Vem finansierar moderaterna – Vad finns att hemlighålla för Reinfeldt?

Jag tror det hade varit bra om alla partier öppet och tydligt redovisat vem eller vilka personer som stödjer dem ekonomiskt.

Speciellt om det med det ekonomiska stödet kommer exklusivt tillträde till ledande politiker eller som i det här fallet Sveriges statsminister.

Det är svårt att förstå varför just KD och moderaterna skulle ha sådan problem med att redovisa vilka som ekonomiskt stöder partiet Och under vilka former det stödet sker.

Det Anders Ygeman skrivit om i politikerbloggen och Expressens granskning citerad längst ner skriven redan 2006 handlar det ju om något som i mina ögon liknar politiskt inflyttande för pengar. Och kan man anta som i Maria Borelius fall i praktiken köp av ministerposter?

Jag tror knappast det är någon svensk som blir förvånad över att svenskt näringsliv i stort finansierar moderaternas verksamhet. Varför kan detta stöd inte ske öppet?

Det ger om inte annat möjlighet för väljare att bedöma hur politiska förslag påverkas av ekonomisk stödverksamhet. Än mer viktigt borde det vara att det finns transparens kring enskilda personers kontakter med de politiska partierna om det där ingår ekonomsikt stöd.

Det borde inte vara så att man kan köpa sig politiskt inflyttande i Sverige. Det som Anders Björk kallar pang för pengarna i expressen reprotaget nedan borde komma för den som engagerar sig politiskt direkt.

Alla riksdagspartier utom Moderaterna och Kristdemokraterna redovisar öppet hur partiernas arbete finansieras. Sverige är tillsammans med Malta Schweiz och San Marino de enda länderna i Europa som saknar lagstiftning om offentlig redovisning av partifinansiering. Europarådets enhet mot korruption har kritiserat de svenska reglerna. Samtidigt som flera ledande moderater tvingas avgå på grund av valfusk går nu den moderate justitieministern ut och hävdar att en sådan lagstiftning inte behövs. Något som kritiseras skarpt av institutet mot mutor.

Varför anser då moderaterna att hemliga partibidrag ska fortsätta vara just hemliga? En förklaring kan vara att moderaterna bedriver en organiserad insamling av privata donationer för att finansiera delar av sin partipolitiska verksamhet. Insamlingen sker bland annat genom ”sällskapet Tornet.” Som ”belöning” får de som skänker pengar träffa moderaternas partiledare Fredrik Reinfeldt och den moderata partiledningen vid särskilda möten. Denna verksamhet, och motståndet mot öppenhet väcker en rad frågor.

Politikerbloggen » “Vad döljer Reinfeldt?”

 

https://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2006\10\30\3085&sectionid=

Hemlighetsmakeriet kring bidragsgivarna är stort.
– Man betalar för att få partiledningens öra, berättar en moderat med insyn.
De hemliga klubbarna startades under 1990-talet. I en annons införd i partiets medlemstidning Medborgaren lockade partiet nya medlemmar till stödklubbarna genom att erbjuda en ”möjlighet att påverka viktiga frågor genom dialog med partiets talesmän”. En moderat politiker som har varit engagerad i en av klubbarna berättar att den fylldes av personer med egenintressen.
– Det fanns en attityd bland några av dem som hade gett mycket att de också borde kunna påverka partiets inriktning i enskilda frågor, till exempel när det gällde företagsfrågor eller energipolitik.
Förra året fick moderaterna in 11,2 miljoner kronor i privata donationer, från totalt 15.600 givare.
En stor del av privatdonationerna kommer från ett par hundra hemliga medlemmar i ”Sällskapet Tornet”. Varje medlem skänker minst 1.200 kronor per år, men enligt flera källor handlar det ofta om ”betydligt större summor”. Detta bekräftas i en artikel i Medborgaren, där man anser att det är ”glädjande” att så många väljer att skänka mer.
– Tornet är till för dem som vill skaffa sig en kanal in i partitoppen, utan att behöva gå den vanliga vägen genom partiet, säger en moderat som är medlem.
En äldre företagare i Mellansverige, tidigare vd för två internationella toppföretag, berättade på ett av Tornets möten att han skänkt ”närmare 100 000 kronor” de senaste åren, enligt en källa som var med på samma möte.
Expressen har varit i kontakt med företagaren, men han vill inte prata om sin koppling till Tornet eller donationer.
Har fått 60 miljoner från företag och organisationer
År 1976 slutade moderaterna, i alla fall officiellt, att ta emot direkta donationer från näringslivet. Det ansågs försätta partiet i beroendeställning. Än i dag hävdar partiet att man inte tar emot bidrag från företag, utan endast mindre belopp från ”enskilda personer”.
Men Expressen kan nu avslöja att moderaterna de senaste tio åren har fått in över 60 miljoner kronor från företag och organisationer som betalning för annonser i partitidningen Medborgaren. Detta bekräftas av den före detta styrelsemedlemmen i Caligraf, Peter Liljeström. Han berättar att företagets omfattande annonsering var ett förtäckt partistöd.
– Vd:n var engagerad i moderaterna lokalt. Han ville stödja partiet och lät företaget köpa annonser i Medborgaren, säger Peter Liljeström.
Tidigare vd:n, Alf Lennquist, har nära koppling till Tornet. Hans far var medlem och familjen hade nära kontakt med partiledningen. Han vill dock inte kännas vid att det var ett partistöd.

(…)
Expressens granskning av samtliga nummer av Medborgaren sedan 1990 visar ett tydligt mönster:
Under valåren skjuter annonsintäkterna i höjden. Något som moderaterna på en direkt fråga inte vill kännas vid – men siffrorna talar för sig själva:
Valåret 1998 fick moderaterna in 17 miljoner, år 1999 var intäkterna bara 2,7 miljoner kronor. Valåret 2002 var intäkterna 6,8 miljoner kronor och året därpå bara 3,1 miljoner kronor.
Årets siffror redovisas först nästa år.
Pengar till spjutspetsaktiviteter
Tidskriften Medborgaren ägs av Arvid Lindman AB som i sin tur ägs av moderata samlingspartiet. Några av de stora trogna annonsörerna de senaste tio åren är Ernströmgruppen, Atlet, Svedbergs och Geveko.
Men bland de största annonsörerna finns också Svenskt Näringsliv – och Svensk Kärnbränslehantering AB, som ägs av kärnkraftsbolagen. Under 1990-talet har SKB annonserat för knappt 400.000 kronor.
Annonsintäkterna går direkt till de lokala partikassorna, och utgör en betydande del av kampanjpengarna under valåren.
Under större delen av 1990-talet satt miljardären och greven Gustaf Douglas som ordförande i Arvid Lindman AB. Han avgick år 2002. Nuvarande vd:n, Hans Birger Ekström, är ironiskt nog även insamlingsansvarig för moderaterna.
Gustaf Douglas valnatten 2006
Gustaf Douglas har fortsatt att samla in pengar till partiet. I det senaste valet gick han i spetsen för "Rosenbadsfonden". Tillsammans med tre andra kända moderater – Kristina Axén Olin, förra muf-ordföranden Tove Lifvendahl och Göteborgspolitikern Jan Hallberg – samlade han in pengar som skulle användas till "spjutspetsaktiviteter".
Fonden marknadsfördes på moderaternas hemsida och fick tillsammans med det hemliga sällskapet Tornet in tidigare nämnda 11,2 miljoner.
Anders Björck en av grundarna
En annan insamlingsklubb hette Värnet. Före detta försvarsminister Anders Björck, numera landshövding i Uppsala län, var en av grundarna.
– De flesta medlemmarna var pensionerade officerare som sympatiserade med moderaterna och ville förstärka försvaret. De ville, helt enkelt, ha mer pang för pengarna. Det var givande möten, de hade enorm sakkunskap, säger Anders Björck.
En tredje klubb, Källan, inriktade sig på miljö- och energiintresserade. Den startades 1996, vid en tidpunkt då kärnkraftslobbyn var som starkast i Sverige.
Tornet, Värnet, Källan och ytterligare två insamlingsklubbar (Företagarforum och Europaklubben) startades alla av moderaternas tidigare partisekreterare Gunnar Hökmark.
– Namnet Tornet kommer från Allmänna Valmansförbundets allra första symbol. Syftet var en insamlingsverksamhet. Små bidrag men många. Jag tror inte att vi hade något tak för hur mycket man kunde ge, säger Gunnar Hökmark till Expressen.
Tornet är ingen förening eller stiftelse och har därför ingen styrelse, inga stadgar och ingen medlemslista. Därför har klubbarna lyckats hålla sig så hemliga.
Hökmark igen: – Verksamheten skedde på två sätt, dels nyhetsbrev, dels träffar. Värnet träffades för att prata med dem som sysslade med försvarspolitik. Tornet träffades två gånger om året. Det var med partiledningen eller någon som sysslade med en enskild fråga.
Klubbarna har ersatts av nätverk, i dag finns bara Tornet kvar. Sommaren 2005 ersätts det nedlagda Företagarforum med ”Entreprenörsnätverket” som leddes av Maria Borelius och dåvarande partisekreteraren Sven Otto Littorin.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *