Kommer Humanisterna bli ett politiskt parti?

Låt mig vara helt klar. Jag hör till de som ser humanisterna som en sekulär sekt. Alla tecken finns där. Oavsett om det handlar om en kristen eller humanistisk livsåskådning utgör livsåskådningen en värdegrund för en människans kontakter med sin omvärld. En livsåskådningen är förstås för alla utom förutom humaninsterna också en tro. Så här definerar wikipedia livsåskådning.

En livsåskådning är en människas eller ett kollektivs övertygelse eller föreställning om hur människan eller samhället är eller bör (sträva efter att) vara. Livsåskådningen omfattar i regel också skälen till eller motiven för denna övertygelse eller föreställning. Synonymer som stämmer någorlunda är ”livssyn”, ”tro”, ”filosofi” samt ”uppfattning om livets mening”. Det engelska ordet för livsåskådning är ”life stance”.

Bland annat följande företeelser kan vara förknippade med en människas livsåskådning:

  • religion eller tro gällande hur hela samhället bör vara respektive vilka bud den enskilde bör rätta sig efter
  • ideologi, gällande en helhet som exempelvis hur ett samhälle bör organiseras (politisk livsåskådning) och i enskilda frågor som veganism eller absolutism
  • filosofi som till exempel en existentialistisk eller nihilistisk hållning till allt som individen möter i livet
  • vanföreställningar, en inbillad övertygelse orsakat av exempelvis ett sjukdomstillstånd, eller genom manipulation och/eller propaganda, där de fakta och/eller föreställningar som individen eller organisationen bygger sin livssyn på inte har någon förankring i verkligheten.

Med en livsåskådning följer i allmänhet en livsstil. Mer sällan brukar en livsstil leda till en livsåskådning även om det förekommer, särskilt bland tonåringar.

Citatet nedan sedan kommer från humanisternas egna tidning. För mig ger det intrycket att humanisterna konkurrerar med andra livsåskådningar som mer etablerade religioner? 

De religiösa samfunden bävar; för första gången har de mött konkurrens av en rörelse som erbjuder en alternativ formulering av vad det innebär att vara människa. Religionen har så länge haft ett tolkningsföreträde. Så är inte
längre fallet.

Humaninsterna själva säger förstås att de inte är en tro. En tro handlar ju enligt humanisternas definition enbart om övernaturliga väsen. En definition som de flesta religionsforskare inte skulle hålla med om tror jag.

Det är ju också ganska talade att Humaniströrelsen vill ’förändra’ människan så att de ska uppnå ett annat stadium. Vilka andra kan de tänkas ha detta gemensamt med? Vad är doppet om inte en sådan övergång.

Den internationella humaniströrelsens symbol är ”happy human” – den befriade människan. Humanismen vill befria människor från kunskaps- och livsfientliga föreställningar, från religiösa skuld- och skamkomplex och tron på gudomliga hot och straff. Istället för religiösa påbud och dogmer vill humanismen främja en etik byggd på medmänsklighet och tolerans såsom den bland annat uttrycks i FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen.

Som alla rörelser är de även förföljda av en motreaktion från det etablerade som inte förstår dem. Något som ska ändras när ’fiender’ kommer i kontakt med representanter som ska omvända de fientliga. Dessa ’missionärer’ sprider ju sig nu också  runt om i lander för att bygga upp en riksorganisations som ska främja den ’humanistiska’ livsstilen.

Hittills har motreaktionen mest handlat om att försöka skapa
en nidbild av Humanisterna som fundamentalistiska, dogmatiska
och fanatiska. I längden fungerar förstås inte den strategin, när
människor själva möter Humanisterna i våra lokalavdelningar
ute i landet

Har du sedan barn kan du skicka dem på humanistisk konfirmation och låta dem bli medlem i unga humanister. Vill du ’barnvälkomna’ ett nytt barn, gifta dig, ha ett vuxenblivande eller begrava någon kan du göra detta via humanistiska ceremonier. Du kan även gå till en jourhavande humanist. De arbetar med att ta fram en egen sånbok. Vill du kan du flagga med en humanistflagga o.s.v. I princip allt som den svenska kyrkan gör och mer sker också inom humanisterna.

Samtidigt verkar humanisterna behöva traditionell religion som en mostståndare. Hur ska man annars motiver och markandsföra sin existens?

Humanisterna ett politiskt parti?
Den mer intressanta frågan är vart går humanisterna i framtiden. De har en riksorganisation, ideologi/livsåskådning och inte minst vältaliga, resursstarka företrädare på både lokal och regional nivå. Med 4500 medlemmar och växande finns också grunden för ett stort nätverk av aktiva.

Detta var vad Christer Sturemark hade att säga 2007.

Den nya organisationens styrelse bör också omedelbart utse ett arbetsutskott som regelbundet träffas för att verkställa beslut, projektleda kampanjer och andra åtgärder tillsammans med förbundssekreterare och kanslichef. I detta arbetsutskott bör representanter från förbundsrådet medverka.

Jag tror att en förändrad organisation med ett förbundsråd för ökat lokalt inflytande och en verkställande styrelse med förmåga att skapa opinion för humanismen och politiskt inflytande för Humanisterna, ger oss rätt förutsättningar att använda den plattform vi nu byggt upp.

Det är en ny organisation för en ny tid med fler starka röster i debatten om tro och vetande och en kraftigt utbyggd organisation. Därmed skapar vi en god grund för en fortsatt expansion med fler medlemmar och ökad respekt för humanismen.

Vi närmar oss målet 5.000 medlemmar, det är dags att höja ribban igen, kanske till 10.000. Och allvarligt talat, varför skulle vi inte kunna bli lika många som i Norge

Technorati-taggar: ,,,

Om Claes

A blogger and general internet nerd from Sweden. I write about politics, internet, technology, the world around me and whatever else interest me. I write mostly in swedish but some english.
Det här inlägget postades i Politik, Religion, Samhälle. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *