Fortsatt jakt på superarbetaren

När det nu diskuteras varsel på Volvo kan återigen vara aktuellt att påminna om TCOs undersökning om attityder hos de som anställer. För det har ju sagts att bara man söker tillräckligt kommer man att bli anställd. Något som TCOs undersökning visar inte stämmer. Tvärtom, ju längre frånvaro från arbetsmarknaden desto ovilligare är arbetsgivare att anställa.

Det jag hade önskat är att de som nu spenderar tiden att etikettera höger och vänster i det som kallas oppositionen hade lagt ner lite mer energi på att driva åtgärder för dessa människor. För det var väl solidaritet som var tanken.

Jakten på superarbetaren ökar utslagningen – Debatt – Göteborgs-Posten

Nu kommer fler än tidigare att tvingas till arbetsförmedlingen för att söka nya jobb. Samtidigt skruvas kraven hela tiden upp på arbetsmarknaden.

Jakten på superarbetskraften var ett faktum redan innan varslen ökade. TCO har tillsammans med SCB frågat knappt 1800 personalchefer eller motsvarande om hur de ser på att anställa olika personalkategorier. Sex av tio arbetsgivare är negativa till att anställa sjukskrivna och över hälften negativa till att anställa långtidsarbetslösa. Nu när antalet arbetslösa ökar kommer de som står längst från arbetsmarknaden att få det ännu tuffare. Nu krävs kraftfulla åtgärder för att klara både omställningen för dem som just förlorat sina jobb, men också för dem som står längst bort från arbetsmarknaden.

Negativ inställning
I vår undersökning visar det sig att i arbetsgivarnas jakt på superarbetskraft sorteras många bort. Man värderar inte bara kvalifikationer och kompetens när man anställer nya medarbetare. Många arbetssökande väljs bort på grund av ålder, födelseland, om man är förälder, om man varit sjuk eller arbetslös.

Nästan sex av tio personalchefer (56 procent) uppger att de är ganska eller mycket negativt inställda till att nyanställa personer som är sjukskrivna från ett annat arbete. Nästan hälften av personalcheferna (44 procent) uppger att de är negativt inställda till att anställa långtidsarbetslösa. Runt 16 procent ratar äldre arbetskraften (55+). Runt var tionde arbetsgivare är negativa till att anställa småbarnsföräldrar. Inte ens hälften av arbetsgivarna är positiva till att anställa småbarnsföräldrar. Motståndet är stort i små som stora företag, i offentlig och privat sektor.

Kraftfull utsortering

Globaliseringen och den snabba teknikutvecklingen har inte bara ökat kraven på företagen utan också lett till hårdare press och krav på arbetskraften. Nu kommer lågkonjunkturens effekter och läggs ovanpå detta, vilket har lett till att personer med låg utbildning och frånvarorisk i allt högre grad ratas av arbetsgivarna. Detta i sin tur leder till att löntagare med arbetslöshets- eller sjukdomserfarenhet trängs allt längre bak i jobbkön.
Varken den förra eller den nuvarande regeringen har insett kraften i utsorteringen på arbetsmarknaden. De nya reglerna i sjukförsäkringen riskerar också att bli ett stort misslyckande och leda till personliga tragedier för många medlemmar i TCO: medlemsförbund och göra att fler hamnar i svårare utanförskap.
De som nu blir arbetslösa har rätt till stöd i omställningen och nu inriktas arbetet på detta. Tanken att pressa dem som nu friställs genom att till exempel sänka ersättningar syns vara en helt orimlig åtgärd. Men de sjukskrivna och arbetslösa har fått tumskruvarna åtdragna allt hårdare även om det rimligen inte får som effekt att arbetsgivarna blir mer villiga att anställa dem. I stället behövs helt andra åtgärder.

Social marknad

Lågkonjunkturen kommer nu att kräva att de arbetsmarknadspolitiska insatserna vässas, och här måste regeringen göra mycket mer. Det kan exempelvis gälla stora investeringar i de yrkesverksammas vidareutbildning. Detsamma kommer att krävas för dem som i dag står långt från arbetsmarknaden. Här krävs mycket tidigare och kraftfullare insatser för att stärka de sjukskrivna och arbetslösa, men också insatser för att ge dem som står längst från arbetsmarknaden möjligheten till en ny social arbetsmarknad.

Om Claes

A blogger and general internet nerd from Sweden. I write about politics, internet, technology, the world around me and whatever else interest me. I write mostly in swedish but some english.
Det här inlägget postades i Arbetsmarknad och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *