Sanningen om socialbidragen Maria Larsson förnekar i Aftonbladet


Folkhälsoministern Maria Larsson skriver i Aftonbladet
att socialbidragen inte ökat under alliansen. Socialstyrelsen helårsöverblick för 2009 sägs säga att tvärtom bidragen minskat under alliansens tid.  För att kunna göra detta påstående gör Maria Larsson förstås ett selektivt urval av vad hon presenterar som socialstyrelsens rapport.

Vilket är intressant när man sedan går till socialstyrelsens rapport över utbetalda socialbidrag under 2009. En rapport som säger att socialbidragen ökade med 17% under 2009. Elva miljarder kronor betalades ut i ekonomiskt bistånd under 2009, en ökning med 17 procent jämfört med 2008.

Det är viss skillnad om man väljer en mättperiod av allmän högkonjunktur eller massiv arbetslöshet. De flesta väljar tror jagdock bryr sig mer om hur läget ser ut idag. 

I sina påstående väljer Maria Larsson att prata om en period av socialdemokratiskt regeringsinnehav och massiv högkonjunktur som rådde fram till 2008. Hon menar:

 • Andelen hushåll som fick ekonomiskt bistånd, alltså socialbidrag, någon gång under 2009 var 5,8 procent. Det är samma andel av befolkningen som 2006. Alltså samma andel som under den socialdemokratiska regeringstiden med en rådande högkonjunktur. När Alliansen sedan tog över minskade socialbidragen.
 • Andelen ensamstående kvinnor med barn med ekonomiskt bistånd var förra året 22 procent, vilket är lika med nivån 2004. Under socialdemokraternas regeringsperiod! Lägst andel var det 2007, drygt 19 procent. Lägst andel var det alltså under alliansens tid.
 • Åren 2006-2008 minskade antalet barn som lever i fattigdom med 2 500 barn. Antalet personer med ekonomiskt bistånd minskade med 7 800 personer. Det blev totalt 17 500 färre arbetslösa hushåll utan ersättning.
 • Att andelen biståndshushåll ökade med drygt 22 100 under 2009 jämfört med 2008 säger Maria Larsson förstås inget om. 

  socbidrag

  Att 22% av alla ensamstående kvinnor med barn under 2009 fick socialbidrag d.v.s levde på existensminimum nivå jämför Maria Larsson med perioden 2001 –04 när det rådde allmän lågkonjunktur i Sverige som att det vore något bra att läget är lika dåligt som under den värsta IT-krisen.

  Vad stämmer och är verkligheten när verklighetens folk KD beskriver verkligheten?

  Sanningen är att 2009 bröts en trend där ersättningarna från socialförsäkringssystem och socialbidrag minskade mellan 2004 till 2008 med 23%. Och det är just arbetslösheten precis som under 90-tals krisen som drar upp ersättningarna återigen.

  Antalet personer med bidrag och ersättningar sjönk alltså under hela den socialdemokratiska regerings perioden när allt fler fick arbete och kom ut ur det alliansen 2006 kallade utanförskapet.

  Men det är inte bara socialbidragen som ökat. Överhuvudtaget har ersättningarna från socialförsäkringar och socialbidrag ökat under alliansen. Fler står idag utanförskap än de gjorde 2006. 

  Antal personer försörjda med sociala ersättningar och bidrag 2009:

  Fler får ersättningar och bidrag

  Mellan 2004 och 2008 sjönk antalet helårspersoner som försörjs med sociala ersättningar och bidrag med 23 procent. År 2009 vände denna trend och antalet ökade med knappt 5 procent jämfört med 2008. Ökningen har framför allt skett bland arbetslösa där antalet steg med 42 procent.

  SCB redovisar årligen statistik över antalet helårspersoner i åldrarna 20-64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd.
  Varje ersättningssystem mäts i helårspersoner, så kallade helårsekvivalenter. Detta för att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en hel-årsekvivalent.

  Utvecklingen av antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 som försörjs med sociala ersättningar och bidrag*, 1990–2009

  Capture2

  Antal personer försörjda med sociala ersättningar och bidrag 2009

  Men att en minister försöker dölja verkligheten är inte vad som gör mig rktigt förbannade. Vad som gör mig förbannad är att Maria Larsson inte ens verkar reagera eller förstå skillnaden mellan socialförsäkringssystem och socialbidrag när hon skriver som hon gör nedan. Tror hon på fullt allvar att folk väljer socialbidrag som ett alternativ vid arbetslöshet?

  Däremot blir det alltid så i tider av lågkonjunktur att fler mister sitt arbete och behöver försörjningsstöd. Men trots att den internationella ekonomiska kris vi nu gått igenom betraktas som den allvarligaste sedan 1930-talet, når nivåerna på försörjningsstöd inte alls upp till vad vi såg under 1990-talskrisen.

  Det beror bland annat på att vi ökat statsbidragen till kommunerna för att de ska kunna upprätthålla god vård, omsorg och skolverksamhet också i kärva tider. Våra samlade insatser för fler i arbete har medverkat till att betydligt fler är kvar på arbetsmarknaden och klarar sin egen försörjning. Våra skattesänkningar för vanliga människor har stimulerat ekonomin vid rätt tidpunkt och mildrat krisens effekter.

  Kristdemokraterna har alltid varit ett parti som värnar de som själva inte har så starka röster. Det har vi gjort också i regeringsarbetet. Vår och alliansen ambition är att fortsätta arbetet med att minska antalet som behöver försörjningsstöd och att minska antalet barn som lever i fattigdom. Vi har visat att det är ett arbete vi klarar.

  Socialdemokraterna kan fortsätta med sin mytbildning. Men jag tror de skjuter sig själva i foten. Väljarna är smartare än så.

  Sanningen om socialbidragen | Politik | Debattämnen | Debatt | Aftonbladet

  Fattar Maria Larsson inte att dessa personer först måste sälja allt de äger och har av värde för att överhuvutaget vara berättigade till försörjningsstöd? Ingen får försörjningstöd utan att vara i princop utblottade. 

  Om jag ska tala för Göteborg och det jag gör till vardags

  d.v.s arbete med just arbetslösa socialbidragstagare så ser vi där ett massivt inflöde av folk. På senare tid speciellt gynmasieungdomar.  Och perioderna blir längre och längre för att de inte får arbete och AF skiter i de personer som de inte har myndighetsansvar för. 

  Alla de extra pengar Göteborg fick 2009 av alliansregeringen gick till att täcka upp de ökade socailbidragskonstnader som verklighetens folk inom KD inte vill se.

  Att regerings skattesänkningar med 100 miljarder för höginkomsttagare med arbete hjälpt till att hålla konsumtionen upp av kläder, skor och inte minst lyxvaror för de som har arbetet får väl ses som väl investerade pengar plockade som de var från socialförsäkringarna. 
   
  Jag undrar vad ministerns svar hade blivit till den arbetslösa jag träffade några veckor före jag besökte almedalen 2010. Han hade av olika anledningar efter att ha tjänat 30000 på volvo, blivit arbetslös, fallit igenom vilkoren för a-kassa, fått en mindre livskris och hamnat hos socialen där han fått sälja lägenheten. Hans lösning för att hantera en ekonomisk tillvara på existensminimum var att låta bli att äta några dagar i veckan.

  Sånt händer förstås inte verklighetens folk. Nu ökar socialbidragen som en direkt konsekvens av den moderata alliansregeringens politik för arbete och skattesänkingar. Där allt fler vanliga svenskar trycks ut eller aldrig kommer in i de trygghetssystem de en gång tog för givet.

  Men verklighetens folk behöver ju inte leva i den verkligheten.

  Bloggat:
  Juli 19, 2010 – ”Socialbidragen ökar inte” – ett nedslag i alliansens parallella universum, "Ekonomiskt bistånd ökade med 17 procent 2009", Inte i Vimmerby Maria Larsson., ”Larssons sanning om socialbidragen”, Roger Jönsson, Annika Högberg, Martin Mobergs blogg, Högbergs tankar och ROSEN(RASANDE), "Sanningen om socialbidragen" är inte sann, Maria Larsson skriver om socialbidragen, Hett valtips till högerallainsen: Utförsäkra socialbidragstagarna så finns de inte mer…

  Om Claes

  A blogger and general internet nerd from Sweden. I write about politics, internet, technology, the world around me and whatever else interest me. I write mostly in swedish but some english.
  Det här inlägget postades i headline, Politik och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *