Den socialdemokratiska visionen för Göteborg behöver utvecklas

Bra men inte tillräckligt hade blivit mitt betyg på den vision för Göteborg som Anneli Hulthén presenterade på Göteborgs Postens debattsida som en del i serie om vad de lokala politiska partierna vill i Göteborg.

Det behövs mer både visioner och konkreta politiska förslag som möter alla göteborgares vardag.

Socialdemokratin kan inte och får inte bli infrastruktur partiet i Göteborg. Infrastrukturen är basen för dagens ekonomiska utveckling men knappast nog för att möta alla de utmaningar både Göteborg och Sverige står inför efter den borgerliga alliansen.

Göteborg är idag inte möjligheternas stad för alla göteborgare. Tvärtom har Göteborg problem med fattigdom, arbetslöshet, bostadsbrist, social, ekonomisk och politisk utslagning. Samtidigt har vi ett mycket välmående och internationaliserat näringsliv. Vi har högklassiga skolor och spetskompetens forskning. Göteborg är evenemangsstaden i Sverige. Vi har jättebra bostadsområden att leva i.

Men detta gäller inte för alla.  För mer än 50 år sedan hade socialdemokratin en valaffisch begåvad men fattig. Dåtidens svenskar fick chansen. Idag har vi ett nytt klassamhälle med nya ansikten. Hur vill socialdemokratin både i Göteborg och i landet samma livschans till dagens svenskar att förändra sina liv.

chans

Göteborg har mycket rika stadsdelar och vi har mycket fattiga stadsdelar. Boende och livssituationen ser drastiskt olika ut beroende på var i staden man bor. Om man kan få en bostad något som är ytterligt svårt för de som inte är etablerade på arbetsmarknaden eller har dåliga ekonomiska resurser.

Arbetslösheten är en utmaning för Göteborg tillsammans med omvandlingen mot en kunskapsekonomi. Göteborg har idag 16.000 långtidsarbetslösa och lika många ungdomar arbetslösa.  Ändå har de ansvariga i stadshuset under mer än 3 års ekonomisk kris inte lyckats ta fram några samlade kommunal åtgärder detta. Lika lite som man tittat på nya och innovativa åtgärder för nyföretagande.

Än viktigare är hur vill socialdemokratin knyta ihop visionen så att Göteborg blir en stad lika mycket för den välmående villaägare familjen som för den ensamstående låginkomst mamman arbetande som just-in-time arbetskraft. Göteborgare må samlas vid olika tillfällen för högtidsstunder men sen åker var och en hem till olika verkligheter.

Det måste till mer. Det är ingen tröst att moderaternas motsvarande vision är att ge skattebetalarna valuta för pengarna. Vilket ju varken kan beskrivas som någon spännande eller utvecklande vision för Göteborgs framtid.

Om Göteborg och Sverige ska bli möjligheternas land för alla behövs det också en vision och praktisk politik som möter allas livssituation.

För grunden är ju att alla ska med på den socialdemokratiska framtidsresan. Utan en första, andra eller tredje klass. 

Göteborg är möjligheternas stad. Med stor delaktighet, en hållbar tillväxt och känsla för solidaritet och ansvar tror vi att Göteborg kan ge ännu fler möjligheter till ett gott liv. Det är utgångspunkten för vår politik för framtiden.

En effektiv och modern infrastruktur är en förutsättning för en hållbar utveckling. Det får vi genom det västsvenska infrastrukturpaketet med järnvägstunneln Västlänken, en ny Göta älvbro och Marieholmstunneln. Denna satsning kommer att göra det enklare, snabbare och mer miljömässigt att resa från och till Göteborg men också inom staden. En tidigareläggning av hamnbanans utbyggnad skulle också ge helt andra förutsättningar för effektiva godstransporter till och från hamnen. Med den säkrar vi att vi också i fortsättningen är norra Europas främsta transportnav. Det vi gör nu kommer att påverka både vår välfärd och vår miljö i framtiden. Det är en viktig del för ett gott liv.

Infrastruktursatsningarna är en del av vår strategi att bygga ut pendlingsmöjligheterna. Om tio år ska Göteborg vara kärna i en förstorad region med 1,5 miljoner invånare. Därmed får människor ökade möjligheter både att söka jobb och välja bostadsort inom ett större geografiskt område. När den lokala marknaden växer får vi fler branscher och ökade möjligheter till specialisering, vilket stärker sysselsättningen och inkomstutvecklingen för Göteborgarna.

Kan bli en unik stadsdel

Centrala Älvstaden, det vill säga Gullbergsvass, Ringön, Backaplan och Frihamnen som i dag är grå industrimark ska i framtiden vara en levande del av innersta Göteborg där boende, näringar och fritidsliv samsas. Med allt kunnande vad det gäller miljöteknik, smarta transporter och hållbart byggande kan vi göra något unikt och riktigt spännande. Det viktigaste av allt är emellertid att vi får en levande stadsdel där alla människor får plats och där alla generationer känner sig välkomna.

Möjligheter att utveckla finns i många delar av Göteborg. Det kan vara allt från fler koloniområden till odling i bostadskvarteret. Det kan vara att göra våra lokala torg till verkliga mötesplatser igen. Det kan handla om att bygga fler småhus där det fattas eller värna hyresrätten där den är sällsynt. Oavsett var vi befinner oss i Göteborg behöver vi bygga fler bostäder och skapa fler platser att mötas, lekplatser för barn, miniparker, bänkar, skatebanor.

Göteborg behöver också gemensamma värden att samlas kring. I möjligheternas och mångfaldens Göteborg finns många tillfällen till gemensamma högtidsstunder, till exempel olika former av nyårsfirande, Hammarkullekarnevalen, eldfester med mera. Vi kan glädjas åt framgångar för staden, men om samhällsgemenskapen lämnar människor bakom sig leder det inte bara till mänskliga tragedier för de som drabbas utan riskerar också att få följder för stadens utveckling som ingen av oss vill se.

Effektiv infrastruktur viktig för ett gott liv – Debatt – www.gp.se

Om Claes

A blogger and general internet nerd from Sweden. I write about politics, internet, technology, the world around me and whatever else interest me. I write mostly in swedish but some english.
Det här inlägget postades i Göteborg, headline, Socialdemokraterna och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *