Moderaterna och alliansen döljer arbetslösheten

 

Arbetsmarknadspolitikens syfte är inte att dölja arbetslöshet, oavsett konjunktur. Vi kommer inte att använda arbetsmarknadspolitiken för att gömma undan människor eller som en förvaring i väntan på förtidspension. Arbetsmarknadspolitiken måste bygga på aktivering så att de arbetslösa har en chans när jobben kommer.

”Tio extra miljarder till arbetsmarknadspolitik” – DN.se

¨Det ovanstående skrev Anders Borg och Sven Otto Littorin våren 2009. Vad har då alliansen gjort för att inte skapa förvaringspolitik där arbetslösheten döljs.

Det har satsats. 10 Miljarder extra till aktiva åtgärder våren 2009.  Hösten 2009 ytterligare 2 miljarder till aktiva åtgärder i något som kallas Lyft.  Vilket låter  väldigt bra men vad var då dessa aktiva åtgärder. Vart går alla miljarder som satsas av alliansregeringen?

De aktiva åtgärderna var och är till största delen en massiv expansion av Jobb och utvecklingsgarantin samt olika former av arbete och ‘praktik’ med ekonomiskt stöd. 

I stor kan man säga den moderata arbetsmarknadspolitiken förutom sämre ekonomiska villkor för de arbetslösa har man fokuserat på att öka de arbetslösas ‘sökandegrad’ samt olika former av subventionerad praktik. Det senare utan koppling till någon kvalificerad utbildning eller  åtgärder som stärker möjligheten till riktiga arbeten.

Några intressanta siffror i AF:s månads statistik för april 2010. De ger en bild av läget på arbetsmarknaden som är mer rättvist än de lyckopiller AF och regeringen delar ut vid sina presskonferenser.  Det är förvaringspolitik det handlar om i högsta grad. Till miljard kostnader för skattebetalarna. 

 • 78550 långtidsarbetslösa direkt redo att ta arbete av totalt 224155 person öppet arbetslösa.
  (Dessa personer sitter alltså bara och väntar utan annan åtgärd på arbete.)
 • 6058 personer i arbetsmarknadsutbildning
 • 187423 personer i program med aktivitetsstöd d.v.s ingen a-kassa med ersättningar från försäkringskassan med lägsta nivå på 233kr per dag.
 • 4663 personer med starta eget stöd
 • 17303 personer i Jobb och Utvecklings garantins 3 fas – Dessa personer är då ute i praktik hos arbetsgivare i upp till 2 år. Något arbetsgivaren får nästan 5000kr i månaden för besväret att ta emot gratis arbetskraft.  
 • 6058 personer i arbetsmarknadsutbildning april 2010.
  (Arbetsmarknadsutbildningar har faktiskt ökat med hela 45.20%  2010 jämför med 2009 – )
 • 53063 personer i jobbgarantin för ungdomar. Detta dock utan några jobb eller specificerade aktiviteter mer än träning jobbsökning.
 • 72092 personer i ‘arbete’ med anställningsstöd d.v.s staten står för en stor del av lönen via skatterabatter
 • 1094 personer i den moderata alliansregeringens senast program Lyft som skulle generera ytterligare 40000 platser.

  Källa AF   : 

  AF:s statistik som PDF


Notera att det totala antalet arbetssökande är 704 805 personer i april enligt AF: egen statistik. En siffra som långt högre än den öppna arbetslöshet på 224 155 personer det ofta talas om.

Jobb och utvecklingsgarantin är alliansregeringens största program med flest deltagare. Det är ju då ännu mer förvånande att man i arbetsförmedlingens egen tidning kan läsa om enkäter där 62% av deltagarna uppger att de inte alls deltar i någon ordnad aktivitet.  Och i stort söker arbete på egen hand. 2 besök hos en arbetsförmedlare på en månad är ingen aktivitet.

62 procent av deltagarna hos Arbetsförmedlingen uppger att de inte deltog i någon ordnad aktivitet alls, utan sökte jobb på egen hand veckan före undersökningen. Motsvarande andel hos de kompletterande aktörerna var 32 procent. Att kontakten med handledarna är så liten är förvånande med tanke på att aktivitet och handledarstöd i garantin ska vara hög. Under de senaste 30 dagarna före frågetillfället hade deltagarna endast besökt sin arbetsförmedlare två gånger medan de hos de kompletterande aktörerna hann med dubbelt så många besök.
Gert Sternskog understryker att rapporten ovan bygger på upplevelser hos deltagarna och sådant som kartläggning och jobbsökaraktiviteter kanske inte alltid upplevs som en aktivitet. Dock medger han att kvaliteten i garantin inte håller och att Arbetsförmedlingen inte har lyckats prioritera deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin i tillräckligt hög utsträckning.

Han ser dock tiden an med tillförsikt. Inte minst ljusnar det på arbetsmarknaden vilket innebär att det så kallade arbetsmarknadspaketet med fokus på nyarbetslösa snart kan ha spelat ut sin roll.

– Det kommer förhoppningsvis att lösa en del av vårt största problem, nämligen att hitta praktikplatser åt deltagarna, säger han.
I dag väntar drygt 3 000 av knappt 18 000 av de långtidsinskrivna inom jobb- och utvecklingsgarantin som befinner sig i fas 3 på sin garanterade sysselsättningsplats. Gert Sternskog hoppas att Arbetsförmedlingens utökade arbetsgivarkontakter ska öppna upp för fler platser ute på arbetsmarknaden. Om två år kräver 40 000 fas 3-deltagare sysselsättningsplats.

– Samtidigt finns det en uppenbar risk att arbetsgivare tröttnar på all konkurrens om praktik- och sysselsättningsplatser. Vi måste vara medvetna om att det finns en bortre gräns för vad de kan ställa upp med, säger han.

Vidare redogör han för det pågående utvecklingsarbetet inom garantin, där man försöker öka omsättningen till arbete, bland annat genom att öka antalet deltagare i arbetsplatsförlagda aktiviteter.

– Men ingen ska tro att det är en quick fix, men med rätt strategi, målsättning och uthållighet så kommer det att ge resultat, säger han.

Välkommen till Arbetsmarknaden

Att den professionellt optimistiska chefen på arbetsförmedlingens program kontor ser lösningen i att skapa fler praktikplatser där arbetsgivare får betalt för att ta emot gratis ‘praktikanter’ säger en del om hur katastrofalt dåligt den moderata arbetsmarknadspolitiken har lyckats. Eller misslyckats.

Arbetslinjen är en myt om man med den menade att folk skulle gå till riktiga arbete. Passiviseringslinjen eller förvaringslinjen är en bättre beskrivning.

Tyvärr har alliansregeringen kommit undan med sitt misslyckande i jobbfrågan som det verkar.  Stora delar av den svenska arbetslösheten har gömts undan som gratisarbetskraft eller i meningslösa jobb sökaraktiviteter.

Det är därför Fredrik Reinfeldt kan stå att säga att ungdomsarbetslösheten är en skapad synvilla utan at någon reagerar. Han har ju tillsammans med Anders Borg och Svenotto Littorin gjort sitt bästa för att dölja den.

Bloggat:
Viskot, Högberg, Fredrik Petterson, Mitt i steget

Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år.    
Symbolen Δ avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år.
   
Månad: Län: Kommun:  
apr-10 Riket Samtliga  
       
Arbetsmarknadsdata ’1004 ’0904 Δ
NYANMÄLDA PLATSER 47617 33649 41,50%
KVARSTÅENDE PLATSER 38074 30679 24,10%
SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE 53277 42044 26,70%
KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT 704875 615062 14,60%
ARBETSLÖSA 224155 220760 1,50%
-  därav långtidsarbetslösa 78550 54365 44,50%
SÖKANDE I PROGRAM MED AKTIVITETSSTÖD 187423 110766 69,20%
Arbetsmarknadsutbildning 6058 4168 45,30%
-  därav Lärlingsplatser 0 1 -100,00%
Arbetspraktik 21901 3974 451,10%
-  därav Lyft 1094 0  
-  därav Prova-på-platser 1079 527 104,70%
-  därav Praktisk kompetensutveckling 2786 706 294,60%
Stöd till start av näringsverksamhet 4636 1459 217,80%
Ungdomsinsatser 53063 33354 59,10%
-  därav Jobbgaranti för ungdomar 53063 33354 59,10%
Förberedande insatser 26558 13264 100,20%
Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning 409 136 200,70%
Jobb— och utvecklingsgarantin 74798 54411 37,50%
-  därav Jobb- och utvecklingsgarantin fas 3 17303 73 23602,70%
SÖKANDE SOM HAR ARBETE UTAN STÖD 139657 140318 -0,50%
Deltidsarbetslösa 35834 38318 -6,50%
Tillfällig timanställning 58621 61207 -4,20%
Sökande med tillfälligt arbete 22653 19437 16,50%
Ombytessökande 22549 21356 5,60%
SÖKANDE SOM HAR ARBETE MED STÖD 72092 74320 -3,00%
Anställningsstöd 5493 7154 -23,20%
-  därav Särskilt anställningsstöd 2827 4784 -40,90%
-  därav Instegsjobb 2666 2370 12,50%
Särskilda insatser för funktionshindrade 66599 67166 -0,80%
-  därav Lönebidrag 46788 51730 -9,60%
-  därav Offentligt skyddat arbete (OSA) 4431 4448 -0,40%
-  därav Utvecklingsanställning 2234 1866 19,70%
-  därav Trygghetsanställning 13146 9122 44,10%
ÖVRIGA INSKRIVNA VID ARBETSFÖRMEDLINGEN 52967 51754 2,30%
-  därav Arbetssökande med förhinder 52033 50799 2,40%
NYSTARTSJOBB 28581 17144 66,70%
-  därav Särskilt nystartsjobb 1444 1582 -8,70%
-  därav Nystartsjobb för deltidsarbetslösa 0 250 -100,00%
 
     
Ansvarig: Arbetsförmedlingen,  Om webbplatsen,  Kontakta oss    
© Arbetsförmedlingen

     

Om Claes

A blogger and general internet nerd from Sweden. I write about politics, internet, technology, the world around me and whatever else interest me. I write mostly in swedish but some english.
Det här inlägget postades i alliansen, Arbetsmarknad, headline, Politik och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.

8 svar på Moderaterna och alliansen döljer arbetslösheten

 1. Pingback: Den blomstertid nu kommer? « Ulrika Falk

 2. Nils Lindholm skriver:

  Det 'förtidspensioneras' lika många idag som på GP:s tid.2 000 st i månaden har AMS beräknat ska gå till FAS3.Lägg märke till att INGEN i FAS3 räknas som arbetslös, vissa kan t.o.m. räknas som sysselsatta.

 3. Martin Widmark skriver:

  Du minns inte fel. Uppenbarligen byter de lite smidigt åsikt när de kommer i regeringsposition. Naturligtvis helt förkastligt.

 4. Martin Widmark skriver:

  Du minns inte fel. Uppenbarligen byter de lite smidigt åsikt när de kommer i regeringsposition. Naturligtvis helt förkastligt.

 5. Martin Widmark skriver:

  Du minns inte fel. Uppenbarligen byter de lite smidigt åsikt när de kommer i regeringsposition. Naturligtvis helt förkastligt.

 6. Christer skriver:

  Nja, jag tror Reinfeldt kritiserade att Persson gömde undan arbetslösheten genom att förtidspensionera 100-150 personer om dagen i tio års tid. Det blir nästan en halv miljon människor det.

 7. Alliansen 2010 skriver:

  Jag kanske minns fel, men kritiserade inte Reinfeldt (då han själv satt i opposition) den socialdemokratiska regeringen för att gömma undan arbetslösa med exakt samma argument han nu försvarar sig från? Nämligen att många studenter hellre skulle vilja arbeta, och därför skall betraktas om arbetslösa?Men nu när han själv sitter vid makten kanske han inte vill kännas vid det resonemanget längre?Ironiskt…

 8. Pingback: Skyddar medierna Reinfeldt? | Kulturbloggen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *