Moderater utan jobbpolitik – Vad händer vid lågkonjunktur

Anders Löwdin ger ett intressant lokalt perspektiv på hur verkligheten ser ut i det moderata Bromma. Det som slår mig är hur alliansen med moderaterna i spetsen helt lagt ner den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Idag handlar det bara från arbetsförmedlingens sida om matchning och sökintensifierade åtgärder. Vad händer med alla de som saknar eller har brister i utbildning eller erfarnenhet. Alternativet är låglönejobb som idag inte finns i sverige. Och att det är kommunerna som nu får ta över ansvaret för en aktiv arbetsmarknadspolitik med jobbforum, jobbtorg ellker vad det kallas runt om i landet.

Vilket gör det än viktigare att socialdemokraterna när de kommer till makten även har en statlig politik för kompetensutveckling som når alla svenskar.

Om inte annat kan den som är intresserad läsa vad arbetsförmedligen själva säger. 

En ny rapport från Arbetsförmedlingen visar att matchningen av lediga jobb och arbetssökande på arbetsmarknaden, med hänsyn till konjunkturläget, i huvudsak fungerar bra. Arbetsförmedlingens insatser för att matcha arbetssökande har i flera avseenden intensifierats och de sökandes egen aktivitet har ökat. Trots detta finns tecken på ökande matchningsproblem den senaste tiden som troligen hänger samman med en växande obalans vad gäller kompetens och andra egenskaper mellan Arbetsförmedlingens arbetssökande och arbetsgivarnas efterfrågan. Arbetssökande som befinner sig långt från arbetsmarknaden har prioriterats av Arbetsförmedlingen.
Slutsatserna redovisas i  Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport 2008:1. Rapporten presenterar en kvalificerad analys av hur arbetsmarknaden fungerar och Arbetsförmedlingens roll i detta. Arbetsmarknadsrapporten ska presenteras två gånger per år.
 – Arbetsförmedlingens uppdrag är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Detta ska vi göra genom en effektiv matchning och genom att prioritera dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.  Jag tycker att arbetsmarknadsrapporten visar att vi klarar bägge dessa uppdrag bra, säger Lena Liljebäck, t.f. generaldirektör för Arbetsförmedlingen.
Några sammanfattande slutsatser ur rapporten:
Resultaten tyder på att matchningen, med hänsyn till konjunkturläget, fungerar bra när det gäller arbetsmarknaden som helhet. Arbetsförmedlingens insatser gentemot arbetssökande har intensifierats och andelen arbetssökande som fått förslag på platser att söka har ökat. Det genomsnittliga antalet kontakter som en arbetssökande har med Arbetsförmedlingen har blivit fler. Sökaktiviteten bland arbetslösa är fortsatt hög både vad gäller tiden som används och antalet sökta jobb.
Arbetskraftsbristen var i slutet av 2007 fortfarande något under nivån vid förra högkonjunkturen år 2000. Av de arbetsställen inom privata näringslivet som uppger att de upplever brist har 38 procent inte lyckats rekrytera.
Andelen arbetslösa och programdeltagare inskrivna vid Arbetsförmedlingen som får arbete per månad ökade kraftigt under 2006. Utflödet i relation till antal inskrivna stagnerade under 2007 och har nu, trots hög sökaktivitet och ökade insatser från Arbetsförmedlingens sida, vänts till en nedgång. Detta tyder på att de som nu är arbetslösa har svårare att hitta arbete. Det tyder också på en ökad andel med långa inskrivningstider vid Arbetsförmedlingen och ökande yrkesmässig obalans mellan arbetssökande och platser.
Bland dem som varit inskrivna lång tid visar rapporten på ökad aktivitet både från de arbetssökandes egen och Arbetsförmedlingens sida. Sökaktiviteten är klart högre under 2007 och första kvartalet 2008 än tidigare. Det rör sig om en fördubbling av antalet sökta jobb och en ökning med 35 procent av den använda tiden vilket är betydligt mer än bland dem som varit inskrivna kort tid. Antalet kontakter som sökande med långa inskrivningstider haft med Arbetsförmedlingen har ökat påtagligt de senaste kvartalen.
En viktig uppgift för Arbetsförmedlingen är att kontrollera att de som uppbär ersättning från arbetslöshetsförsäkringen uppfyller de villkor som ställs på ersättningstagarna. Under första kvartalet 2008 uppgick andelen som uppger att de söker arbete till 91 procent. Detta är ungefär samma andel som under 2007 men något högre än under perioden 2005-2006.

 

Jobb istället för bidrag, måste väl sägas vara flaggskeppet för majoriteten. Och det misslyckas man alltså med. Stämmer då inte den rosenskimrande verklighet moderaterna nu gör sitt bästa för basera ut i medierna?

Nej, inte om man tittar prognoser och fakta som faktiskt finns att tillgå både från landet i stort och som här från en enskild välmående stadsdel i Stockholm. I hälften av landets kommuner ökar nu behovet av försörjningsstöd. För Bromma så pekar prognosen för ekonomiskt bistånd på ett underskott för stadsdelen på hela 3,5 miljoner kronor.

Jag har tidigare skrivit om att Jobbtorget i Vällingby, det som även ska tjäna oss i Bromma har misslyckats helt. Enligt de beräkningar stadsdelsförvaltningen har gjort skulle 16 hushåll per månad ha fått arbete och egen försörjning genom Jobbtorget, sedan årets början för att budgeten ska vara i balans. Nu har Jobbtorget i Vällingby bara klarat att få 14 hushåll i egen försörjning, till mitten av april.

För mer än hälften av de som söker försörjningstöd är Jobbtorget inget alternativ när det gäller att få hjälp att bli självförsörjande. Det handlar om personer som av olika själ står långt ifrån arbetsmarknaden. Personer som jag själv vill kategorisera som de som verkligen står utanför. Utanförskapet finns här mitt i bland oss trots att moderaterna säger att de har botat oss alla från detta hemska öde.

Nu hoppas stadsdelsförvaltningen på en bättre höst. Få ser hur detta går nu när arbetsmarknaden viker.

Lowdin.com i Bromma » Bloggarkiv » Moderaterna misslyckas med Jobben

Om Claes

A blogger and general internet nerd from Sweden. I write about politics, internet, technology, the world around me and whatever else interest me. I write mostly in swedish but some english.
Det här inlägget postades i Arbetsmarknad och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *