NATO eller Europa?

Borde inte rubriken på den Svenska och Finländska försvarsministrarnas artikel varit ’Våra länder fördjupar samarbete med NATO’. Uppenbarligen kommer mycket av den framtida skandinaviska militära infrastrukturen byggas på NATOs system.

Skandinavien kommer också tydligen i framtiden försvaras av en skandinavisk kår. Med en skandinavisk  och europeisk försvarsmaterial industri. Därmed försvinner alltså en oberoende nationellt försvar och försvarsindustri när de olika länderna integreras samman?

Ett skandinaviskt försvar integrerat i NATO.

När kommer den formella deklarationen om att neutraliteten och alliansfriheten är död? Detta om något borde tas upp till en offentlig debatt och diskussion där politiker från olika partier säger vad de tycker.

För mig är NATO diskvalificerat sedan beslutet att delta i det amerikanska kriget mot terrorismen. Ska sverige ingå i en allians ska det vara under sådan former att beslut om krig eller fred aldrig kan lämnas utanför demokratisk kontroll. När militärt våld används måste detta även kunna granskas och kritiseras.

Om Sverige ska utgöra kärnan i en framtida EU-militär som ska agera utanför EUs gränser borde inte även detta föras till den säkerhetspolitisk diskussion. Vad ska dessa styrkor användas till och under vilka vilkor ska de skickas iväg.

En cyniker hade förstås undrat om svenska folket bryr sig om vad de militära skattepengarna används till utanför Europas gränser.

Finland och Sverige ser över möjligheten att samarbeta för att ta del av Nato-ländernas gemensamma luftlägesbild, inte minst för överblicken av närområdet.
Ryssland har höjt sitt utrikespolitiska tonläge. Sverige och Finland vill satsa på samarbetet med Ryssland. Vägen att möta Ryssland är genom EU:s arbete för fördjupad politisk och ekonomisk samverkan. Det svenska ordförandeskapet i EU hösten 2009 kommer här spela en viktig roll och är av stort intresse för Finland.

Samarbetet mellan Sverige och Finland omfattar också internationella insatser. Bland annat den nordiska stridsgruppen (Nordic Battle Group, NBG), som Sverige leder och där Finland bidrar med cirka 200 soldater. NBG utgör idag kärnan i EU:s snabbinsatsförmåga och ska med 10 dagars varsel kunna sättas in var som helst i världen och klara alla konfliktnivåer. NBG bidrar till ökad utrikes-, säkerhetspolitisk- och försvarspolitisk trovärdighet för EU. Vi är stolta över att NBG av kollegor beskrivs som den hittills bästa stridgruppen och vi tar nu vara på erfarenheterna inför NBG 2011 i båda länderna.
Vi samverkar också i Afghanistan där Finland senaste året flyttat sin närvaro till Sveriges PRT i Masar-e-Sharif. Hundra finska soldater arbetar jämte 370 svenska. I Kosovo finns våra länder i den centrala regionen där gemensam basering på Camp Victoria kan vara en framtida möjlighet. I Tchad deltar 60 finska soldater tillsammans med de 200 svenska. Båda länder är villiga att satsa på civil-militära samarbeten och har lagt fram flera förslag om det. Krishantering och utvecklingsstöd blir alltmer sammankopplat.
Det är nödvändigt att gå vidare och utöka den gemensamma materielanskaffningen. Det är centralt att de nordiska länderna inte fortsätter att ha olika specifikationer för försvarsmateriel. Det försvårar gemensam utbildning, effektiv logistikhantering och upprättande av gemensamma förband eller gemensam användning av materiel i internationella insatser.
Sverige kommer snart ha ambulanshelikoptrar, men saknar kortsiktigt tillräckligt antal besättningar för att uthålligt operera dem i Afghanistan. Nordisk samverkan om utveckling, anskaffning och utbildning kan ge utökad uthållighet och tillgänglighet.
Långsiktigt vill vi nå en situation där ett land kan bidra med personal och ett annat med materiel, till ett gemensamt bidrag i en specifik insats. Om materielen skiljer sig åt kommer de nordiska länderna däremot att vara för små för att upprätthålla tillräcklig förmågebredd och uthållighet.
Som ett led i detta undersöker vi möjligheten till gemensam finansiering av specifika funktioner för internationella insatser, som medicinsk evakuering med helikopter i Afghanistan. Vi talar om funktioner som kommer flera länder till nytta, men innebär betydande åtaganden för ett enskilt land.

Arbetet med att skapa kapacitet för en gemensam nordisk internationell insats i Afrika och bidrag till stärkande av afrikansk kapacitetsuppbyggnad för egna fredsinsatser är andra pågående initiativ.
Vårt samarbete sker dels bilateralt, men i hög grad också tillsammans med övriga nordiska länder. Fördjupad nordisk samverkan ger betydligt mervärde till utvecklingen av våra länders försvar. Det ger bättre ekonomisk effektivitet, men också ökad förmåga.

”Våra länder fördjupar samarbetet om försvaret”

Om Claes

A blogger and general internet nerd from Sweden. I write about politics, internet, technology, the world around me and whatever else interest me. I write mostly in swedish but some english.
Det här inlägget postades i Säkerhetspolitik och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

4 svar på NATO eller Europa?

 1. yeslove skriver:

  Vi har ingenting i Afghanistan eller någon annanstans i världen att göra med våra trupper.

  Jag tycker inte ideen om en nordisk försvarsunion i sig är dålig, tvärtom. Bara den kan centreras kring ett regionalt egenintresse. Till det krävs en enorm politisk kraftansträngning och ett helt nytt informations och medieklimat.

  • ckrantz skriver:

   @yeslove:
   Jag hade föredragit en Europeisk men annars ja centrerad till regionala egen intressen. Det behövs något som kan balansera Ryssland, Kina, och USA. Men ett Europa fristående från NATO som verktyg för amerikanska utrikespolitik.

   Afghanistan situationen är så misskött att jag tror inte det går att göra något. Afghanistan är heller inte något uppbyggnads projekt utan ett regelrätt gerillakrig något som förstås inte gått fram till majoritet av svenskarna.

 2. yeslove skriver:

  Vi har ingenting i Afghanistan eller någon annanstans i världen att göra med våra trupper.

  Jag tycker inte ideen om en nordisk försvarsunion i sig är dålig, tvärtom. Bara den kan centreras kring ett regionalt egenintresse. Till det krävs en enorm politisk kraftansträngning och ett helt nytt informations och medieklimat.

  • ckrantz skriver:

   @yeslove:
   Jag hade föredragit en Europeisk men annars ja centrerad till regionala egen intressen. Det behövs något som kan balansera Ryssland, Kina, och USA. Men ett Europa fristående från NATO som verktyg för amerikanska utrikespolitik.

   Afghanistan situationen är så misskött att jag tror inte det går att göra något. Afghanistan är heller inte något uppbyggnads projekt utan ett regelrätt gerillakrig något som förstås inte gått fram till majoritet av svenskarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *