Littorin tar inget ansvar för jobbcoach skandalen – Vem försöker han och allians regeringen lura?

11-29-2007 03:18

Arbetsmarknadsministern välkomnar att Arbetsförmedlingen avslutar avtalen med dem som inte klarar kraven. Enligt honom ligger ansvaret för misstag som gjorts i första hand hos förmedlingen.

Han hävdar samtidigt att det är nästintill omöjligt att undvika fel när så stora insatser ska genomföras snabbt.

Läs meningarna ovan igen. Och en gång till. Och sedan nedanstående från AF:s generaldirektör Angeles Bermudez Svankvist.  

…Ett skäl till att det har varit problem är, enligt henne, att AF fick ett uppdrag att på mycket kort tid handla upp coachtjänster som skulle ge prägla mångfald och vara spridda över landet. Det var inget orimligt uppdrag, anser Bermudez-Svankvist.

Vilka försöker Sven-Otto Littorin lura?  Eller Bermudez-Svankvist  Det är den nuvarande regeringens regleringsbrev och instruktioner som styr arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens statliga tjänstemän kan inte lyfta en penna utan att det finns instruktioner för hur detta ska göras från regeringen. Det är knappast gubben i månen som talar om för arbetsförmedling att de ska genomföra ett program som det redan kommit klara varningar för hur det skötts.   

‘Kvalitetsproblem’ som det så vackert kallas varnade IAF för i rapporten nedan redan i början av 2009. 

Arbetssökandes rättssäkerhet beaktades inte tillräckligt i försök med privata coacher

Arbetsförmedlingen har inte tillräckligt väl beaktat frågorna om myndighetsutövning och de arbetssökandes rättssäkerhet i de avtal som slöts under 2007 i försöksverksamheten med kompletterande aktörer. Det finns inte heller lagstöd för att överlämna delar av Arbetsförmedlingens uppdrag att kontrollera att arbetssökande uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen till privata aktörer.

En granskning från IAF visar bland annat att bestämmelser om jäv, sekretess och insyn samt dokumentation saknades i avtalen. Om dokumentationen av den arbetssökandes jobb söka aktiviteter inte fungerar får det konsekvenser för rättssäkerheten för den enskilde och för Arbetsförmedlingens myndighetsutövning i kontrollen av arbetslöshetsförsäkringen.

Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, fick 2007 i uppdrag av regeringen att mer aktivt använda kompletterande arbetsförmedlingsaktörer för att förbättra matchningen av arbetssökande till arbete och motverka utanförskap. Som ett led i uppdraget startades en försöksverksamhet med privata kompletterande aktörer för arbetslösa arbetssökande i Norrköping, Malmö och Sundsvall/Timrå/Härnösand som var berättigade till arbetslöshetsersättning. IAF har funnit det angeläget att granska denna verksam¬het.

Ladda ner hela rapporten, pdf-fil 280 kb

Arbetssökandes rättssäkerhet beaktades inte tillräckligt i försök med privata coacher IAF

Det är den svenska regeringen som har ansvaret för och lägger villkoren hur de svenska myndigheterna arbetar. Inklusive arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Sen är det förstås viss svart komik i hur Littorin skyller på arbetsförmedlingen och arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez Svankvist indirekt skyller på den moderatledda alliansregeringen.

De som får sitta i mellan är förstås alla de 100-tusentals arbetslösa för en politik som varken skapar arbete, förutsättningar till arbete. 

Nu ska allt göras om med nya coacher, nya företag medan långtidsarbetslösheten och utanförskapet växer explosivt i Sverige.

Moderata politiker och andra borgerliga politiker med någon verklighetsförankring vet att den moderata retoriken och poltiken från 2006 års val är ett misslyckande om man talar med dem privat.

Det går inte att coacha människor till arbeten de inte har kvalifikationer eller erfarenheter för hur mycket den moderatledda regeringen säger något annat. Det är kvalificerat struntprat att säga något annat.  Som Anders Borg med sin stora erfarenhet av arbetslöshet och hans budskap till de arbetslösa svenskarna.

– Vi måste se till att de som är arbetslösa fortsätter att söka jobb, sa finansministern.

– Tyvärr tenderar de arbetslösa att inte söka lika många jobb när antalet lediga platser går ner. Det måste vi hindra genom att motivera människor att vidga sin sökkrets.

För även om det går 3 000 sökande på 300 lediga jobb är erfarenheten entydig, menade Borg: Det lönar sig att fortsätta kämpa och det lönar sig att skriva ytterligare en ansökan. Är man dessutom beredd att resa lite längre till arbetet ökar möjligheterna ytterligare. Han varnade för att hamna i arbetslöshetens ekorrhjul.

– Det gäller att gå upp på morgonen och inte vända på dygnet, sa finansministern.

Borgs budskap: Sök många jobb och vänd inte på dygnet | Nyheter | Aftonbladet

 

borg 

Finanspolitisk rådets beskrivning av Anders Borgs motivationsprogram vad dock något annorlunda.

Omfattningen av det som idag rubriceras som     
arbetsmarknadspolitiska program kommer enligt regeringens     
bedömning att öka dramatiskt under de närmaste åren. Runt fem     
procent av arbetskraften väntas delta i olika program 2010-2011.     
Detta har presenterats som en unikt kraftfull arbetsmarknadspolitisk     
satsning. Vi ställer oss mycket frågande till detta: den ökade     
omfattningen av programdeltagandet är till största delen en rent     
matematisk konsekvens av att långtidsarbetslösheten ökar och fler     
arbetslösa därför måste erbjudas plats i den s k jobb- och     
utvecklingsgarantin för att inte stå utan försörjning.   

Det handlar om en fundamental okunskap om hur svensk arbetsmarknad fungerar och en arbetsmarknadspolitik avsedd för en alternativ verklighet.

Jag undrar vad Anders Borgs budskap hade varit till alla de som inte inte får arbete för att de är för tjocka eller fula i enlighet med arbetsgivarnas kvalifikationskrav?

tjock

 

Men det gick att vinna valet 2006 på alliansens retorik. Vilket väl bevisar att allt kan säljas med mördande reklam om mottagarna är tillräckligt korkade.

Är det möjligen dags att nu avskaffa coachen och meningslös CV-exercis för den gamla hederliga arbetsförmedlaren?

Till sist vad jag skrev i maj 2009 om okunskapen hos dagens borgerliga regering om hur svenska arbetsmarknad fungerar. Det gäller fortfarande.

/ck

Den svenska långtidsarbetslösheten hade kunnat lösas genom en massiv satsning på utbildning/ombildning, praktik och inte minst stöd till nyföretagande även bland arbetslösa. Istället valde alliansen sänkt lön, hårdare krav och trodde städ och gräsklippnings arbeten skulle fixa problemet med lågutbildade långtidsarbetslösa.

Kan den okunskapen hos de borgerliga politikerna bero på att de aldrig sökt arbete eller varit arbetslösa? Att den enda kontakten med de ‘lägre’ klasserna är den svarta arbetskraft de anställer för att städa och passa deras barn. Jag vet inte men många svenskar verkar ha en något naiv inställning att alla blir anställda bara de söker tillräckligt många arbete. Eller med andra ord. Är folk arbetslösa så är det för att de inte vill jobba.

Något som alla som jobbar med arbetslösa vet inte är sant. Likt den kvinna jag träffade idag som talar 4 språk, behärskar office paket och är expert på word, excel och bokföring. Hon hade blivit en perfekt administrativ assistent. Men hon är också 56 år och passar inte som skyltfönster för en chef. Det senast rekommenderade arbetet för henne var ett städjobb eller möjligen diskning. Något hon heller inte har den erfarenhet för som ofta krävs. Eller det körkort städfirmorna kräver. Hon är också en av de många som utförsäkrats från a-kassa och idag finns inom jobb och utvecklingsgaranti. Som beskrivs av det finanspolitiska rådet så här.

Omfattningen av det som idag rubriceras som     
arbetsmarknadspolitiska program kommer enligt regeringens     
bedömning att öka dramatiskt under de närmaste åren. Runt fem     
procent av arbetskraften väntas delta i olika program 2010-2011.     
Detta har presenterats som en unikt kraftfull arbetsmarknadspolitisk     
satsning. Vi ställer oss mycket frågande till detta: den ökade     
omfattningen av programdeltagandet är till största delen en rent     
matematisk konsekvens av att långtidsarbetslösheten ökar och fler     
arbetslösa därför måste erbjudas plats i den s k jobb- och     
utvecklingsgarantin för att inte stå utan försörjning.   

Ett av många exempel. Ett annat är iraniern som på eget hand byggde upp ett företag i Iran med affärer över hela Persiska Viken. En person som talar persiska, arabiska, engelska och franska. Idag söker han städ och diskjobb utan framgång i Göteborg.

Eller den superkreativa 20-åringen utan a-kassa som på egen hand lärt sig Photoshop och 3D-studio max.  Eller de 4 nätverksteknikerna. Eller skogs och trädgårdsarbetaren som också han behöver ett formellt körkort efter att ha jobbat entreprenadmaskiner i 20-år-

Alla tillbringar sin tid med att skriva cv enligt teorin om att söker man tillräckligt många arbeten ska man bli anställd.  

Mer i media:
Östros- Konstruktiv kritik, Hård kritik mot regeringens krispolitik, Eric Erfors- Papegojan Borg, Höjd a-kassa föreslås som krismedicin,

Bloggat:
Alliansupproret, Johanna Graf, viktor…, BODSTRÖMSAMHÄLLET, Flute-tankar, Röda Berget, Kultur från insidan, Organisk Intellektue…, unt.se – Ledarloggen, Alliansfritt Sverige och Carls konsumentblogg, Regeringens experter dömer ut regeringen- Ni gör inte tillräckligt mot arbetslösheten (Peter And, Stimulanspolitik viftas bort av Borg (Skattepolitik och samhällsfilosofi), Hellre ordning och reda än offentliga finanser i fritt fall (Kent Persson (m) blogg), Allt fler fastnar i ett verkligt utanförskap (Utredarna)

Debattinlägg:
Calmfors mfl- Höj a-kassan i lågkonjunkturer, Svenska a-kassan är i internationell strykklass, A-kassan motverkar sina syften

Den oerhört låga efterfråga på arbetskraft gör det svårt att tänka sig att arbetslösas ekonomiska "kräsenhet" torde påverka varken arbetslöshetstiden eller kvaliteten på de jobb de får i någon större utsträckning. Istället blir frågan om man kan försörja sig och leva ett någorlunda drägligt liv som arbetslös fullkomligt central.

Forskning på området visar med all tydlighet hur psykologiskt nedbrytande och passiviserande ekonomisk fattigdom kan vara, och att detta är en av de huvudsakliga förklaringarna till arbetslöshetens negativa effekter på individer och familjer. En effekt som förvärras med arbetslöshetstiden. Detta är naturligtvis en viktig fråga ur de arbetslösas perspektiv, men det är också en viktig samhällsekonomisk fråga, då vi riskerar att skapa ett permanent utanförskap som långsiktigt minskar den samhällsekonomiska potentialen. Konjunkturellt arbetslösa riskerar att genom ekonomisk fattigdom hamna utanför samhället och bli oanställningsbara till den dag konjunkturen och arbetsmarknaden väl vänder. De konjunkturellt arbetslösa har då blivit strukturellt arbetslösa.

Att höja A-kassan och kraftigt minska arbetsvillkoren skulle innebära att vi accepterar att den i dagens konjunkturläge inte längre enbart har funktionen av en ren omställningsförsäkring. Detta är dock ett mindre problem som för närvarande inte lär påverka de arbetslösas jobbchanser nämnvärt, och som kan återställas om så önskas när uppgången väl kommer. De både kort och långsiktigt positiva samhällsekonomiska effekterna bör här överväga.

Regeringens politik minskar aktivt chanserna att få arbete | Newsmill

Claeskrantz.se » Fattigdom som metod att bekämpa arbetslöshet fungerar inte – alliansens misslyckade arbetslinje

Arbetsmarknadsministern välkomnar att Arbetsförmedlingen avslutar avtalen med dem som inte klarar kraven. Enligt honom ligger ansvaret för misstag som gjorts i första hand hos förmedlingen.

Han hävdar samtidigt att det är nästintill omöjligt att undvika fel när så stora insatser ska genomföras snabbt.

Luciano Astudillo, socialdemokrat och ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott, anser att regeringen har satsat huvudlöst mycket pengar på jobbcoacher, pengar som borde ha gått till arbetsmarknadsutbildningar.

– Det är häpnadsväckande att Littorin inte vill ta sitt ansvar, säger Astudillo.

Regeringens flermiljardsatsning på jobbcoacher som ska hjälpa arbetssökande att få arbete har hamnat i blåsväder efter en genomgång i Aftonbladet. Den visade att ett antal jobbcoacher som anlitats av AF använder sig av tvivelaktiga metoder.

Någon har nyttjat hypnos på de arbetssökande, andra beröringsterapi och många andra har försökt med en metod som kallas neurolingvistisk programmering.

Arbetsförmedlingen säger sig också själva ha hittat brister som gör att minst 50 av de 958 företag som förmedlingen skrivit avtal med kan få sina avtal avslutade i förtid. Det kan bli fler, många återstår att granska. AF har ingen aning om hur många av de 958 som faktiskt fått uppdrag.

Inför det att de gällande avtalen går ut till sommaren ska hela upphandlingen göras om, med tydligare avtal.

– Det ska inte ska råda några som helst tvivel om vad det är vi vill ha, säger AF:s generaldirektör Angeles Bermudez Svankvist, som så sent som för tre veckor sedan också anställde en kvalitetschef.

Ett skäl till att det har varit problem är, enligt henne, att AF fick ett uppdrag att på mycket kort tid handla upp coachtjänster som skulle ge prägla mångfald och vara spridda över landet. Det var inget orimligt uppdrag, anser Bermudez-Svankvist.

Littorin: Jobbcoacher inget fiasko – DN.se

 

Bloggat:
Jobb, utanförskap och coachråd som bryter regelverk?, Oseriösa jobbcoacher förstör för alla bra jobbcoacher, Det räcker nu, ”Heala mig, så får jag jobb”, Tips från coachen, Scientologiska jobbcoacher, Vilket jävla trams!, Tandläkare är ett bra jobb, Men…?, Jobb, utanförskap och coachråd som bryter regelverk?, Gillar du roffarmentalitet?, Snabbt och fel. Alliansen i ett nötskal., Littorin: Jobbcoacher inget fiasko, November 10, 2009 – Vedervärdiga Vellinge, Martin Mobergs blogg

 

Mer i media:
Arbetsförmedlingens generaldirektör om jobbcoachningsfiaskot:, Kontrakten måste rivas”, AB, Undersökning: Kraven på anställdas utseende högre i Sverige, Terri tycker att servicebranschen har större problem än att personalen är ful, SvD, SvD2, SvD3,

Om Claes

A blogger and general internet nerd from Sweden. I write about politics, internet, technology, the world around me and whatever else interest me. I write mostly in swedish but some english.
Det här inlägget postades i Arbetsmarknad, Politik och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

3 svar på Littorin tar inget ansvar för jobbcoach skandalen – Vem försöker han och allians regeringen lura?

  1. Rotten Syeal skriver:

    fett tung du eee bro ^^

  2. Pingback: Svenska sjukreger hårdast i världen « Ett hjärta RÖTT

  3. Pingback: New age är det nya vuxendagiset « Storstad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *