LO ordföranden stödjer en a-kassa för alla men inte S i socialförsäkringsutredningen?

Som läget ser ut nu med mer än 1 miljon utanför a-kassan, a-kassan i praktiken redan en grundtrygghetsförsäkring och 100-tusentals arbetslösa hänvisade till socialbidrag i djupaste fattigdom eller försörjning via släkt och familj är det akut med reformering av hela socialförsäkringssystemet inklusive den a-kassa som staten betalar stora delar av. A-kassan ska inte vare ett område inmutat av fackföreningar eller ekonomisk piska på arbetslösa enligt vad regeringen för dagen tycker är lämpligt. Utan en generell trygghetsförsäkring.

En ekonomisk trygghet är grunden för att kunna söka jobb i en modern ekonomi. Något som alla progressiva krafter borde förstå. Att hänvisa till arbetslinjen och omställningsförsäkring är att prata för 2/3 delar av arbetsmarknaden som hittils inte berörts av arbetslöshet och en syn på arbetsmarknaden som inte stämmer med verkligheten idag.

Något som LO-ordföranden tycks ha förstått av döma av ekot intervjuen nedan där han gör en mänskligare bedömning än vad S-ledamöterna i socialförsäkringsutredningen tycks göra med sin rigida hållning kring ’arbetslinjen’. Det är en socialbidragsbom på väg i kommunerna som de politiska partierna borde ta ställning till och gudvet vad som händer den dag den svenska ekonomin går ner i nästa rejäla lågkonjunktur.

Sju av tio utan ersättning baserad på a-kassa – Ekot

I oktober förra året fick 28 procent av de drygt 760 000 arbetslösa eller deltidsarbetslösa ersättning baserad på a-kassan, alltså a-kassa eller aktivitetsstöd för dem i arbetsmarknadsåtgärder. Sex år tidigare var motsvarande andel 52 procent, visar en sammanställning som LO har gjort baserad på siffror från SCB.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson tror att utvecklingen blir dyr i längden.

– Det här är en socialbidragsbomb ute i kommunerna om vi inte rättar till problemet. Till syvende och sist kan vi inte låta människor svälta så det här kan mycket väl hamna i kommunernas knä, det är en allvarlig situation för Sverige, säger han.

Den viktigaste åtgärden för att fler ska omfattas av a-kasseskydd är att sänka avgiften så att fler går med igen, anser facket. Det har regeringen lockat med i de numera havererade jobbpaktsförhandlingarna. Men reglerna måste också ändras så att det blir lättare att kvalificera sig till a-kassan, menar Karl-Petter Thorwaldsson.

– Till och med att man ska få räkna arbetslöshetstid som kvalifikation, det är ett förslag från TCO, och jag tror att det blir nödvändigt som läget har blivit. Även om det går lite stick i stäv med det vi kallar för arbetslinjen så ät det ändå bättre än att människor ska leva i den fattigdom de gör i dag. De är ju helt utan ersättning och det måste vi bryta.

 

Miljöpartiets förslag borde socialdemokratin ta sig en allvarlig funderar på om man menar allvar med två saker solidaritet och alla ska med. Hellre en solidaritetslinje än en rigid arbetslinjen tycker jag..

 

Menar S allvar med att alla ska med? | Brännpunkt | SvD

Även LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson har insett detta, och signalerat att man borde få räkna arbetslöshetstid som kvalifikation, det är bättre än att människor ska leva i den fattigdom de gör i dag. Miljöpartiet välkomnar denna markering från LO. Den ligger väl i linje med vårt eget förslag om arbetslivstrygghet för alla. Vi föreslår att man slår samman arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring och inför en gemensam grundförsäkring för alla. Det ska finnas ett sökandevillkor, alltså att den som aktivt söker arbete ska ha rätt till ersättning även om man inte haft en anställning. Utöver grundnivån ska den frivilliga försäkringen finnas kvar för den som är medlem i någon av de fackliga organisationernas a-kassor. Den ger ersättning efter hur hög lön man haft.

 

Om Claes

A blogger and general internet nerd from Sweden. I write about politics, internet, technology, the world around me and whatever else interest me. I write mostly in swedish but some english.
Det här inlägget postades i Politik, Samhälle och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

1 svar på LO ordföranden stödjer en a-kassa för alla men inte S i socialförsäkringsutredningen?

 1. Lars Flemström skriver:

  Det nuvarande systemet, med fackförbundsanslutna a-kassor, brukar försvaras med att det – vid en jämförelse mellan olika system – ger en större facklig anslutningsgrad. Trots att man kan vara med i a-kassan utan att vara medlem i facket. Mp har visserligen rätt om nackdelarna med systemet, men är likväl inne på en farlig väg.

  1) Ett medlemstsapp för fackförbunen skulle särskilt drabba förbund med låga löner, som därigenom ytterligare skulle tappa i förmåga att få igenom förbättringar för sina medlemmar. Ännu fler skulle då lämna facket, och det blir en ond cirkel, med ännu sämr förhandlingsresultat o.s.v. Klyftan mellan högavlönade och lågavlönade skulle vidgas ytterligare.

  2) Staten skulle ytterligare stärk sitt grepp om a-kassan. Det är illa nog som det är..

  3) Mp-förslaget är en ny variant av Mp-högerns idé om grundtrygghet, som inte skiljer sig nämnvärt från de borgerliga idéer om grundtryckhet, som inte ens Moderaterna stödjer, om än av valtaktiska skäl

  4) Man bör inte på det här sättet utlämna åt de enskilda att fixa ”guldkanten på tillvaron” (som är gammal Mp-vokabulär för alla ersättningar övestigande c:a 11.000 kr /mån Detta blir svårt för personer med pressad ekonomi, och då avstär man från ”guldkanten”. Ska den inkomstrelaterade sjukförsäkringen också ersättas med ”grundtrygghet” för alla som saknar privata försäkringar? Det är dock skillnad mellan en medelålders person, som har dragit på sig vissa ekonoiska åtaganden, som man inte slipper ifrån i första taget, bara för att man har blivit arbetslös, med en barnlös 20-åring, som inte har flyttat från föräldrahemmet.

  Om man ska slå ihop a-kassan med sjukförsäkringen, så kan ju båda systemen adminsteras av fackförbundsnaknutna kassor. Dessa skulle kunna ingå bindande avtal med staten om tillgång till försäkingsavgifterna i arbetsgivaravgiften. Man kan tänka sig en gemensam kassa för alla förbunden.

  Idén att även personer, som har haft extremt små inkomster eller aldrig har haft ett jobb, ska ha rätt till en viss grundtrygghet, är i och för sig sympatisk. Och bör genomföras. Jag föreslår därför:

  1) Att en lägsta nivå, motsvarande 70 % av 16.000 kr (= 11.200) införs för alla som aldrig har haft ett jobb eller har tjänt mindre än 16.000 .

  2) Att alla, som har tjänat melln 16.000 kr och 30.000 kr får en ersättning vid arbetslöshet (och sjukdom), som motsvarar 70 % av den faktiska inkomsten. Var den faktiska inkomsten 30.000 kr, blir det 21.000 kr. Denna ersättning finansiers via arbetsgivaravgifter, som beräknas, med samma procent, på bruttolönen för alla som har jobb.

  3) Att alla, som är medlemmar i ett fackförbund, ska betala en obligatorisk medlemsavgift till a-kassan. Denna ska beräknas med samma procentsats på bruttolänen för alla som har jobb. Denna del ska ge en erättningmotsvarande 15 % av den lön man hade, innan man bler arbetslös. Något övre tak för denna del av den total ersättningen ska inte finnas. För alla som tjänar högst 30.000 kr /mån bler alltså den totala ersättingen enligt pkt 2 och 3 85 % av den lön, man hade innan man blev arbetslös

  För den som tjänade 60.000 kr /mån, innan han blev arbetslös, blir alltså ersättningen 21.000 kr (tak för ersättning enligt pkt 2) + 15 % av 60.000 kr (ersättning enligt pkt 3) = 21.000 + 9.000 kr = 30.000 kr.

  För den som tjänar över 30.000 kr kommer det inte att finnas något absolut tak för ersättningen, som kommer att fortsätta att öka svagt, samtidigt som den minskar procentuellt. Det kan därför löna sig för höginkomsttagare, som tjänar över 30.000 kr /mån att komplettera med en frivillig föräkring upp till 85 % ersätting.

  Om vi sedan ser till den andra änden av arbetslöshetsförsäkringen, så kommer ju den som bara tjänade 11.200 kr /mån att få en ersättning på 100 %. Ingen vuxen person ska vara tvungen att ta ett hetidsjobb med lägre lön än så.

  För barnlösa personer under 20 år, som bor hemma hos föräldrarna föreslår jag att ersättningen vid arbetslöshet reduceras till lägst 3.400 kr. Båda beloppen (11.200 kr och 4.860 kr) är relaterade till riksnormen för försörjninsstöd från sociattjänsten, men före skatt. .

  Kommunerna kommer alltså att avlastas störst delen av kostnaderna för försörniningen av arbetslösa. Socialtjästen sa dock gå in och komplettera ersättningen till arbetslösa som har en stor försörningsbörda eller har onormalt stora levnadskostnader för egen del.S t ex har en ensamstående förälder med två barn i åldern 11 – 14 år rätt till en ersättning fån socialtjänsten med 9.940 kr + hyra.

  Jag föreslår att den, som börjar studera medan han /hon har ersättning från a-kassan får behålla denna ersättning under studietiden, åtminsone t.o.m tredje året i gymnasiet. Men ska givetvis ha rätt att övergå till studiemedelssystemet, om det ger mer.

  Vad tycks?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *