Dagens Arena: Bara politiskt engagemang på Europanivå kan bryta juristernas makt.

Dagens Arena har helt rätt i att ett genuint politiskt engagemang som bryter tystnaden kring europapolitiken i Sverige är nödvändigt.

EU präglas alltför mycket av juridisk tolkning av lagar och beslut. Grundproblemet är att fri rörlighet för varor i denna värld står över rimliga sociala krav. EU-projektet präglas också av en obalans mellan kraven på anpassning till den inre marknaden (där besluten är bindande) och de vackra målformuleringarna om sociala motkrafter (som är till intet förpliktande). Hela EMU-projektet lider också av en alldeles för stark betoning på monetaristiska dogmer. I USA är utrymmet för keynesiansk politik mycket större än i Europa, trots allt vackert tal om det sociala Europa. Denna paradox stämmer till eftertanke.
Problemet är inte EU-kritikernas kritik utan deras slutsatser. Sverige bör i och för sig inte nödvändigtvis vara den lydiga eleven i norr, utan kan gott gaska upp sig. Men huvudfokus borde vara att driva en annan politik på EU-nivå. Att säga nej till det ena och andra räcker inte långt, särskilt inte i det långa loppet. Och huvudalternativet kan inte vara att mäla oss ur ett fördjupat samarbete.
Ett politiskt tryck för en annan balans i Europapolitiken saknas i hög grad i dag. Socialdemokraterna borde göra nästa EU-parlamentsval till en fråga om det sociala Europa, med konkreta förslag på förändringar inte minst vad gäller att stärka de anställdas rättigheter och fackets möjligheter att företräda löntagarna.
Bara genom ett politiskt engagemang på Europanivå kan juristernas makt rullas tillbaka. Thams, Bernhardssons, Johanssons och Fogdes parti borde gå till val på ett sådant gemensamt program för alla socialdemokratiska och socialistiska partier i Europa. Då kanske EU-parlamentsvalet kan bli intressant. Idag tvivlar väljarna, klämda som de är mellan reflexmässiga nej-sägare och idealiserande EU- kramare, på att ett annat Europa är möjligt.

Dagens Arena | Viktig EU-kritik, fel slutsatser – Bara politiskt engagemang på Europanivå kan bryta juristernas makt.

Om Claes

A blogger and general internet nerd from Sweden. I write about politics, internet, technology, the world around me and whatever else interest me. I write mostly in swedish but some english.
Det här inlägget postades i Europa-EU. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *