Alliansen säljer ut svenska folket

Alliansen sviker nu svenska folkets dataintegritet och öppnar för massiva fångstnät drivna av kommersiella företag på uppdrag av äganderätts-industrin. Det är den enda logiska slutsatsen av alliansens beslut. Vad kommer alliansföreträdare göra den dag allt från 12 åringar till 75 åriga pensionärer ställs inför rätta anklagade för fildelning efter amerikanskt exempel kan man undra.

Politikerna var tydligen heller inte alls var intresserad av att höra andra argument av döma av vad riksdagens kanslichef hade att säga:Politikerbloggen » Riksdagen vill inte lyssna på fildelare i utfrågning

ENSIDIGT. När det blir frågestund om fildelning i riksdagen får inga fildelare tala. – Nej, alla som vi bjuder in förespråkar de legala alternativen, säger kulturutskottets kanslichef Per Mårtensson till realtid.se. Både kulturutskottet och näringsutskottet har diskuterat vilka som ska bjudas in för att sprida kunskap om fildelningsfrågor i riksdagen. Flera företrädare för olika branscher och intressen har bjudits in som talare — men inte en enda förespråkare för fildelning eller förändrad upphovsrätt. – Men flera kan framföra de argument som exempelvis The Pirate Bay har, till exempel sekreteraren i Renforsutredningen Johan Axhamn. Han kan de flesta argumenten, säger Per Mårtensson till realtid.se.

Att sedan Sverige skrev på ett internationellt avtal framdrivet av äganderätts-industrins lobbyister i den amerikanska kongressen är ingen ursäkt för att fega ut nu. Vad hände med moderaternas vallöfte från slutet av 2006 om att man inte skulle kriminalisera halva befolkningen. Och alla de moderata riksdagsmäns som upprepade vallöftet. Men typiskt nog när det gäller verklig frihet istället för låtsats lekar på Timbro säljer även frihetsliberalerna ut till Big Business.

Tydligen har regeringen också helt köpt de gissningar som äganderätts-industrin kommit med om förlorade försäljning. Samtidigt ligger regerings förslaget helt efter den rådande trenden inom teknikindustrin som går mot ökad delning av information och resurser.

Att det för äganderätts-industrins lobbyister handlar om att strypa konkurrens och bevara existerande monopol verkar alliansens politiker ha förstått och mer eller mindre varnar den svenska ägande-rätts industrin att hitta lagliga alternativ till fildelning. Som om det skulle hjälpa. Samtidigt som man skriver att det handlar om att skydda samma företag från illojal konkurrens? Något schizofrent i mina ögon.

Men det är tydligen nu ok för ägande-rättsindustrin att börja ägna sig åt egen polisverksamhet. Eftersom polisen tydligen har andra saker att göra än att driva igenom de lagar som politikerna stiftat. Men den springande punkten tror jag är texten nedan. Har regeringen ens något begrepp om vad en ip-adress är? En ip-adress är ingen bindande bevisning. Nu öppnar alliansen teoretiskt för ’civilrättsliga’ åtgärder mot Sveriges alla bredbandskunder. Som väl kommer att få betala för detta genom dyrare bredband när bredbandsbolagen ska anställa extra personal för att hantera en flod av ’civilrättsliga’ åtgärder. Jag undrar om någon i regeringen har hört talas om fel installerade routrar eller grannar som ’lånar’ bredband från andra.

Idag är upphovsmännen i princip helt hänvisade till att polisanmäla upphovsrättsintrång på internet. Polisens och åklagarens verksamhet har visserligen förbättrats genom ökad utbildning och specialisering. Men det är inte rimligt att hela detta ansvar ska ligga på polis och åklagare. Tvärtom är det i många fall både mer naturligt och lämpligt att rättighetshavarna själva har möjligheter att ingripa mot intrång. Det handlar inte om att rättighetshavarna ska agera poliser. Det handlar istället om att de ska kunna använda de civilrättsliga åtgärder som redan finns, tex rätten att kräva att ett intrång upphör och att kräva ersättning för det. Regeringen ska därför under våren gå vidare med förslaget om att domstol, på samma sätt som i många andra länder, ska kunna ålägga en internetleverantör att ge rättighetshavaren information om vem som hade en viss IP-adress när den använts för ett intrång på internet.

Det enda positiva med regeringens förslag är att renforsutrednings förslag om banlysning från Internt nu skrotas. Varför kunde man inte då också ha avkriminaliserat den personliga fildelning. IP borde kunna delas fritt mellan olika aktörer.

Det ska bli ’roligt’ att se hur äganderättskulturen kommer att spridas i sverige. När kommer förslaget om evig copyright för de bolag som köpt upp ursprungsskaparens verk? Det är ju en god arbetsfri inkomst att leva på långt efter att urspungsskaparen där död.

Varför inte skicka e-post till ministrarna och säga vad du tycker.

Varning! Länkarna öppnas i ett nytt fönster

Skicka E-post till Beatrice Ask

Skicka E-post till Lena Adelsohn Liljeroth

SvD » Brännpunkt » BRÄNNPUNKT

Allianspartierna i regeringen har nu enats om ett helhetsgrepp kring fildelningsfrågan. För oss är det självklart att upphovsrätten ska respekteras också på internet.Vi måste ha tydliga spelregler så att branschens olika aktörer själva kan utveckla och ta tillvara de otroliga möjligheter som den kreativa sektorn och teknikutvecklingen tillsammans ger.Att avskaffa upphovsrätten på internet är alltså inget alternativ. Det vill vi inte och det är inte heller möjligt med hänsyn till Sveriges internationella åtaganden.Vi behöver istället stå upp för att musiker, författare, filmskapare och alla andra rättighetshavare har rätt till sitt eget material. Självklart måste de harätt att ta betalt för sitt arbete också på internet.Våra åtgärder syftar till att främja utvecklingen av lagliga, attraktiva och konsumentvänliga sätt att ta del av musik, film, ­datorspel, litteratur eller annat upphovsrättsligt skyddat material som tillhandahålls via internet.En del i detta är att öka respekten och förståelsen för upphovsrätten. En annan äratt se till att konsumenter som använder de lagliga alternativen på internet har lika tydliga och starka rättigheter som konsumenter annars har.En ytterligare mycket viktig del är att branschen tar sin del avansvaret och fortsätter utveckla attraktiva,användarvänliga och prisvärda lagliga alternativför tillhandahållande av musik, film och annat material viainternet.I detta ingår att de som tillhandahållerupphovsrättsligt skyddat material måste fårättsäkra och balanserade möjligheter att ingripa motden illojala konkurrens som den olagliga spridningen avupphovsrättsligt skyddat material via internet innebär.Idag är upphovsmännen i princip helt hänvisade till attpolisanmäla upphovsrättsintrång på internet.Polisens och åklagarens verksamhet har visserligenförbättrats genom ökad utbildning och specialisering.Men det är inte rimligt att hela detta ansvar ska ligga påpolis och åklagare.Tvärtom är det i många fall både mer naturligtoch lämpligt att rättighetshavarna själva harmöjligheter att ingripa mot intrång. Det handlar inte om atträttighetshavarna ska agera poliser. Det handlar istället omatt de ska kunna använda de civilrättsligaåtgärder som redan finns, tex rätten att kräva attett intrång upphör och att kräva ersättningför det.Regeringen ska därför under våren gå vidare medförslaget om att domstol, på samma sätt som imånga andra länder, ska kunna ålägga eninternetleverantör att ge rättighetshavaren information omvem som hade en viss IP-adress när den använts för ettintrång på internet.Ett utlämnande av informationen får bara ske när endomstol har beslutat om detta. Det ska också krävas atträttighetshavaren har presenterat bevisning om att det aktuellainternetabonnemanget har använts för intrång.Det kommer dessutom att tydligt anges vad som gäller vid missbrukav denna information. Vi inför också en garanti för attden vars identitetsuppgifter har lämnat ut efter viss tidfår information från internetleverantören om vilkauppgifter som har lämnats ut.Sammantaget betyder detta att reglerna blir väl avvägda ochrättssäkra. Reglerna ska dessutom utvärderas efter treår. Skulle utvärderingen visa att lagstiftningen börförändras kommer vi givetvis att göra det.Förslaget i den sk Renforsutredningen om attinternetleverantörerna ska ges rätt och skyldighet attstänga av abonnenter, vars abonnemang upprepade gångeranvänts för upphovsrättsintrång, har fåttstark kritik.Många har påpekat att avstängning av ett abonnemang är en ingripande åtgärd, som kan få allvarliga följder i ett samhälle som vårt där tillgång till internet är en avgörande välfärdsfråga. Regeringen går därför inte vidare med detta förslag.De som använder de lagliga tjänsterna för att få tillgång till exempelvis film och musik via internet måste naturligtvis få ett skydd som motsvarar vad som gäller i den fysiska miljön. Nuvarande lagstiftning är otydlig när det gäller sådana tjänster. Regeringen serdärför över konsumentskyddet för tjänster som tillhandahålls över internet. Ett förslag tilltydligare reglering ska utarbetas.För att den olagliga fildelningen ska kunna motverkas krävs att berörda branscher tar sitt ansvar. Används upphovsrätten för att skydda föråldrade affärsmodeller blir det i förlängningen omöjligt att försvara den.

DN

AB

Om Claes

A blogger and general internet nerd from Sweden. I write about politics, internet, technology, the world around me and whatever else interest me. I write mostly in swedish but some english.
Det här inlägget postades i Data och Internet, Politik och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

8 svar på Alliansen säljer ut svenska folket

 1. Pingback: Stig på, Henrik Pontén at andra sidan

 2. Pingback: Rosetta Sten » Det är dags för oss kreatörer att bestämma om man vill vara en Mozart eller en SalieriRosetta Sten

 3. Pingback: Sveket mot fildelarna « Christian Engström (pp)

 4. Pingback: opassande » Blog Archive » Skämmes Beatrice Ask, skämmes regeringen

 5. Pingback: Lika inför lagen « Basic personligt

 6. Pingback: Gangstergäng sköt mot åklagare? | Svensson

 7. Bigby skriver:

  Fråga: Varför använder du uttrycket ”äganderätts”-industrin och -lobbyn? Det är otroligt missvisande… Fildelning rör inte äganderätten över huvud taget. Det finns ingen debatt rörande äganderättens vara eller icke-vara. Äganderätten gäller fysiska objekt (bilar, kläder, mm) medan upphovsrätten gäller ”imateriella” ting (bilder, sångtexter, melodier, mm). Av samma anledning är ”stöld” inte tillämpbart för upphovsrättsbrott. Är det verkligen så svårt att fatta skillnaden?

 8. Bigby skriver:

  Fråga: Varför använder du uttrycket "äganderätts"-industrin och -lobbyn? Det är otroligt missvisande… Fildelning rör inte äganderätten över huvud taget. Det finns ingen debatt rörande äganderättens vara eller icke-vara. Äganderätten gäller fysiska objekt (bilar, kläder, mm) medan upphovsrätten gäller "imateriella" ting (bilder, sångtexter, melodier, mm). Av samma anledning är "stöld" inte tillämpbart för upphovsrättsbrott. Är det verkligen så svårt att fatta skillnaden?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *