Arbetslösheten i siffror februari 2010 – 460000 svenskar

working_poor

460000 svenskar utan arbete eller 9.3 procents arbetslöshet är massarbetslöshet för svenska förhållanden. Inget annat. 

Och de kommer inte bli bättre. Vad vi troligen har att se fram emot de närmaste åren är en s.k jobbless growth.

Enkelt uttryckt majoriteten av de svenskar som förlorat sina arbetet kommer aldrig tillbaka till dessa. Liksom de som inte kommit in på arbetsmarknaden.

De är hopplöst körda på en arbetsmarknad där långtidsarbetslöshet hos arbetsgivare i stort ses som en pestflagga. Ju längre de varit borta från arbetsmarknaden svårare är det att behålla det som arbetsgivare anser är relevanta kunskaper och erfarenheter. Liksom om man aldrig kommit in på arbetsmarknaden.

Alliansens enda svar på detta är förutom hårdare villkor och att pressa in sjuka och icke 100% arbetsföra på arbetsmarknaden är CV-skrivande och rollspel för jobbintervjuer som för majoriteten aldrig kommer. Och skapandet av en statlig sektor för lågproduktiva människor med subventionerade arbeten där

Det Sverige har att vänja sig vid de närmaste åren är arbetslöshetsnivåer på 9-10% i bästa fall.

Frågan är vad som hände med den halva miljonen som helt står utanför arbetsmarknaden. Eller den stora grupp av just-in-time arbetskraft som i praktiken är arbetslösa med tillfällighetsjobb i mellan.

De behöver förstås inte sägas att dessa grupper också hamnat i djup fattigdom relativt för svenska förhållanden där de i bästa fall kan beskrivas som ‘working poor’ något helt nytt för svenska förhållanden.

Mer i media:
Svd1, DN,

I februari var 4 452 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det är inte någon statistisk säkerställd förändring jämfört med februari 2009. Antalet arbetslösa ökade med 72 000 personer jämfört med februari 2009 till 459 000. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 9,3 procent av arbetskraften. Säsongrensade data visar en svag uppgång av antalet sysselsatta och ett arbetslöshetstal på 9,1 procent.

Förändringar på kort sikt

Enligt säsongrensade data uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 4 514 000 i februari 2010. I motsats till den nedgång som kunde observeras under andra halvan av 2008 och större delen av 2009 uppvisar nu antalet sysselsatta en svag uppgång. Dock finns det skillnader mellan könen. Antalet sysselsatta män visar på en uppgång samtidigt som antalet sysselsatta kvinnor fortsätter att minska, men i en lägre takt. Säsongrensade data visar också att sysselsättningsgraden fortsätter att minska, detta till följd av en befolkningsökning. I februari 2010 var den 64,5 procent.

Arbetskraftsundersökningen (AKU) februari 2010

Om Claes

A blogger and general internet nerd from Sweden. I write about politics, internet, technology, the world around me and whatever else interest me. I write mostly in swedish but some english.
Det här inlägget postades i Arbetsmarknad, headline och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

2 svar på Arbetslösheten i siffror februari 2010 – 460000 svenskar

 1. Christian Swärd skriver:

  Arbetskraftsutbudet ökar kraftigt
  Om man gör en prognos, fem år framåt, över arbetskraften vid nettoinvandring 0 visar det sig att arbetskraften är konstant. Detta betyder att de som är födda runt 1990 täcker 40-talisternas uttåg från arbetsmarknaden
  Det troliga är att arbetskraften ökar med 60.000/år ( 30.000 fler vuxna invandrare och 30.000 färre förtidspensionärer)
  Sysselsättningen är nu tämligen konstant och alla förstår att om detta fortsätter kan det hela sluta med massarbetslöshet
  För att arbetslösheten skall vara konstant krävs att sysselsättningen ökar med 60.000/år. Det finns ingen statistik, som visar att detta är möjligt med nuvarande politik,borgerlig eller socialistisk. Många heliga kor måste slaktas i framtiden. Alternativet måste vara att vi får en arbetskraftsutvandring av svenska medborgare.

 2. Christian Swärd skriver:

  Arbetskraftsutbudet ökar kraftigt
  Om man gör en prognos, fem år framåt, över arbetskraften vid nettoinvandring 0 visar det sig att arbetskraften är konstant. Detta betyder att de som är födda runt 1990 täcker 40-talisternas uttåg från arbetsmarknaden
  Det troliga är att arbetskraften ökar med 60.000/år ( 30.000 fler vuxna invandrare och 30.000 färre förtidspensionärer)
  Sysselsättningen är nu tämligen konstant och alla förstår att om detta fortsätter kan det hela sluta med massarbetslöshet
  För att arbetslösheten skall vara konstant krävs att sysselsättningen ökar med 60.000/år. Det finns ingen statistik, som visar att detta är möjligt med nuvarande politik,borgerlig eller socialistisk. Många heliga kor måste slaktas i framtiden. Alternativet måste vara att vi får en arbetskraftsutvandring av svenska medborgare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *