Dold arbetslöshet och trixande med siffror

Med tanke på hur den moderat ledda alliansregeringen skällde på socialdemokraterna kan för manipulerande med siffror är det värt att uppmärksamma att de borgerlig gör samma sak. T ex räknas inskrivna i jobb och utvecklings garantin och ungdomsjobbs garantin inte som arbetslösa. De är 60000 bara där.

Nedan är också två berättelser från det arbetslöshets Sverige som inte syns i den officiella statistiken. Och som partierna sällan pratar om. Med som ekonomin ser ut lär nog fler svenskar upptäcka den verkligheten.

Arbetslösa kränks på jobbtorgen | Debatt | Aftonbladet

Vad är egentligen skälen till att socialtjänsten behöver en egen arbetsförmedling?

Kritiker menar att de så kallade jobbtorgen egentligen handlar om fattigvårdsförvaring.

Veronica Ekström på FoU-byrån tillfrågades 2004 av Stockholms stad om hon ville hjälpa till att utvärdera Jobbcentrum (senare Jobbtorg). Slutsatserna i hennes utvärdering ”Individens eget ansvar och samhällets stöd” talar om en återgång till 1800-talets fattiggårdar, som handlar om att skapa en plats där ingen vill vara intagen.

En socialsekreterare säger i rapporten: ”Klienterna ska må så illa på skiten att de till slut fixar ett jobb.”

Detta var den första utvärdering som gjordes av de jobbtorgen, vilken visade att nästan ingenting av det som hävdats om dem stämmer. Den visar också att mycket få människor får arbete genom dem. Denna kritiska utvärdering har dock inte lett till någon förändring. Katarina Hjertner Thorén skrev också i sin avhandling från IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, att ”det finns inga siffror som visar att jobbtorgen lyckats”.

Dessa båda forskningsrapporter kritiserar också jobbtorgen för att ”röra sig i gränslandet för vad socialtjänstlagen föreskriver”. Forskarna pekar också på bristfälliga uppföljningar, missriktade insatser och godtycklig behandling av klienter.

Katarina Hjertner Thorén säger att detta kan strida mot lagen. Hon säger: ”Min reflektion är att detta är en brist i rättssäkerheten för individen.”

Värderingarna bakom jobbtorgen verkar också stå i stark kontrast till socialtjänstlagens tal om respekt och samarbete med klienten.

De flesta som intervjuas i Veronica Ekströms första utvärdering har känt sig trakasserade och övervakade på jobbtorget. Veronica Ekströms intervjuer med inskrivna på jobbtorgen visar också att de flesta tycker att verksamheten är meningslös. De känner sig kränkta av att de inte har något val och att de måste acceptera praktikplatser som de ändå vet inte leder till ett arbete.

Arbetsträning och praktik är ofta okvalificerade jobb, som ”erbjuds” utan hänsyn till utbildningsnivå. Det presenteras som ett ”erbjudande” till deltagarna, men samtidigt är man tydlig med att ställningstagandet rapporteras till socialsekreterarna och att detta kan ligga till grund för ett avslagsbeslut av försörjningsstödet.”

I sin utvärdering av de jobbtorgen har Veronica Ekström funnit att de handlar mycket om kontroll av deltagarna. Hon berättar att efter att ha varit på jobbtorget under ett par veckor noterade hon glappet mellan verkligheten och beskrivningen.

”När jag pratade med de inskrivna såg jag deras desperata uttryck. Många känner sig kränkta. De utvecklar strategier för att bemöta kontrollen och övervakningen: att låtsas söka jobb trots att det inte finns några, att arbeta med en meritförteckning som har varit klar sedan månader.”

Socialtjänstlagen talar om respekt, samarbete och att utveckla individens resurser, men värderingarna och metodiken bakom jobbtorgen genomsyras av en cynisk och otäck människosyn. Den uttrycker ett förakt för människor som uppbär försörjningsstöd, vilket verkar ligga mycket långt från socialtjänstlagens anda.

I jobbtorgens förklaringsmodell beror arbetslöshet helt enkelt på att individen är lat.

Ingen vill ha mig… | Debatt | Aftonbladet

Låt mig berätta min arbetslivshistoria för Dig. Jag är en av dessa som inte får ett arbete, en försörjning, trots alla mina försök, idéer och ansträngningar. Detta är min verklighet. Varje dag möts jag av begreppet ”arbetslinjen” i media. Första gången ropade jag ”hurra!”. Numera vill jag bara kräkas. Kräkas ur mig min frustration, desperation och förtvivlan.

Följande är min historia: jag är ensam dotter till en lokförare och en hemmafru. Jag har ensam fostrat tre barn som alla studerar/studerat till samhällsviktiga yrken. Jag är den första i min släkt som skaffat mig en akademisk examen. Detta blev möjligt sedan jag kvitterat ut ett avgångsvederlag efter en nedlagd kommunal verksamhet. Jag satsade år 2000 på en gymnasielärarutbildning för det sades då att lärarbristen skulle vara stor i framtiden. Det blev inte så. De yngre och obehöriga lärarna i friskolorna med låga lönekrav går före mig i kön till jobben.

Varför vågar ingen anställa mig i dag? Är det min ålder eller mitt kön som är problemet? Är det min frånvaro från arbetsmarknaden? Vet Du?

Det krävs mer pengar, Anders Borg … | SvD

Men ännu ökar inte arbetslösheten. Uppsägningsprocesserna sedan varsel lagts är långsamma och därför dröjer det innan det blir uppenbart hur många av de uppsagda som inte fått nya jobb och därmed sällar sig till arbetslöshetskön. Men det är inte bara de uppsagda som kan bli arbetslösa. Det gäller också de som drabbas av anställningstopp som blir allt vanligare och de tillfälligt anställda som inte får förlängda anställningar.

Enligt Arbetsförmedlingen var 150 000 personer inskrivna som arbetslösa vid landets arbetsförmedlingar under september. Det motsvarar 3,1 procent av arbetskraften. Att arbetslösheten blir tämligen låg i Arbetsförmedlingens sätt att mäta beror på att inte alla grupper ingår, enligt Sveriges nya sätt att mäta arbetslöshet. På torsdag nästa vecka kommer den officiella siffran från SCB:s Arbetskraftsundersökningar av läget i september. I augusti uppmätte AKU en arbetslöshet på 5,2 procent. Att den är på väg upp är helt klart. Frågan är i vilken takt och till vilken nivå. Frågan är också när regeringen måste revidera den arbetslöshetssiffra som finns i budgetpropositionen på 6,4 procent. Konjunkturinstitutet talar redan om runt 7 procent.

När regeringen skriver upp sin egen arbetslöshetssiffra måste också kostnaderna för arbetslösheten skrivas upp. I budgetpropositionen betraktas kostnaderna för a-kassa och kontantersättning som ett mellanår – knappt 28 miljarder anslås. Först 2010 beräknas kostnaderna öka och då till drygt 30 miljarder kronor. Kostnaderna för arbetsmarknadspolitiska insatser beräknas till 25 miljarder kronor nästa år och 25,5 miljarder 2010. I dem ingår anslag avsatta till Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadspolitiska åtgärder, Samhall och lönebidrag.

Om Claes

A blogger and general internet nerd from Sweden. I write about politics, internet, technology, the world around me and whatever else interest me. I write mostly in swedish but some english.
Det här inlägget postades i Arbetsmarknad och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

1 svar på Dold arbetslöshet och trixande med siffror

  1. Pingback: Äldre har inget värde i det svenska ungdomsfokuserade samhället | Arvidfalk.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *