Barnfattigdom resultat av den moderata misslyckade arbetsmarknadspolitiken

Det borde vara ganska uppenbart egentligen men som mycket annat i Sverige syns varken arbetslöshet eller fattigdom utåt. Barns fattigdom är en del av föräldrarnas ekonomiska och social utanförskap.

2/3 dels samhället är etablerat i dagens Sverige med en dominerande medelklass i lycklig okunskap som befinner sig på solsidans socialt och ekonomiskt.  Oftast i isolerade getton.Fattigdom som konkret verklighet är okänd för majoriteten svenskar för att de  aldrig kommer att möta eller träffa någon fattig som det syns på att de är fattiga.

Fattigdom i Sverige är idag att vara arbetslös – ju längre arbetslös desto fattigare blir man på väg mot den utförsäkring från socialförsäkringarna som moderaterna och många ekonomer ansågs bra för att motivera till arbetssökande. 

Tyvärr trots ekonomiska teorier om motsatsen är fattigdom och vilja att ta vilka arbeten som helst är igen merit vid arbetssökande. Tvärtom garanterar det ett fortsatt permanent utanförskap och den ny ekonomiska underklass moderaterna skapat tack vare en total misslyckad arbetsmarknadspolitik från Anders Borg. 

Det är sedan – vad än Maria Larsson som ansvarig minister säger – inte samhället som misslyckats utan regering och riksdag som bland som har ansvaret både för ett ökande permanent utanförskap och ett socialbidrag som ger ett stöd på hälsa och hygien på 480 kr per månad??? 

För ett spädbarn var bidraget för hälsa och hygien (mest blöjor) 440 kronor år 2007. Fyra år senare har det ökat med 40 kronor, vilket Birgitta Iverstam tycker är för lite. För tjugo år sedan var normen för vad en ensamstående kunde få för sitt uppehälle 2.886 kronor per månad. I dag är motsvarande summa 3.720 kronor.

Att man i Stockholm som på många andra platser i landet inspekterar kylskåpet hemma hos folk och gör en bedöming av om man har mat så det räcker eller om man kan anses berättigad till resor är bara en del av barns fattigdom och uppväxt i det moderna Sverige. 

Självklart finns det än mer fattiga än den stora gruppen med socialbidrag . Många är arbetande fattiga som en ny grupp som kommit de senaste årtiondena med ena foten i arbetslösheten och andra i permanent otrygga tillfälighets arbeten. 

Vem har då ansvaret?

Ansveret ligger hos den regeringen och den statsminister som 2006 sade han ville motverka både det sociala och ekonomiska utanförskapet hos stora grupper svenskar och bekämpa massarbetslösheten.  

Då var arbetslösheten 6%

Utrikesfödda har blivit största gruppen fattiga – DN.SE

Den svenska fattigdomens kärntrupp är de människor som har socialbidrag från kommunen. Numera kallat försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd. Under 2010 fick 437.100 personer ekonomiskt bistånd någon gång under året. Det motsvarar 4,7 procent av befolkningen. Ungefär var tjugonde medborgare hade någon gång under ett år kontakt med sin kommuns socialkontor för att få pengar.

Bland dem som fick ekonomiskt bistånd under längre tid – i statistiken definierat som tio månader eller mer under ett år – dominerar utrikes födda stort. Av de 117.000 personer som fick stöd var 78.000 födda utomlands. De utrikes födda utgör alltså 67 procent, mer än två tredjedelar av den grupp som under längre tid måste använda sig av samhällets yttersta skyddsnät. Om siffrorna rensas för den introduktionsersättning som ges till många invandrare de första åren i Sverige blir andelen 60 procent.

Kommunerna har huvudansvaret för socialbidragen. I regeringen ligger ansvaret på barn-och äldreminister Maria Larsson.

Vad tänker du om siffrorna?

– Det är ett stort misslyckande för vårt samhälle att det tar så lång tid för så många att få ett arbete och egen inkomst. Det måste också kännas frustrerande för våra nya svenskar att det tar så lång tid. Det är ett dåligt tillvaratagande av människors resurser.

Varför ser det ut så här?

– Det är svårt när den utrikes födda saknar grundläggande utbildning. Men vårt mottagande i Sverige är också avgörande, våra attityder och fördomar när ett utländskt klingande namn dyker upp, vår förmåga att effektivt språkutbilda och introducera.

Vad ska ni göra?

– Vi ska fortsätta med alla våra insatser för att människor ska komma med i arbete eller studier. Vi har genomfört etableringsreformen som innebär att Arbetsförmedlingen, istället för kommunen, har huvudansvaret. Regeringen tänker också se över försörjningsstödet så att det inte omedelbart blir en minskning av socialbidraget när en person får en arbetsinkomst.

Den som kliver in på stadsdelskontoret i Kista-Rinkeby för att söka socialbidrag får räkna med att bli noggrant synad. Inom Kista-Rinkeby stadsdelsförvaltning arbetar ett femtiotal socialsekreterare med rätten till ekonomiskt bistånd för stadsdelens 45.000 invånare. Av befolkningen är 35.000 födda utomlands eller har två föräldrar födda utomlands.

– Det har blivit tuffare, säger Birgitta Iverstam. Socialbidraget har inte följt välfärdsutvecklingen. Det räcker att jämföra hur mycket dyrare ett paket blöjor blivit med hur lite normen för en småbarnsfamiljs utgifter har höjts.

För ett spädbarn var bidraget för hälsa och hygien (mest blöjor) 440 kronor år 2007. Fyra år senare har det ökat med 40 kronor, vilket Birgitta Iverstam tycker är för lite. För tjugo år sedan var normen för vad en ensamstående kunde få för sitt uppehälle 2.886 kronor per månad. I dag är motsvarande summa 3.720 kronor.

– För att få socialbidrag måste man först ha gjort sig av med alla tillgångar som bil eller banksparande, säger Birgitta Iverstam. Den som är beroende under lång tid blir faktiskt fattig.

Den som ansöker om bidrag till matpengar får enligt Birgitta Iverstam vara beredd på att någon från socialkontoret gör en inspektion i kylskåpet. Den som vill ha hyran betald eller bidrag till den måste bevisa att han eller hon har ett förstahandskontrakt på den angivna adressen.

– Vi gör hembesök, säger Birgitta Iverstam. Det har hänt att tio personer varit skrivna på samma adress och att alla fått pengar till hyran vilket förstås är orimligt.

Den som får socialbidrag i Stockholm måste vara aktivt jobbsökande. Varje arbetsdag, året runt, ska bidragsmottagaren checka in på ett Jobbtorg och vara närvarande minst en timme. Detta har i Stockholm gällt sedan 2008.

Socialbidraget ska enligt lagen ha en nivå så att det kan räcka till vad en låginkomsttagare kan kosta på sig. Det är inte glasklart vad som menas. Men varje år utformar tjänstemän på socialdepartementet en riksnorm för socialbidrag som kommunerna inte får lägga sig under. För år 2011 är den 3.720 kronor per månad. Förra året var den 3.680 kronor.

Birgitta Iverstam hävdar att den levnadsnivån är lägre än för en studerande som har lån och bidrag från centrala studiestödsnämnden.

– En del av dem som kommer från andra länder tycker att de har det bra. De tänker på standarden i sina gamla hemländer. Andra börjar jämföra sig här och blir missnöjda.

Hur ser fattigdom ut?

– Den yttre miljön kan vara helt ok. Men det jag ser med blotta ögat vid ett hembesök är avsaknaden av leksaker. Det finns kanske inget utrymme för lek och flera barn delar rum. Det finns ingen dammsugare eller ett ordentligt köksbord.

Den svenska fattigdomen har ett stort inslag av människor födda utomlands. Under hela 2000-talet har de utrikes födda utgjort mellan 48 och 52 procent av alla socialbidragstagare. Studier visar att fyra procent av de som är inrikes födda och som definierats som fattiga är kvar där efter tio år. Motsvarande siffra för utrikes födda är tolv procent.

I Rädda Barnens undersökningar om den så kallade barnfattigdomen är utrikes födda barn och barn med utländsk bakgrund starkt överrepresenterade bland dem som betraktas som fattiga.

Många invandrare hamnar i långvarigt beroende av socialbidrag för att de saknar jobb. De har aldrig arbetat i Sverige eller i varje fall inte tillräckligt länge för att kvalificera sig till andra alternativ än socialbidrag. De är inte inne i försäkringssystem som sjukpenning och a-kassa.

Om Claes

A blogger and general internet nerd from Sweden. I write about politics, internet, technology, the world around me and whatever else interest me. I write mostly in swedish but some english.
Det här inlägget postades i Samhälle och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

9 svar på Barnfattigdom resultat av den moderata misslyckade arbetsmarknadspolitiken

 1. Anonym skriver:

  Den s.k barnfattigdomen är näst intill uteslutande ett resultat av sveriges absurda invandringspolitik. Denna politik skriver ju Socialdemokraterna under på så kontentan blir: Som man sår får man skörda.

 2. Anonym skriver:

  Varför vill Socialdemokraterna aldrig ta upp siffrorna för sk. utanförskapet, man kommer bara med lösa påståender att utanförskapet hat ökat fast vi har SCB som har statistik över sk. utanförskap. SCB:s " Hushållens ekonomi allmän statistik. Antalet helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag. Från året 1993 fram till 2006 har antalet helårsekvivalenter aldrig varit under 1 miljon utan antalet har pedlat mellan 1.001.453 och 1.154.079 och siffran för valåret 2006 var 1.022.168 helårsekvivalenter och vi har senaste siffra för 2010 som säger att antalet är 857.597 alltså antalet har miskat med 165.000 helårsekvivalenter sedan 2006. Om påstående att antalet har ökat, varför unviker S-parti att redovisa årligen gjorda undersökningar av SCB ? Även arbetslösheten är fråga som kan frågasättas vi kan jämföra oktober siffror från 2005 över tio år efter krisen i 90-talet då var arbetslösheten 7.4 procent och oktober 2011 två år efter krisen har vi en arbetslöshet med 6.4 procent. Att jag ta inte upp siffrorna precis före valet 2006 har sina orsaker och den är att siffrorna är så pass genomgångna av kreativa bokföring att de tål inte dagsljuset, här kommer en länk som visar bara toppen av isberget:
  http://www.expressen.se/1.46233

  • Anonym skriver:

   Tyvärr missade jag en siffra av länken men här kommer rätt länk till S-arbetsmarnadspolitik före valet 2006:
   http://www.expressen.se/1.416233

  • Anonym skriver:

   Att 'någon gång fått ett bidrag' minskar, beror på att du idag inte kan 'kvala in' till a-kassan o kan då inte få a-kassa o hamnar inte i den gruppen, du kan heller som ungdom inte få soss om du bor hemma eller har arbetande sambo.
   Det är ju nu närmast förbjudet att deltidsstämpla.
   Dom som gjort sina 75-dagar har att välja på att fortsätta på deltiden men kommer då att räknas som frivilligt valt o heltid, o blir den ordinarie årsarbetstiden, eller välja heltidsarbetslös.

   Andelen sysselsatta är idag inte större så då måste ju andelen INTE sysselsatta vara lika också, eller?
   2006 var det nästa 1-miljon som räknades som deltidsarbetare o var berättigad att räknas som 'deltids-bidragstagare'.
   Dom bör ju vara ungefär lika många idag, då dom som vill jobba mer, inte minskat.

   Man måste räkna bort att uttag av förtida ålderspension har fördubblats, dessa plockas bort ur 'i arbetsför ålder' också, och gör då ett dubbelt utslag i andelen arbetslösa, resp. sysselsatta av 'i arbetskraften'.

   Ovan är mellan 50- 250 tusen, beroende på vad o vilka man anser ska räknas enl. nya sättet.
   typ FAS3 får inte räknas som arbetslösa enl. direktiv från Regeringen, till SCB.
   Ska dom inte räknas som arbetslösa, som AMS-tramset gjorde?

 3. Anonym skriver:

  Om Moderaternas arbrtsmarknaspolitiken är orsaken att vi har 220.000 fattiga barn i Sverige siffra som är näst lägsta sedan 1991,- vems arbetsmarknadspolitik orsakade att vi hade 1997 433.000 fattiga barn i Sverige ????? Moderaterna har inte varit i regeringen 1997. Siffrorna antalet fattiga barn kommer från Rädda Barnens årsrapporter.

 4. Anders E Nilsson skriver:

  För det första, läget i landet är regeringens ansvar. Den kan inte skylla på andra regeringar eller på dålig opposition. Men just när det gäller fattigdomen så är ju det ett ganska konstant, det pendlar mellan 9,5 och 12% under de senaste 25 åren om vi bortser från några extrema tal på 90-talet. Men skillnaden mellan den här gruppen och den rikaste 10% har ökat kraftigt, medan mellangruppen också har blivit allt förmögnare.

  Vi borde alltå tala om ett 10-80-10- samhälle vilket också ger en förklaring till alliansens frammarsch bland väljarna.

 5. Anonym skriver:

  Tycker man att man är fattig, så kan man åka hem. Om man trot man blir rikare där.

  • Anders E Nilsson skriver:

   Det är väl snarast de som är fattiga som inte har råd att åka hem, och vad ska dom i Sorsele och Älvsbyn att göra? Byta soc?

   • Anonym skriver:

    Det är dax att Sverige börjar likna våra grannländer vad gäller mottagandet av asylsökande.
    Vi tar emot en massa analfabeter och lågutbildade, samtidigt ställs höre och högre krav på utbildning för att komma in på arbetsmarknaden.
    Man behöver inte ha univeritetsexamen för att inse att den ekvationen går inte ihop.
    Antingen fortsätter vi som nu och skapar barnfattigdom eller så skärper vi kraven på invandringspolitiken och minskar barnfattigdomen.
    Ok, barnen kommer fortfarande att vara fattiga men dom kommer att vara fattiga i sina hemländer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *