Sverige är med i NATO

Jag hade sagt att det handlar inte om att smyga Sverige in i NATO. Sverige är med i NATO som en del av NATOs säkerhetspolitiska struktur. Med ett militärt, underrättelse och militärtekniskt samarbete med alla de ledande NATO länderna.

Vad som är mer allvarligt är att Sverige blir en del i den säkerhetspolitiska kampen mellan USA/Nato och Ryssland. Exakt det vi skulle vara neutrala för att undvika hamna i någotdera av maktblock.

Här får socialdemokratin under Göran Persson ta på sig en stor del av ansvaret. Jag hade sagt att den säkerhetspolitiska analys som pratade om ett slut på kampen mellan stormaktsblock var naiv på gränsande till dumhet. Det handlar varken om en evig fred eller en återgång till det kalla kriget. Om möjligt är det än återgång till det läge som rådde före första världskriget med stormakter kämpande om tillgång till naturresurser och marknader. Där nu Sverige sällat sig till NATO blocket.

Sverige smygs in i Nato | Brännpunkt | SvD
Detta innebär att Sverige i praktiken under nio dagar blir en del av Natos territorium. Detta, tillsammans med en framtida militär upptrappning på Nordkalotten, innebär en försämrad säkerhet för Norrbotten.

Sverige har i och med övningen varken någon säkerhetspolitik eller alliansfrihet kvar i den svenska regeringsdeklarationen. Sverige befinner sig i ett säkerhetspolitiskt vakuum. Ett vakuum som håller på att fyllas upp av Nato.

Övningen är inte kopplad till FN eller någon fredsbevarande verksamhet. Övningen är ett led i‑att träna Natos offensiva snabbhetsstyrka, Nato Response Force, som ska öva i Norrbotten. Ett av syftet med Natos snabbhetsstyrka är att de med kort varsel kan sättas in var som helst i världen för att tillvara ta Natos intressen, som för det mesta är detsamma som USA:s intressen.

Natoövningen är ett led i en ökad militär närvaro i norr. En anledning är det ökade intresset för Norra Ishavet och Barents hav. När isarna smälter blir Nordostpassagen en viktig handelsled mellan Europa och Sydostasien. Issmältningen innebär också att nya stora råvarutillgångar, gas och olja, kan bli möjliga att utvinna. Var gränserna går och vem som har rätt att utvinna dessa mycket stora fyndigheter är inte klart i dagsläget.

Syftet med övningen är då att bevaka dessa olje- och gasfyndigheter i Norra Ishavet och i Barents hav. Det andra syftet är att tala om för Ryssland att Nato är intresserad av dessa eventuella olje- och gasfyndigheter i området i framtiden.

Den ökade militära närvaron är ett sätt för stormakterna att spänna musklerna framför varandra inför den huggsexa som väntar. I‑denna huggsexa har regeringen beslutat att Sverige ska vara med och bidrar därmed till en ökad upprustning i området. Det som sker nu i och med Natoövningen är något nytt i svensk utrikespolitik.

Ryssland kommer inte att sitta stillatigande när en sådan här övning äger rum i sin intressesfär. Det ryska svaret på sådana övningar blir sannolikt en ökad egen militär närvaro i norr. En ökad militär uppladdning, där Sverige tar aktiv del i ena sidans uppladdning.

Natoövningen reser också den ständigt aktuella frågan om kärnvapen. Kärnvapen är en väsentlig del i Natos strategi. Kärnvapen innebär risker även i fredstid, olyckor och tillbud har inträffat.

Natos policy är att varken bekräfta eller dementera frågor om de har kärnvapen ombord eller inte.

Enda sättet att få veta är en inspektion och det lär svenska regeringen inte begära.

Att Nato har kärnvapen ombord under sina övningar är en självklarhet. Att Sverige låter sig öva med Nato och samtidigt överlåta hela övningen till Nato innebär att Sverige för första gången kommer att öva med kärnvapen, på svensk mark.

2 tankar kring ”Sverige är med i NATO

 1. Omar Kalb

  Hej Claes ännu mera vänsterskit ifrån Claes crantz antisemitisk kompis med jinge.
  Hur känns det att stå i förlorarnas sida. ISlamofobin ökar och högerkrafterna går starkt framåt i Europa.
  Besök min blogg för lite muhammedbilder och äkta Islamofobi.
  Fuck Islam och utvisa alla Muhammeds ur EU!

  Svara
 2. Omar Kalb

  Hej Claes ännu mera vänsterskit ifrån Claes crantz antisemitisk kompis med jinge.

  Hur känns det att stå i förlorarnas sida. ISlamofobin ökar och högerkrafterna går starkt framåt i Europa.

  Besök min blogg för lite muhammedbilder och äkta Islamofobi.

  Fuck Islam och utvisa alla Muhammeds ur EU!

  Svara

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *