Det behövs ett reformerat socialförsäkringssystem

 Alla ska med. Det borde vara den grundläggande utgångspunkten för ett nationellt försäkringssystem vid arbetslöshet eller sjukdom. Alla som deltar i arbetslivet ska också ha ett ekonomiskt skydd oavsett om det handlar om en 18 åring som just slutat gymnasiet eller en 55 åring med 40 års arbetslivserfarenhet om de blir

Dagens socialförsäkringssystem är ett lapptäcke med stora hål i.  En stor och växande grupp svenskar har fallit utanför eller aldrig kommit in i ett system som majoriteten tar för givet. Likadant som det gång på gång dokumenterats hur människor faller mellan stolarna hos försäkringskassan, a-kassan, arbetsförmedlingen och inte minst kommunens socialkontor.

Är det ett bra system? Om inte borde något göras.Därför borde socialdemokratin och inte minst facket syna MPs förslag nedan.  

Ge alla en chans att komma med på lika villkor.

Det kommer inte minst att behövas för den raskt växande gruppen svenskar som sats i utanförskap av alliansen i en levandsnivå på existensminimum eller under.

Det behövs en större trygghet inom arbetslivet. Oavsett om man blivit arbetslös, är sjuk eller tillfälligt tjänar för dåligt ska enskilda veta vart man ska vända sig. Ingen ska heller behöva falla mellan stolarna på grund av olika regler för ersättningar och bidrag.

Sedan i våras har sjuksköterskan Margareta Tiger från Härnösand och Aktionsgruppen för de sjukförsäkrades rätt samlat in namnunderskrifter. De har lyckats få ihop över 100 000 personer som vill ha humanare sjukskrivningsregler. Listan har lämnats över till de politiska partierna.

Protestgruppen vänder sig främst mot att tiotusentals långtidssjukskrivna och förtidspensionerade blir utförsäkrade vid årsskiftet. Utöver tidsgränsen för sjukpenning har den moderatstyrda regeringen på en rad sätt ökat kontrollen av sjuka och arbetslösa och gett dem snävare ekonomiskt utrymme:

Människor som känner otrygghet och osäkerhet inför framtiden blir inte friskare snabbare, snarare tvärt om.

De rödgröna samarbetspartierna är eniga om att högerpolitiken klyver Sverige och på sikt hotar legitimiteten i våra trygghetssystem.

De försäkringslösa blir allt fler medan Borg & Co sänker skatter för de rikaste. Bara hälften av dem som är arbetslösa har rätt till a-kassa, mot drygt 70 procent tidigare. 50 000 människor kommer att kastas ut ur sjukförsäkringssystemet när de nya reglerna får genomslag fullt ut. I stället för minskat utanförskap har vi fått fler försäkringslösa.

Enligt beräkningar som Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet tagit fram kommer antalet personer i utanförskap enligt Moderaternas egen definition ha ökat 2010 med 300 000, jämfört med 2006 när Reinfeldt började styra.

Den gemensamma välfärdsarbetsgruppen med S, V, och MP har fått i uppdrag att arbeta fram en ny modell för att våra försäkringssystem ska ta tillvara människors möjligheter och vilja att arbeta. Samtalen i den arbetsgruppen förs i en mycket positiv anda om hur ett helt nytt system skulle kunna se ut.

  För Miljöpartiets del handlar det inte om att gå tillbaka till det gamla, vi vill införa ett modernt och nytt system för arbetslivstrygghet. Vi anser att människor ska kunna vända sig till ett och samma ställe, oavsett vilket problem man har, helt enkelt en dörr in. Ersättningens storlek ska ligga på samma nivå oavsett om man är arbetslös eller sjuk. Därför vill vi att arbetslöshets- och sjukförsäkringen slås ihop så båda ersättningarna blir solidariskt skattefinansierade. Fler ska omfattas, exempelvis studenter. Villkoren ska vara rimligare och mer begripliga. Alla ska erbjudas ett personligt stöd och skräddarsydda insatser. Försörjningsstödet (socialbidragen) förstatligas. Den kommunala socialtjänsten blir mer renodlat stödjande. Med arbetslivstrygghet minskar vi byråkrati och administration. Ofta är gränserna mellan arbetslöshet och sjukdom flytande. Genom att slå ihop sjuk- och a-kassa använder vi samhällets resurser mer effektivt. Med enklare regler hamnar ingen utanför.

https://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article6267823.ab

Om Claes

A blogger and general internet nerd from Sweden. I write about politics, internet, technology, the world around me and whatever else interest me. I write mostly in swedish but some english.
Det här inlägget postades i Arbetsmarknad, Politik, Sjukförsäkring. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *