Stagflation i Sverige?

Är inte arbetskraftsbrist, hög svensk produktion och samtidigt prisökningar just stagflation?

Det vore i så fall ett lyckat resultat för alliansen. Speciellt med tanke på den drygt 1 miljonen som fortfarande står i ’utanförskap’ Kan det möjliga vara så att det inte enbart är morot och piska som styr arbetsmarknaden. Att det behövs omställningsåtgärder och arbetsmarknadsutbildningar inte bara är skit?

Branscher – Regeringens prognoskaos – E24.se

Börskaos, en förvärrad kreditkris och en oväntat kraftig amerikansk räntesänkning. Samtidigt en fortsatt hög aktivitet på den svenska arbetsmarknaden och stigande inflation.

Ja, de ekonomiska faktorerna pekar just nu åt alla möjliga håll vilket ställer till det för prognosmakarna. Experterna tycks överens om att den inhemska svenska ekonomin är fortsatt stark, men meningarna går isär om hur mycket Sverige påverkas av den internationella oron.

Flera tunga ekonomiska bedömare som E24 talat med kallar läget ovanligt ”stökigt”. En del anser att prognoser i rådande klimat blir rena rama gissningsleken. Att det råder totalt motsatta uppfattningar om till exempel den svenska tillväxten står klart efter den senaste veckans prognoser.

Swedbank tror att tillväxten dämpas till 2 procent i år, för att sedan ta fart till 2,8 procent under 2009. Konjunkturinstitutet tror tvärtemot att tillväxten blir 3 procent i år för att sedan dämpas till just 2,8 procent nästa år.

Just i detta osäkra läge har Finansdepartementets prognosenhet haft den grannlaga uppgiften att ta fram årets första prognos som ska ligga till grund för vårpropositionen. Denna så kallade ”för-Våp” är viktig eftersom den skickas ut till de olika fackdepartementen och blir underlag för deras budgetdiskussioner med finansminister Anders Borg.

Henrik Braconier, som är chef för Finansdepartementets prognosenhet, bekräftar att de nyligen gjort en ny prognos som ska fungera som beräkningsunderlag för regeringen. Och han medger att det varit ovanligt svårt den här gången:

– Ja, generellt sett är det ett besvärligt läge att göra bedömningar just nu. Det är svårt att veta hur mycket störningarna på finansmarknaderna påverkar den reala ekonomin, säger han.

Att den finansiella oron kommer samtidigt som resursutnyttjandet på den svenska arbetsmarknaden är fortsatt högt, är en annan komplicerande faktor, enligt Henrik Braconier. Han medger också att börsrasen spelar in, även om det är svårt att kvantifiera deras påverkan.

Just Konjunkturinstitutets (KI) prognoser är särskilt viktiga när ekonomerna på Finansdepartementet räknar fram sina siffror. KI har mest resurser av de tunga prognosinstituten och dessutom levererar KI visst statistikunderlag till Finansdepartementet.

Stagflation – Wikipedia, den fria encyklopedin

Stagflation infaller då både inflation och arbetslöshet är stor. Det är svårt för riksbanken att påverka denna situation med dess enda vapen räntan.

Många länder upplevde stagflation i efterdyningarna av oljeprischockerna under 1970-talet. Tillståndet är problematiskt eftersom politiska åtgärder som dämpar inflationen ofta medför höjd arbetslöshet och vice versa. Det råder alltså en motsättning mellan prisstabilisering och BNP-stabilisering.

Om Claes

A blogger and general internet nerd from Sweden. I write about politics, internet, technology, the world around me and whatever else interest me. I write mostly in swedish but some english.
Det här inlägget postades i Arbetsmarknad, Ekonomi, Politik, Samhälle. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *