Fel och rätt om a-kassa från Göteborgspostens Gert Gelotte

Gert Gelotte har helt rätt i en sak av det han skriver på GP.  Dagens urusla svenska a-kassa är ett system för arbetslöshetsförsäkring som havererat. Och den moderat leda alliansen har huvudansvaret. Som Svenerik Österberg också skriver i DN.

I ett ansträngt ekonomiskt läge prioriterar vi att sänka den enskildes kostnad för a-kassan.
Vi ska också höja taket. Arbetslöshetsförsäkringen ska finansieras solidariskt. Men regelverket måste också ses över. I dialog med fackföreningsrörelsen vill vi skapa en fungerande försäkring som är enkel att förstå, som är pålitlig, rättssäker och som inte kan missbrukas. Det kräver en omfattande översyn av regelverket:
• Den som är arbetslös ska söka jobb eller utbilda sig för att få jobb. Ingen ska behöva lägga merparten av sin tid åt att strida för att få ut den försäkring som man har rätt till. Regeringens nya regler har inneburit att många arbetslösa får vänta i månader på ersättning – samtidigt som deras arbetsgivare ålagts ytterligare uppgifter för att hantera regelverket. Det är inte rimligt. Vi vill se över reglerna så att en tidsgräns kan sättas för hur länge den enskilde ska behöva vänta.
Regeringen har gett a-kassorna en omöjlig arbetssituation. Många stora förändringar har genomförts på kort tid. A-kassorna har inte fått tid på sig att genomföra dem på ett tryggt sätt. Människor har hamnat i kläm. Vi vill ge a-kassorna rimliga villkor så att de kan uppfylla sina åtaganden och avsevärt korta handläggningstiderna.
Regeringens regelverk innebär också att arbetsgivare tvingas till en väsentlig och kostsam administration för att hantera den information som krävs för en korrekt hantering av a-kasseärenden. Vi vill minska krånglet för arbetsgivare.
Kravet på arbetsmarknadsförankring för att få del av försäkringens inkomstrelaterade ersättning avgörs genom utformningen av medlems- och arbetsvillkor. Det är en rimlig grundprincip. Men villkoren måste utformas i relation till hur arbetsmarknaden faktiskt ser ut. Allt fler har korta och tillfälliga jobb. En negativ återverkning av dagens regler är att arbetslösa förlorar ekonomiskt på att ta tillfälliga jobb. A-kassan ska stödja arbetslinjen. Varje arbetad timme behövs. Vi vill formulera regler som alltid uppmuntrar till arbete.
Regeringens diskriminerande särregler för ungdomar, som trots samma avgift får en kortare ersättningsperiod, och de särskilda undantagen för föräldrar till barn under 18 år är främmande inslag i ett inkomstbortfallsbaserat försäkringssystem. Vi vill se över reglerna så att arbetslöshetsförsäkringen kan bli neutral i förhållande till ålder och familjesituation.
Grundtanken med arbetslöshetsförsäkringens utformning har varit att generösa ersättningsvillkor förbättrar matchningen på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden och ekonomin utvecklas bättre om den som är arbetslös får möjlighet att hitta ett jobb där dennes utbildning och kompetens kommer till nytta.
Syftet har aldrig varit att den arbetslöse ska tvingas ta första bästa jobb, utan i första hand jobb där kunskap och kompetens tas tillvara. Sänkta ersättningar, ökad byråkrati och administrativt krångel stärker inte människors möjligheter att komma snabbare tillbaka till jobb. Men en politik som är inriktad på aktiva insatser, utbildning och praktik innebär reella möjligheter att komma i jobb. Det lägger också grunden för en effektivare kontroll av att försäkringen inte utnyttjas på fel sätt.

”Så här vill vi förändra regelverket för A-kassan” – DN.se

Det är alliansen som försämrat villkoren för inträdde så att du i praktiken ska ha haft heltidsarbete i ett år samtidigt som avgifterna höjdes så att 500000 svenskar bedömde att de inte hade råd att vara medlemmar i något de troligen ändå inte skulle vara berättigade till.

A-kassan ger heller ingen inkomsttrygghet annat än för de som är låginkomsttagare i dagens Sverige.

Sen uttrycker Gert Gelotte sig lurigt. Skattebetalarna finansierar a-kassan men indirekt via statsbidrag som kommer från något som kallas arbetsmarknadsavgiften samt en arbetsgivaravgift på 4,45 procent av lönesumman. Detta står för 90% av a-kassans kostnader. Resten är den s.k egenavgiften som alliansen höjde så brutalt.

Det innebär förstås att om egenavgifterna höjs men inte arbetsmarknadsavgifterna finns det pengar över att finansiera andra saker.

Eller med andra ord alliansregeringen använde det löneutrymme Sveriges löntagare avstått för att införa det s.k jobbskatteavdraget.

Sen är det helt klart att varken LO eller någon specifik fackförening ska ensamma få diktera hur eller vilka som ska ska ha tillgång till ekonomisk trygghet på arbetsmarknaden.

Principen borde vara att alla som kan och vill delta på arbetsmarknaden ska kunna göra det på ekonomsikt sjysta villkor. Även som nya arbetssökande utan tidigare kopplingar till arbetsmarknaden. Alla ska med.

Kravet på arbetsmarknadsförankring för att få del av försäkringens inkomstrelaterade ersättning avgörs genom utformningen av medlems- och arbetsvillkor. Det är en rimlig grundprincip. Men villkoren måste utformas i relation till hur arbetsmarknaden faktiskt ser ut. Allt fler har korta och tillfälliga jobb. En negativ återverkning av dagens regler är att arbetslösa förlorar ekonomiskt på att ta tillfälliga jobb. A-kassan ska stödja arbetslinjen. Varje arbetad timme behövs. Vi vill formulera regler som alltid uppmuntrar till arbete.

Här uttrycker sig Svenerik Österberg misstänker jag medvetet luddigt i sitt DN debatt inlägg.  Uppenbarligen inser han ju som han antyder att verkligheten på arbetsmarknaden förändrats.

Jag tror också att  socialdemokraterna om de kommer till makten kommer inte att kunna ignorera 1.3 millioner svenskar i arbetsförålder utanför a-kassa tillsammans med en halv miljon arbetslösa varav flera 100000 utförsäkrade beroende av socialbidrag.

Det är ju vad som blir det troliga arvet från alliansen utanförskapspolitik.

Det måste till ett reformerat ekonomiskt skydd för alla på arbetsmarknaden som det är lätt att komma in i bara man är arbetssökande.

 

Mer i media om a-kassan:
DN

 

Var tredje löntagare står utan inkomstskydd vid arbetslöshet. Endast var fjärde ung har rätt till a-kassa och bara en av tio av de arbetslösa får 80 procent av sin tidigare inkomst i arbetslöshetsersättning. Det skriver socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson Sven-Erik Österberg på DN Debatt.

Skulden lägger Österberg på den borgerliga regeringen och en smula rätt har han. När det blev dyrare att vara med i a-kassan valde många att använda pengarna till något annat. Detta trots att inkomstskatten sänktes betydligt mer än a-kasseavgiften höjdes. Orsaken tål att tänka på, men i grund och botten kritiserar Österberg konsekvenserna av ett a-kassesystem som är så socialdemokratiskt det gärna kan bli.

A-kassan lider sedan länge av tre konstruktionsfel: Den är frivillig, otydligt finansierad samt bedrägligt obegriplig. Orsaken är politisk korruption.

Socialdemokratiska fackföreningar vill ha a-kassan som argument för att värva medlemmar och socialdemokratiska regeringar har gått med på detta. Samma socialdemokratiska regeringar har även gått med på att låta a-kassan framstå som både generös och billig. Medlemsavgiften ger rätt till ersättning, mindre än du tror, men täcker bara en liten del av kostnaden. Större delen står skattebetalarna för.

Vi har a-kassa och sjukförsäkring av samma skäl. Ingen kan välja bort risken att bli sjuk och nästan ingen som arbetar kan bortse från risken att bli arbetslös. Frivilliga lösningar blir orimligt dyra per person och får omänskliga konsekvenser. De som har minst råd eller sämst omdöme får ta de största riskerna. Solidaritet är därför både rätt och rationellt.

Och vill Sven-Erik Österberg verkligen ha en frivillig a-kassa – inklusive konsekvenserna? Om ordet frivillig fyller någon annan funktion än som politisk dimridå skall den som väljer bort a-kassan varken betala för den eller ha rätt till annan hjälp vid arbetslöshet än socialbidrag.

Dock har Österberg rätt i a-kassan måste reformeras. Den är inte vad den utger sig för att vara och de flesta får inte det skydd den påstås ge. Bäst vore att se över a-kassans regelverk och finansiering i en samlad utredning av samtliga socialförsäkringar. Direktiven bör vara helt öppna – utom på en punkt. Sverige behöver en solidariskt finansierad obligatorisk a-kassa av samma skäl som vi har en solidariskt finansierad obligatorisk sjukförsäkring.

 

Gert Gelotte: Gör a-kassan obligatorisk – Ledare – www.gp.se

Om Claes

A blogger and general internet nerd from Sweden. I write about politics, internet, technology, the world around me and whatever else interest me. I write mostly in swedish but some english.
Det här inlägget postades i Arbetsmarknad, Politik och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.

6 svar på Fel och rätt om a-kassa från Göteborgspostens Gert Gelotte

 1. nils Lindholm skriver:

  Det skulle ju överflyttas cirkus 8 miljarder från sjukskrivningskostnaden p.g.a. bilolyckor till bilförsäkringen.
  Hitintills är det väl 1/3 i ökning på trafikförsäkringen.
  Detta kan ingå i 6,55 miljarder.

  Successivt avskaffad förmögenhetsbeskattning 3,45
  Vem tar det mesta där?

  Sen har väl kommunerna annonserat ett behov på skattehöjning på uppåt 20 miljarder p.g.a. ’övervältringen’ från Statens ’trygghetssystem’ på kommunernas socc. , men det gäller väl bara under den värsta ’krisen’.

  Show me the money

 2. nils Lindholm skriver:

  Det skulle ju överflyttas cirkus 8 miljarder från sjukskrivningskostnaden p.g.a. bilolyckor till bilförsäkringen.
  Hitintills är det väl 1/3 i ökning på trafikförsäkringen.
  Detta kan ingå i 6,55 miljarder.

  Successivt avskaffad förmögenhetsbeskattning 3,45
  Vem tar det mesta där?

  Sen har väl kommunerna annonserat ett behov på skattehöjning på uppåt 20 miljarder p.g.a. ’övervältringen’ från Statens ’trygghetssystem’ på kommunernas socc. , men det gäller väl bara under den värsta ’krisen’.

  Show me the money

 3. Nils Lindholm skriver:

  2005/06:-m924
  Intäkter
  Slopad avdragsrätt mot statlig beskattning för resor och dubbelt boende, samt höjt reseavdrag 1,00
  Avskaffat avdrag för förmån av personaldator 0,80
  Slopad skattreduktion för fackavgifter och a-kassa 4,30
  Summa inkomstförstärkning 19,01

  Delsumma sjukförsäkring 6,55

  Delsumma föräldraförsäkringen 0,30

  Förändrad beräkning av pensionsavgifter 2,60

  A-kassan
  Avgifter 10,00
  Delsumma 13,52

  Arbetsmarknadspolitiken
  Delsumma 10,93
  Delsumma övrigt 7,28
  Summa, finansiering 60,19

  Varav då cirkus 42 miljarder i direkta kostnadsökningar för folk i arbete o INTE arbete.

 4. Nils Lindholm skriver:

  2005/06:-m924
  Intäkter
  Slopad avdragsrätt mot statlig beskattning för resor och dubbelt boende, samt höjt reseavdrag 1,00
  Avskaffat avdrag för förmån av personaldator 0,80
  Slopad skattreduktion för fackavgifter och a-kassa 4,30
  Summa inkomstförstärkning 19,01

  Delsumma sjukförsäkring 6,55

  Delsumma föräldraförsäkringen 0,30

  Förändrad beräkning av pensionsavgifter 2,60

  A-kassan
  Avgifter 10,00
  Delsumma 13,52

  Arbetsmarknadspolitiken
  Delsumma 10,93
  Delsumma övrigt 7,28
  Summa, finansiering 60,19

  Varav då cirkus 42 miljarder i direkta kostnadsökningar för folk i arbete o INTE arbete.

 5. Vargen skriver:

  Oavsett partifärg kan ingen förneka att inkomstskatten sänktes mer än vad a-kasseavgiften höjdes. Jo, på marginalen finns alltid de "femtusen" rubrikskapande personerna så de går aldrig att komma ifrån – oavsett regeringsfärg.
  Men dagens debatt är tröttsam – oavsett vilket regering vi får är de som kommer till makten glada för vad föregångarna åstadkommit. Hur kan de då skylla något på det alternativa blocket?
  Alla offentligt finansierade försäkringar måste också bli "försäkringar", det duger inte med att säga: "Vi tar hand om er, bara vi får makten i vår hand".
  Snälla politiker och kommentatorer: Tänk efter en stund medan det finns tid…

 6. Vargen skriver:

  Oavsett partifärg kan ingen förneka att inkomstskatten sänktes mer än vad a-kasseavgiften höjdes. Jo, på marginalen finns alltid de "femtusen" rubrikskapande personerna så de går aldrig att komma ifrån – oavsett regeringsfärg.
  Men dagens debatt är tröttsam – oavsett vilket regering vi får är de som kommer till makten glada för vad föregångarna åstadkommit. Hur kan de då skylla något på det alternativa blocket?
  Alla offentligt finansierade försäkringar måste också bli "försäkringar", det duger inte med att säga: "Vi tar hand om er, bara vi får makten i vår hand".
  Snälla politiker och kommentatorer: Tänk efter en stund medan det finns tid…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *