Klarar EU ekonomin en kraftig neddragning av offentliga utgifter

De ekonomier som går bäst just nu är vad jag förstått USA och Kina där man satsat på en stark ökning av de offentliga utgifterna. Staten har helt enkelt tagit över det privata finansiella systemets roll där när det behövts.

Att den svenska statsbudgeten klarade den ekonomiska krisen har nog mer att göra med de pengar Anders Borg gödslade den inhemska konsumtionen med och de neddragningar som gjordes i transfereringar till just arbetslösa, sjuka, pensionärer, kommuner o.s.v

Det ska bli intressant att se vad den brittiska och övriga regeringschefer i Europa tycker deras länder i har råd med längre.

Risken är dock att de Europeiska nedskärningarna i offentliga utgifter drar med sig hela den Europeiska ekonomin neråt.

Det är knappast en vågad påstående att Euro-området är det nästa krisområdet. Och själva valutan i sig med det kriterier som ligger till grund för den.

Grekland hade behövt devalvera och i praktiken lämna Euron liksom en del andra länder. Det var den borgerliga regeringens beslut att överge 500% ränta och släppa valutan fritt som räddade Sverige en gång. 

Varken stödpaket eller besparingsåtgärder kommer att rädda Grekland. Frågan är om det räddar Storbritannien heller.

Räkna med en ekonomisk nedgång och besparingsåtgärder som på flera års sikt kan ge effekt.

Jag undrar vad konsekvenserna blir för Sverige med 10% arbetslöshet idag och lånekonsumtion och lageruppbyggnad som drivkraften i ekonomin.

Troligen borde Anders Borg och Fredrik Reinfeldt vara något mindre stöddiga. De klarade krisen tack vara en högkonjunktur, besparingar på arbetslösa och redan fyllda lador från tidigare regeringar.  

För det första måste vi få kontroll på dagens ohållbara skuldnivåer. Det står här klart att vissa länder har drabbats hårdare än andra. Sverige är, till följd av en ansvarsfull ekonomisk politik som inte levt över sina tillgångar, ett av de medlemsländer som klarat krisen bäst. I Storbritannien har den nya koalitions­regeringen däremot ärvt det största budgetunderskottet av alla EU-länder.

Nästa vecka kommer den brittiske finansministern, George Osborne, att lägga fram en omfattande nödbudget för att hantera det brittiska underskottet. Svåra beslut kommer att krävas, men det är likafullt nödvändigt att regeringar med stora underskott minskar utgifterna för till exempel olika transfereringar och bidragssystem. I sken av den ekonomiska verkligheten behövs insikt om att det finns saker vi inte längre har råd med. Därför kommer vi båda att arbeta tillsammans med andra stats- och regeringschefer för att nå ett gemensamt förhållningssätt kring vikten av ansvarstagande för de offentliga finanserna i Europa.

Att enbart hantera dagens ekonomiska underskott menar vi vore ett otillräckligt svar på den situation vi nu ser. Länder över hela Europa behöver i grunden förändra hur de hanterar sina offentliga finanser. Detta för att skuldkriser av den omfattning vi nu ser inte ska uppkomma igen. Intentionerna i stabilitets- och tillväxtpakten måste tas på allvar. Bättre säkerhetsmekanismer behövs för att förhindra att medlemsstater spenderar och lånar för mycket. Därtill vill vi se på plats ett system som möjliggör tidig upptäckt och alertering av ekonomiska problem innan de växer sig för stora.

För det andra behöver vi få ordning på vår finanssektor. Vi anser båda att det är dags för bankerna att bli mer öppna med vad de gör och att de tydligare behöver lägga undan pengar under goda år så att inte skattebetalarna ska behöva lösa ut dem i svåra tider. EU bör också vara pådrivande för att fler länder inför en stabilitetsavgift för banker och finans­institut, liknande den som redan har införts i Sverige.

För det tredje behöver vi skapa goda förutsättningar för framtida tillväxt. Europa har här stora fördelar. I vår del av världen finns några av de mest yrkesskickliga människorna, framstående teknologi­kluster och inte minst världens största gemensamma marknad. Vi brottas samtidigt med djupa strukturella problem. Produktiviteten sjunker. Vår genomsnittliga tillväxttakt är lägre än i USA, Indien och Kina. Därtill står vi inför omfattande utmaningar till följd av åldrande befolkningar och för många människor ståendes utanför arbetsmarknaden.

”Så ska Europa återhämta sig och nå framgång” – DN.se

Om Claes

A blogger and general internet nerd from Sweden. I write about politics, internet, technology, the world around me and whatever else interest me. I write mostly in swedish but some english.
Det här inlägget postades i Ekonomi, Politik och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *