Alliansen 12 arbetsgrupper utan förslag – Rödgröna 17 färdiga överenskommelser

Jag undrar många som vet att alliansen har 12 politiska arbetsgrupper under ledning av var sitt statsråd som sitter och ska komma överens om politiken efter 2010. Allianspartierna har ju inte presenterat ett enda förslag om vad deras vision av Sverige är.

Vad är alliansens gemensam politik? Eller är den alliansgemensamma politiken nu koncentrerad till vad Fredrik Reinfeldt och Anders Borg säger. Då är det kanske inte är så konstigt om det är enkelt att vara ‘överens’.

Tillskillnad från 2006 då man var överens ett år i förväg har alliansens hittills inte presenterat någon gemensam poltik. Senast igår kom ett förslag från de rödgröna om en regionreform.

En regionreform krävs för att klara de krav som ställs på framtidens sjukvård. Sjukvården står inför stora utmaningar med ökade krav och ökat resursbehov. Den specialiserade sjukvården behöver forsknings- och utvecklingsresurser för att säkra kompetensbehoven vilket kräver stort befolkningsunderlag. Dagens landsting är för små.

Nya och större regioner kan ta ett samlat ansvar för regional utveckling. Det utvecklar arbetsmarknaden och stärker kraften i tillväxten.
En starkare regional nivå kan möta de utmaningar som långsiktiga hållbarhetsfrågor kräver. Att säkra en hållbar utveckling är den centrala framtidsuppgiften. En regionreform skapar möjligheter för ett utvecklat och hållbart transportsystem i hela landet med sänkta klimatskadliga utsläpp.
Färre regioner med fler invånare ökar möjligheten till dialog med hela landet.

Idag har de tillväxtstarka storstadsregionerna lättare att fånga regeringens uppmärksamhet.
Skälen för en regionreform är alltså starka. Mycket finns att vinna på att snabbt starta den process som den djupt splittrade borgerliga regeringen stoppat. Moderaterna skiljer ut sig genom att avvisa tankar på utökad regional samverkan.

En rödgrön regionpolitik för demokrati och utveckling « Rödgrönt samarbete  Utsatt Sahlin tvingas ge efter – Ledare – www.gp.se GP2

Om Fredrik Reinfeldt kan sitta lugn som statsminister är det för att hans allianskollegers partier i stort utraderats. 

Det är inte första gången Mona Sahlin tvingas ge efter när det bränner till i de inre förhandlingarna. Det illustrerar en väsentlig skillnad mellan de båda blocken inför höstens val. Fredrik Reinfeldt kan sitta tämligen lugn inför eventuella revoltförsök inom den borgerliga alliansen. Sahlins läge är betydligt mer utsatt.

Den borgerliga alliansen är etablerad, har blivit en succé gentemot de egna väljarna och de fyra partierna har visat att de kan samarbeta mycket väl under de gångna fyra åren. Alla är medvetna om vikten av av att fortsatt hålla samman, men också om att det borgerliga parti som skulle försöka ge sig till att spräcka samverkan kommer att straffas hårt av väljarna. Den vetskapen är ett trumfkort för Reinfeldt, men också en styrka för alliansen som sådan.

För Mona Sahlin är det annorlunda. Hon måste leda i bevis att också en rödgrön allians kan hålla samman. Spricker samarbetet är det Sahlin som får bära hundhuvudet. Utan allians saknar hon trovärdighet som regeringsbildare. Det gör henne utsatt för påtryckningar och bidrar till eftergifter.

Några av de rödgröna överenskommelser som presenterats. Som inte fått mycket medial uppmärksamhet tillskillnad från en motorväg runt Stockholm. Vilket väljarna  själva nu får bestämma om.

/ck

RÖDGRÖNA ÖVERENSKOMMELSER
Rödgrönt förslag för bättre arbetsmiljö och arbetsliv

Rödgrön utrikespolitik

Rödgrön bostadspolitik

En ny sjukförsäkring

En rättvis värld är möjlig (försvars- och säkerhetspolitisk uppgörelse)

Gemensamma rödgröna förslag för jobb och rättvisa (budgetarna 2010)

En rödgrön politik växer fram (samarbetsrapport)

Förändringar av fastighetsskatten

Rödgröna investeringar i infrastrukturen

S, V och MP investerar i skolorna

Kraftigt stöd för rödgröna investeringar

S, V och MP investerar för framtiden

Rotavdrag med klimatbonus

Ge alla unga en chans

Rödgrönt miljöfordonspaket

Överenskommelse om energipolitiken

Prioritera investeringar i kommuner och landsting


RÖDGRÖNA MOTIONER

35 gemensamma motioner

 

Några bloggar att läsa:
Statsmannen duckar som tidigareHellre en väl genomarbetat rödgrön budget än en borgerlig budget utan jobbsatningar (Monica Green(s) blogg), Roger Jönsson, Kent Persson (m) blo…, Röda Berget, Högbergs tankar, Peter Andersson – me…, Martin Mobergs blogg, Minamoderatakaramell… och Monica Green(s) bloggLinander tycker!, Peter Andersson – me…, Mikael Wendt bloggar, Monica Green(s) blogg, Thomas Böhlmark, SCHLAUG.SE, Daniel Snällman, mit… och Mark Klamberg

2 tankar kring ”Alliansen 12 arbetsgrupper utan förslag – Rödgröna 17 färdiga överenskommelser

  1. Pingback: Krantz sammanfattar bristen på borgerlig politik « Röda Berget

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *