Skattehöjningar inte lösningen på krisen socialdemokratin

5 miljarder är i sammanhanget småsummor som varken gör från eller till. Det är en symbolisk skattehöjning. Alliansen sänkte skatterna med 80-miljarder som Thomas Östros själv säger i debattartikeln. Varför inte istället diskutera ett mer rättvist skattesystem med en skattereform. Eller ännu mer hädiskt ett progressivt skattesystem? Eller handlar DN-debatt artikeln möjligen om ett köttben till vänsterpartiet?


Likadant är oron över det statliga lånebehovet något överdrivet om man tar med att 56 miljarderna som går vidare SEK för utlåning 2009 i beräkningen. Tvärtom är den svenska statens finanser i stort än så länge urstarka. Men så har inte krisen på allvar än rullat in över den svenska ekonomin och de banker som sitter på 100-tals miljarder i tänkbara förluster.

Sen har Mona Sahlin och Thomas Östros helt rätt. Läget är allvarligt och alliansen har i stort inte gjort något annat än att prata om vikten av att inte slösa med statens pengar. Detta i vad Anders Borg kallade ett nationellt ekonomiskt nödläge. Den moderata arbetslinjen är ett fiasko som inte ens i högkonjunktur lyckades skapa arbeten för de i verkligt utförskap. Här finns det verkliga behovet av åtgärder. Den moderata arbetslinjens fiasko.

En intressantare diskussion för socialdemokratin hade varit hur statens pengarna kan användas för att få Sverige att gå starkare ur krisen. Var är den alternativa visionen av vad socialdemokratin vill göra? Det som presenteras på DN är ’fixit’ förslag eller som man säger på svenska socialdemokratin lappar och lagar på det bestående.

Vad som hade behövts är att någon –  socialdemokratin? – tog ett helhetsbegrepp på hela krisen. Det behövs både visioner och en reformering av hela det socialförsäkringssystem som är så skadesjutet. Liksom en jättesatsning på nyföretagande, alltså fler nya företag i olika former. En stor del av de arbeten som nu varslats kommer inte att komma tillbaka. Det är bara genom nyföretagande som detta kan mötas. Men då måste regler och system anpassas till en verklighet där företagande blivit ett alternativ till anställning.

Många av dessa företag kommer att finnas i den kreativa ekonomin eller inom olika hantverk.

Eller för att ta arbetsmarknadspolitiken behöver socialdemokratin se över hela arbetsmarknadspolitiken som den gällt från andra världskriget och utgå från en helhetsbegrep för varje individ. En effektiv arbetsmarknadspolitik inriktad på att föra individen till arbete, utbildning, praktik eller rehabilitering inom en myndighet

Utbildning, praktik och företagande är nyckeln ut ur krisen. Liksom en stark offentlig sektor. Men då måste varje individ få de resurser den personen behöver för att komma till egen försörjning. De behövs utbildningar i all från hur man använder en dator för att söka arbete, något som inte finns idag, till för många arbetslösa i att läsa och skriva. Det kan inte bara handla om svetsarkurser beställda av industrin. För att utbildning ska fungera måste det finnas kunskap om det indivduella behovet hos den arbetslösa. Det finns inte idag.

Som Aftonbladets fattigblogg om inte annat visat handlar jobbkrisen om så mycket mer än att fixa det som alliansen ställt till sedan 2006.

Kommunernas största problem är de har fått ta ansvaret som sista anhalten i den bidragslinje som kommit från moderaternas arbetsmarknadspolitik. Kommer dessa personer finnas med i den nya socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken? Liksom de idag 60000+ inom jobb och utvecklingsgarantin som finns i ett läge mellan olika myndigheter. FK står ju för den ekonomiska delen medan AF ska hantera arbetssökandet. Det är dags att ta diskussionen om en nationell allmängiltig arbetslöshetsförsäkring och en fungerande nationell arbetsförmedling för alla arbetslösa.

Likadant borde det vara lättare att gå mellan företagande och anställning, liksom att AF borde ha kompetensen att hjälpa arbetslösa starta eget. Tänk om det t ex hade funnits en fond för nystartsföretag på 5 Miljarder per år?

Det behövs ett kreativt tänkande och en vision om ett alternativ som jag inte är säker på finns hos socialdemokratin än. Socialdemokratin måste visa att alliansens arbetslinje är inte vår. Grundtanken finns där. Socialdemokratin investerar i människor och tror på människornas vilja och förmåga att förändra deras situation. Tillskillnad från morot och piskan teorin om hur man skapar arbeten.

Eller för den delen tanken att man sparar sig ur krisen.  Det kan ju vara bra att veta för alla de i behov särintresset kommuner och landstings tjänster att alliansen inte ska ’slösa med sedelpressarna’ på vård, skola eller övrig kommunal omsorg.

C vill spara för att möta krisen | Inrikes | SvD

Den borgerliga regeringen ”tänker inte slarva med ansvaret för Sve-riges ekonomi”, skrev alliansens fyra partiledare på DN Debatt i januari. ”Vi har till skillnad från Mona Sahlins vänsterexperiment ingen sedelpress i källaren”, fortsatte Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C), Jan Björklund (FP) och Göran Hägglund (KD).

Därför, slog kvartetten fast, kan regeringen i dagsläget inte utlova några reformer eller satsningar under valåret 2010.

Men Centern tar nu ytterligare ett steg. Inför den budgetproposition som presenteras i september har riksdagsgruppen beslutat att göra en egen analys av möjliga besparingar i statsbudgeten.

–Vi anar ju vad som komma skall. Det gäller att ha en beredskap, kanske inte nu till vårbudgeten, men till hösten, för att det kan behövas besparingar för att kunna göra offensiva reformer, förklarar Roger Tiefensee, gruppledare och partiets ekonomisk-politiske talesman.

Regeringens förhandlingar om vårbudgeten, som offentliggörs den 15 april, pågår. Förra tisdagen hade Maud Olofsson och stats- sekreterare Anna-Karin Alterå en genomgång av det ekonomiska läget för partiets riksdagsledamöter.

Mer i media:
Socialdemokraterna: Höj skatten, Tungt debattera mot stulna argument, C vill spara för att möta krisen,


Bloggat:

Socialdemokraterna vill höja skatten | Nyheter | Aftonbladet

”När nu Sverige går igenom den djupaste ekonomiska krisen på flera decennier är det rimligt att alla får möjlighet att bidra. Många människor med höga inkomster har hittills inte märkt av krisen. I stället har de fått skatten sänkt på lånade pengar”, skriver partiledaren Mona Sahlin och partiets ekonomiske talesman Thomas Östros på DN-debatt.

Skatteinkomsterna beräknas tillföra statskassan fem miljarder kronor.
Orättvist

Enligt Mona Sahlin och Thomas Östros är inte fastighetsskatten rättvis idag.

”Det är orimligt att de med stora attraktiva fastigheter inte bidrar med mer i skatt än vanliga radhusägare. Vi vill att de med villor som är taxerade till mer än 5 miljoner kronor ska betala en extra fastighetsskatt på 1 procent av taxeringsvärdet över denna nivå”.

Med en ny förmögenhetsskatt ska de med en förmögenhet på två respektive fyra miljoner kronor betala 1 procent i förmögenhetsskatt, enligt förslaget.

”Inför ny förmögenhetsskatt och höj inkomstskatterna” – DN.se

Sverige har drabbats hårt – hårdare än många andra länder. Under det senaste halvåret har etthundra tusen personer varslats om uppsägning. Arbetslösheten i Sverige stiger rekordsnabbt, och bara i fem av EU:s totalt 27 medlemsländer stiger arbetslösheten snabbare än i Sverige.

Särskilt allvarligt är läget för ungdomarna. I Sverige är ungdomsarbetslösheten 25 procent – den näst högsta i EU. Situationen riskerar att bli ännu värre. I sommar tar den första årskullen av nittiotalister studenten. De representerar den största ungdomskullen sedan fyrtiotalisterna. Nu lämnar de gymnasiet mitt under en djup lågkonjunktur. Samtidigt är möjligheterna för att vidareutbilda sig sämre än på många år. Den borgerliga regeringen har dragit ned antalet utbildningsplatser på både komvux och högskolan kraftigt. Risken är stor att ungdomarna varken får jobb eller utbildning.

Trots att det har gått sex månader sedan krisen inleddes, har regeringen fortfarande inte lyckats hantera den mest akuta finanskrisen. Endast en av de fyra storbankerna har anslutit sig till rege­ringens garantiprogram. Många små och medelstora företag har fortfarande svårt att få lån – och hur ska hjulen i svensk ekonomi kunna börja snurra igen om inte företagen kan låna till investeringar?

Regeringen har inte heller gjort någonting för att möta rekordvarslen. Redan i november var varselsiffrorna på den högsta nivån sedan 1990-talskrisen. I stället för att lägga fram förslag för att möta jobbkrisen – till exempel genom vidareutbildning för dem som varslas – så förringade statsminister Fredrik Reinfeldt utvecklingen genom att säga att ”vi vet att inte alla varsel leder till uppsägningar”.

Redan före jul stod det också klart att jobbkrisen skulle slå rakt in i välfärden, när skatteinkomsterna viker och socialbidragen ökar. Men förra veckan kom chockbeskedet: Kommunerna och landstingen får inga nya resurser för 2009 i regeringens vårproposition. Varselvågen i välfärden fortsätter.

Regeringen har inte heller förstått vilken effekt jobbkrisen har på de offentliga finanserna. Sedan valet har den borgerliga regeringen sänkt skatterna med 80 miljarder kronor. Så sent som den 1 januari i år – efter att tillväxten sjunkit med nästan 5 procent månaderna innan – genomförde regeringen en skattesänkning på 15 miljarder kronor. På lånade pengar. Enligt Riksgälden kommer staten under 2009 att behöva låna ofattbara 135 miljarder kronor. Inte sedan 1995 har staten behövt låna så mycket pengar.

Läget är mycket allvarligt. Sverige behöver en ny färdriktning. Det finns inga möjligheter att över en natt lösa jobbkrisen. Men det är fortfarande inte för sent att dämpa ökningen av arbetslösheten och på så sätt värna de offentliga finanserna och ta ansvar för Sverige.

3 tankar kring ”Skattehöjningar inte lösningen på krisen socialdemokratin

 1. sl

  Socialdemokraternas hela politiska strategi har alltid haft två ben; konkurrenskraftig exportindustri och permanent stigande skatter, där politiken använder skattemedlen till rationell stordrift snabbare än marknaden kommer fram till samma resultat. Befolkningen upplever ett politiskt styrt liv och stigande levnadsstandard. Problemen med denna strategi är våra handelspartners försöker samma sak, de vill också sälja dyrt och köpa billigt, och att när skattetrycket passerar 50% blir det huvudproblemet för alltfler. Socialdemokraternas traditionella strategi har alltså problem själva de inte rår över.
  Person och Sahlin försökte sig på ”det gröna folkhemmet”; ett fantasiprojekt där ännu högre skatter, främst på konsumtion av livsnödvändigheter, skulle säljas in till massorna meddelst småborgerlig knapphetsmoral, ganska lutherskt och därmed med trovärdig klangbotten, men vi vet hur det gick i valen 2006 och 2010. Inför kollapsen vill partiets ledande organ backa ur återvändsgränden, traditionell socialdemokrati krymper av negativism och sparande, de vill ha storslagna projekt av investeringar och spenderande som pekar framåt och en majoritet kan stödja. Då är vi tillbaka med traditionellt stigande skatter, alla jublar på Sveavägen 68, men frågan är om väljarna tror sossarna denna gång. Det är inte bara skenande elpriser och bensinskatter, alltså ”förnyarnas” politik, stigande inkomst- och fastighets-skatt, dvs ”de traditionellas” grundbult, har också en majoritet mot sig.
  Stefan Löfvén ska nu bli en samlande kraft, dvs få de två lägren att enas om en politik, det betyder att det gröna folkhemmet ska giftas med traditionell industri- och utbildningspolitik, enda sättet att finansiera detta är mer skattehöjningar och tvångsarbete som motprestation mot a-kassa. I skärningspunkten ligger kärnkraftsfrågan, där kan faktiskt inte falangerna enas med mindre än att ”förnyarna” accepterar kärnkraften som lösning på koldioxidutsläppen, eller att de traditionella accepterar att staten skjuter en grundbult för exportindustrin, nämligen låga elpriser, i sank. Därför är utnämningen av Löfvén ett tecken på  tillnyktring, men det betyder inte att han får ihop det, eller att han lyckas sälja det till väljarna.
  Stigande skatter är ingen valvinnare, frågan är vad de ska hitta på istället när valmanskåren upptäckt att stigande konsumtionsskatter är ännu värre.

  Svara
 2. Mikael Drakenberg

  Hej!

  Det stora problemet idag är dels den globala finanskrisen och lågkonjunkturen. Men, ett lika stort problem är arbetslösheten. Det är inte bara lågutbildade som är arbetslösa som en del tycks tro. Många går idag direkt från högre utbildning till socialbidrag därför att de får inga jobb och de får ingen hjälp av arbetsförmedlingen. Till och med Saco har skrivit en tydlig rapport där de talar om ”forskarutbildad till arbetslös”. Dvs, samhället tar inte tillvara den enorma kompetens som kommer ut från våra universitet och högskolor. Det kommer att medföra stora problem. De som kan lämnar landet och söker lyckan någon annansstans. Vi behöver göra som i Kanada, Storbritannien och USA, nämligen ett Entry Level system, där det inte behövs flera års erfarenhet för att få ett jobb. I Kanada och Amerika har man heller inte ÖVERUTBILDNINGSPROBLEM som vi har i hela EU. Så vi kan lära oss mycket av Kanada för att få ordning på Sverige.

  Mvh

  Mikael Drakenberg
  Bachelor of Social Science

  Svara
 3. Mikael Drakenberg

  Hej!

  Det stora problemet idag är dels den globala finanskrisen och lågkonjunkturen. Men, ett lika stort problem är arbetslösheten. Det är inte bara lågutbildade som är arbetslösa som en del tycks tro. Många går idag direkt från högre utbildning till socialbidrag därför att de får inga jobb och de får ingen hjälp av arbetsförmedlingen. Till och med Saco har skrivit en tydlig rapport där de talar om "forskarutbildad till arbetslös". Dvs, samhället tar inte tillvara den enorma kompetens som kommer ut från våra universitet och högskolor. Det kommer att medföra stora problem. De som kan lämnar landet och söker lyckan någon annansstans. Vi behöver göra som i Kanada, Storbritannien och USA, nämligen ett Entry Level system, där det inte behövs flera års erfarenhet för att få ett jobb. I Kanada och Amerika har man heller inte ÖVERUTBILDNINGSPROBLEM som vi har i hela EU. Så vi kan lära oss mycket av Kanada för att få ordning på Sverige.

  Mvh

  Mikael Drakenberg

  Bachelor of Social Science

  Svara

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *