Borg säger fler arbete till unga – Finanspolitiskarådet säger bortkastade pengaer

Uppenbarligen anser inte de regeringen och Anders Borg det värt att lyssa på det råd av ekonomiska experter de själva tillsatt. Det är ganska intressant att studera regeringens pressmeddelande och vad rådet hade att säga kring riktade subventionerade anställningar för ungdomar.

Fler unga får jobb med nytt förslag
Utanförskap och arbetslöshet ska bekämpas. Nu får unga lättare att skaffa jobb samtidigt som det blivit mer lönsamt att arbeta, säger finansminister Anders Borg.

Förslaget innebär en förstärkning av jobbpolitiken för unga genom att nedsättningen av socialavgifterna för unga blir större. Redan i dag har personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 25 år nedsatta socialavgifter. Nu föreslås att alla under 26 år omfattas av nedsättningen samtidigt som sänkning blir ännu större. Socialavgifterna för unga kommer nu att bestå av ålderspensionsavgiften samt en fjärdedel av övriga avgifter. För alla personer som vid årets ingång inte har fyllt 26 år sänks arbetsgivaravgifterna till 15,74 procent och egenavgifterna till 15,32 procent. Det gör att företagens kostnad för att anställa en ung person blir cirka 13 procent lägre än i normalfallet.

Förslaget avses träda i kraft den 1 januari 2009.

Även ett antal reformer i syfte att förbättra arbetsmarknadssituationen
för specifika grupper på arbetsmarknaden har genomförts.
Hit hör nystartsjobben, nyfriskjobben och instegsjobben samt
slopade eller sänkta arbetsgivaravgifter för äldre och ungdomar. Reformerna
innebär skattesänkningar och subventioner för företag som
anställer långtidsarbetslösa, långtidssjuka, invandrare, ungdomar och
äldre.
Empiriska studier har visat att övergången till reguljärt arbete sker
snabbare för dem som får del av subventionerad sysselsättning. Men
det finns också övertygande belägg för att subventionerade anställningar
i stor utsträckning tränger undan ordinarie sysselsättning. Subventionerad
sysselsättning kan ändå ha positiva nettoeffekter på sysselsättningen
om de som får del av ett sysselsättningsstöd har en svagare
ställning på arbetsmarknaden än de som trängs undan.
För att gruppspecifika skattesänkningar ska ge önskvärda sysselsättningseffekter,
är det således centralt att de verkligen riktar sig till
svaga grupper. Det är helt klart att nystartsjobben, nyfriskjobben och
instegsjobben gör detta. Däremot bedömer vi sänkningarna av arbetsgivaravgifterna
för ungdomar som mindre lyckade i detta avsende. Denna åtgärd är förmodligen ett
ganska ineffektivt sätt att öka sysselsättningen.

Om Claes

A blogger and general internet nerd from Sweden. I write about politics, internet, technology, the world around me and whatever else interest me. I write mostly in swedish but some english.
Det här inlägget postades i Arbetsmarknad, Ekonomi, Religion. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *