Vill NATO använda känvapen mot terrorister

Som vanligt verkar svensk media inte alls bevaka den säkerhetspolitiska diskussionen ute i Europa. Guardian rapporterade nyligen om ett förslag från 5 före detta militärchefer i NATO.  I rapporten föreslås det förutom en radikal omstrukturering av hela det amerikansk-europeiska säkerhets samarbetet att kärnvapen ska användas mot misstänkta hot från massförstörelsevapen oavsett om detta är från stater eller enskilda organisationer. Och att detta ska göras i förebyggande syfte!

De flesta med lite fantasi
kan tänka sig hur detta skulle fallit ut om irak och de icke existerande kärnvapnen där fortfarande varit aktuella. Varför invadera om man kan ’ta ut’ misstänka platser med kärnvapen.

Pre-emptive nuclear strike a key option, Nato told

The west must be ready to resort to a pre-emptive nuclear attack to try to halt the ”imminent” spread of nuclear and other weapons of mass destruction, according to a radical manifesto for a new Nato by five of the west’s most senior military officers and strategists.

Calling for root-and-branch reform of Nato and a new pact drawing the US, Nato and the European Union together in a ”grand strategy” to tackle the challenges of an increasingly brutal world, the former armed forces chiefs from the US, Britain, Germany, France and the Netherlands insist that a ”first strike” nuclear option remains an ”indispensable instrument” since there is ”simply no realistic prospect of a nuclear-free world”.

[klipp]

”The risk of further [nuclear] proliferation is imminent and, with it, the danger that nuclear war fighting, albeit limited in scope, might become possible,” the authors argued in the 150-page blueprint for urgent reform of western military strategy and structures. ”The first use of nuclear weapons must remain in the quiver of escalation as the ultimate instrument to prevent the use of weapons of mass destruction.”

Det kan också vara värt att uppmärksamma de strukturella förändringarna generalerna från de olika NATO länderna vill ha, med nya beslutsvägar inom NATO och ett samlat beslutsorgan för USA, EU och NATO länder och inte minst ett slut på EUs obstruktion och rivalitet med NATO. Bland förändringarna finns detta med:

  • De vill ta bort konsensus beslut inom alla delar av NATO till förmån för majoritets beslut. Inga mer nationella veto.
  • Inga mer nationella förbehåll för hur styrkor ska användas som det idag finns i Afghanistan. För svensk del antar jag att detta innebär att även våra styrkor ska kunna användas i strid.
  • Medlemmar som inte deltar i operationer har heller inget röst i hur NATO agerar.
  • Användandet av militärt våld utan beslut i FN säkerhetsråd när ”omedelbara beslut när nödvändiga för att skydda stora grupper av människor”.

I den svenska säkerhetspolitiska diskussionen talas det väldigt tyst om NATO som en kärnvapenmakt. Jag undrar vad NATO förespråkare som folkpartiet anser har för åsikt om att Sverige ska infoga sig i en allians med kärnvapen. Det nämndes knappast vid det senaste valet.

Nato – Folkpartiet
Både nya och nygamla hot kräver att Sverige aktivt bidrar till att stärka internationella samarbeten för att främja säkerheten. Viktigast bland dessa är EU och Nato. Folkpartiet vill dock inte att EU utvecklar ett parallellt försvar med egna säkerhetsförpliktelser. Vi menar istället att EU ska fungera som det europeiska benet i ett stärkt och utvecklat Nato.

Inget medlemsland kan mot sin vilja tvingas att sända soldater utomlands eller gå i krig. Det står varje Natoland fritt att utforma det nationella försvaret. Samtidigt är det naturligt för Sverige att ta tillvara de möjligheter till samordning och kostnadseffektivitet som ett medlemskap i alliansen leder till. Sverige idag är mer Natoanpassat än många av Natos medlemsländer. Sverige har också åtskilliga soldater ute på olika uppdrag under Natobefäl. Ett svensk medlemskap skulle ge oss mer inflytande i krishanteringsinsatser där vi redan ingår.

Folkpartiet vill:
• Sverige ska söka medlemskap i Nato
• Sverige bör redan nu gå med i Natos snabbinsatsstyrka, Nato Response Force. Det skulle ge möjligheter till samordning och samövning med Natoländerna och stärka det svenska inflytandet över alliansen.

Uppmärksamma också att folkpartiet hellre deltar i en amerikanskt led militärallians än de vill utveckla ett europeiskt samarbete. Det europeiska samarbetet vill de tvärtom motarbeta som ett säkerhetspolitiskt alternativ.

Powered by ScribeFire.

Om Claes

A blogger and general internet nerd from Sweden. I write about politics, internet, technology, the world around me and whatever else interest me. I write mostly in swedish but some english.
Det här inlägget postades i Europa-EU, Säkerhetspolitik. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *