135 miljarders underskottet som var 69 miljarder

När det talas om ett 135 miljarders underskott i den svenska statens budget för 2009 kan det ju vara av intresse vart pengarna går.

Likt de 10 miljarder som lånas ut till Lettland för att motverka den ekonomiska kollapsen där. Eller de 6 miljarder som lånas ut till Island.

Hur mycket var det saab ville ha lånegarantier för nu igen. Alltså garantier, inte lån.

Det hade blivit mycket sjukvård och offentlig service för de tio miljarderna som går till Lettland. Vilket ju var motivet för att inte ge lånegarantier till Saab eller?

Sanningen är ju att svenska staten har urstarka finanser och mycket väl hade haft råd att stödja både hela fordonsindustrin och kommunerna i en historisk ekonomisk nedgång. 

Om viljan hade funnits där.

VA.se » Urstarka finanser

Men årets siffra på 135 miljarder är inte särskilt mycket, framför allt inte i ett globalt perspektiv. Av flera skäl.

För det första ska 50 miljarder räknas bort direkt eftersom det rör sig om vidareutlåning till Svensk Exportkredit. Det är sannolikt den bästa investering som staten har gjort under dessa kristider när företagen haft det kärvt med exportkrediter. Och denna utlåning får en motsvarande finansiella fordran så det är pengar som med hög sannolikhet kommer att återbetalas när marknadsförhållandena stabiliseras.

Lite mer nervös kanske man ska vara för de 6 miljarder som vi lånat ut till Island och för de 10 miljarder som vi ska låna ut till Lettland. Men högst troligt är det också lån som kommer att återbetalas även om det ser kärvt ut just nu. Riktigt orolig blir jag bara om listan på länder som vi lånar ut till börjar växa ordentligt i omfång. Den risken är dock överhängande när länder som Estland, Ukraina med flera också har stora finansiella problem. Vi delar dock än så länge bördan, framför allt med våra nordiska grannar, Island givetvis undantaget.

Riksgälden har också räknat med att 25 miljarder i kapitaltillskottsprogrammet för bankerna kommer att utnyttjas. Det räknar jag som enbart en temporär effekt på statsbudgeten.

Borträknat dessa pengar ökar den svenska statsskulden med 69 miljarder 2009 och med 55 miljarder 2010. Underskottet för 2010 blåses också upp av Riksgälden räknar med att regeringen kommer att genomföra nya finanspolitiska åtgärder om 40 miljarder kronor. Jämfört med de stora överskotten under tidigare år är det givetvis en stor omställning för Sverige men jämfört med många andra länder rör det sig om småpengar. Statsskulden som andel av BNP blir 38 procent under bägge åren, en mycket låg siffra i ett internationellt perspektiv.

Det som kanske kan oro är att upplåningsbehovet ökar kraftigt vilket kan komma att driva upp de långa räntorna. Men här spelar sannolikt utvecklingen på den internationella räntemarknaden en betydligt större roll.

2 tankar kring ”135 miljarders underskottet som var 69 miljarder

 1. Göran

  Problemet med lånegarantier till Saab är att det inte finns någon som är seriöst intresserad av att äga Saab, annat än om staten går in och tar smällen – det visar att företaget är osunt. Varför ska skattebetalarnas pengar gå rakt ner i chefernas ficka istället för att användas för att stödja verksamheter som har sundare framtidsutsikter? Saab har ännu inte presenterat en annan taktik inför framtiden. Ska de tillverka en bränslesnål småbil, eller fortsätta ösa ut 9-5 Kombi?

  Ska vi ha ett av världens största skattetryck så ska det tillbaka till de som betalar in skatten – folket. Att Mona Sahlin hade lånat ut miljarder till Saab och sedan ett halvår senare fått se 10000 arbetslösa och pengarna borta är en annan grej. Så kortsiktigt kan man inte tänka. Nu är pressen på Saab att rekonstruera företaget och hitta en annan väg för framtiden.

  Svara
 2. Göran

  Problemet med lånegarantier till Saab är att det inte finns någon som är seriöst intresserad av att äga Saab, annat än om staten går in och tar smällen – det visar att företaget är osunt. Varför ska skattebetalarnas pengar gå rakt ner i chefernas ficka istället för att användas för att stödja verksamheter som har sundare framtidsutsikter? Saab har ännu inte presenterat en annan taktik inför framtiden. Ska de tillverka en bränslesnål småbil, eller fortsätta ösa ut 9-5 Kombi?

  Ska vi ha ett av världens största skattetryck så ska det tillbaka till de som betalar in skatten – folket. Att Mona Sahlin hade lånat ut miljarder till Saab och sedan ett halvår senare fått se 10000 arbetslösa och pengarna borta är en annan grej. Så kortsiktigt kan man inte tänka. Nu är pressen på Saab att rekonstruera företaget och hitta en annan väg för framtiden.

  Svara

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *