Jobbcoacher eller arbetsförmedlare

För den som följer arbetsmarknadspolitiken är det intressant att jobbcoacherna i stort gör det arbetsförmedlingens handläggare brukade göra. Detta innan socialdemokraterna kostnadsminskning reform av arbetsmarknadspolitiken 2000 mot självservice de första 90 dagarna för arbetslösa.

Med andra ord traditionell rådgivning till arbetslösa utan myndighetsansvaret en arbetsförmedlare har.  Tanken med S självservice reform var ju att många arbetslösa inom 90 dagar brukar hitta nya arbeten och därför kunde jobba på egen hand vid datorarbetsplatser.

Så därför kan man undra hur många av de 20000 som fick sin privata coachning betald av  Arbetsförmedlingen ändå hade fått arbete utan de dyra resurser som satsades på nyblivna arbetslösa. 3 miljarder kanske hade kunnats används mer konstruktivt.

Hade det inte varit bättre med en mer individuell bedömning av varje arbetslös vid inskrivningen och en kortare introduktion för de som i stort är självgående medan majoriteten fick ett djupare stöd.

Hur som helst kan man undra om 2/3 delar inte fick jobb efter 90 dagars coachning om det ska ses som ett bra resultat?  AF gör tydligen det in sina politiserade pressmeddelanden.

Men det kanske var viktigare att genomföra en halv privatisering av AF:s tjänster än om dessa insatser faktiskt ger förutsättningar till arbete för alliansen.

Var tredje arbetssökande som fått stöd av en personlig coach har fått jobb tre månader efter avslutad insats. Nu förlänger Arbetsförmedlingen avtalen med företagen som erbjuder coacher.

— Våra uppföljningar visar att coacherna fungerar bra, säger Fredrik Ellwén, enhetschef på Avdelningen Kompletterande Arbetsförmedlingstjänster på Arbetsförmedlingen.

Förra året startades Arbetsförmedlingens verksamhet med jobbcoacher. Tanken är att arbetssökande under en tremånadersperiod ska få hjälp med allt från att skriva jobbansökningar till att bredda sitt kontaktnät i syfte att få arbete.

Arbetsförmedlingens utvärderingar visar också att många kommer ut i arbetslivet, var tredje person har fått arbete 90 dagar efter att insatsen avslutats.

— Det betyder att drygt 20 000 arbetslösa har fått jobb, säger Fredrik Ellwén.

Dels erbjuds coacher hos externa leverantörer, dels via myndighetens egna coacher.

Arbetsförmedlingen följer kontinuerligt upp leverantörernas arbete och hittills har inget framkommit som lett till att några avtal behövt sägas upp. Enkätundersökningar visar också att drygt sju av tio som haft en personlig jobbcoach är nöjda med bemötandet de fått. Sex av tio tycker att coacherna haft rätt kompetens och nästan lika många är nöjda med den planering som gjorts tillsammans med coachen.

Nu har Arbetsförmedlingen beslutat att avtalen med de externa jobbcoacherna ska förlängas från och med 1 december 2010 till och med 31 december 2011. Under 2011 kommer en  succesiv minskning av antalet arbetssökande som får tillgång till  tjänsten att ske. Arbetsförmedlingen räknar med att cirka 45 000 arbetssökande kommer att få tillgång till extern jobbcoach under 2011, en halvering jämfört med 2010.

— Den här neddragningen av platser var tänkt redan från början och hänger ihop med förväntningarna på att konjunkturläget och därmed arbetsmarknaden kommer att förbättras, säger Fredrik Ellwén.

Efter den 1 juli 2010 kommer Arbetsförmedlingen att ha avtal med cirka 820 leverantörer över hela landet.

Arbetsförmedlingens jobbcoacher får fortsatt förtroende – Arbetsförmedlingen – Möjligheternas mötesplats

Om Claes

A blogger and general internet nerd from Sweden. I write about politics, internet, technology, the world around me and whatever else interest me. I write mostly in swedish but some english.
Det här inlägget postades i Arbetsmarknad och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *