Anders Borg utlovar 5000 jobb i månaden fram till 2015

Jag har svårt att se hur någon kan ta vad Anders Borg och hans finansdepartement på allvar?

Men tydligen utlovar nu Anders Borg och antar jag moderaterna 5000 nya arbeten i månaden fram till 2015. Eller som Swedbank skriver 300000 nya arbeten ska det bli fram till nästa val.

En anledning är förstås det uppenbara för alla utom de moderaterna som aldrig stått i en kö på arbetsförmedlingen. Alla arbetslösa är varken efterfrågade eller redo att ta arbeten i moderaternas ekonomiska mirakel Sverige.

Tvärtom om Anders Borg och moderaterna hade pratat med kollegerna på Svenskt Näringsliv hade han möjligen fått en annan bild av den svenska verkligheten än finansdepartementets.

En bild över misslyckandet i en moderat arbetslinjen som ställer allt fler arbetslösa i en allt längre kö mot slutgiltigen FAS3 och till sist förvaring på socialkontoren.

Detta för att att moderaterna spenderat hela sin regeringstid med att motverka att staten skulle på något sätt ta ansvar för att ombilda eller utbilda de arbetslösa medan dessa gick och väntade på att konjunkturen tog fart igen.

Konsekvenserna är som Svenskt Näringslivs chefs ekonom säger ”Mismatch”. Förtagen vill anställa men får allt svårare att hitta personal med rätt kompetens och erfarenhet. Medan de arbetslösa ägnar sig åt att leka arbetande inom låtsas sysselsättningar kallad praktik under ett antal år eller blir coachade i evighet hur de ska skriva ansökningar till arbeten de inte är kvalificerade för.

konjunkturprognos för året har kort och gott rubriken ”Mismatch” och fokuserar på svårigheten att matcha de arbetssökande mot de lediga jobb som finns.

Återhämtningen är i full sving och många företag behöver nyanställa. Men sju av tio företag i Svenskt Näringslivs företagspanel uppger att det har varit svårt att rekrytera och 20 procent har därför tvingats tacka nej till order. I‑år riskerar rekryteringsproblemen att öka.

Trenden går mot allt sämre matchning på arbetsmarknaden, enligt Svenskt Näringsliv. Ett tecken på det är att antalet kvarstående lediga jobb har ökat i förhållande till arbetslösheten.

En följd av problemet är att återhämtningen av produktionen dämpas. Sysselsättningen ökar med 160000 jobb under 2011 och 2012. Men samtidigt växer befolkningen och fler söker sig ut på arbetsmarknaden, vilket bidrar till att hålla arbetslösheten uppe. Den ligger kvar på höga 7,2 procent nästa år.

–Arbetslösheten minskar, men inte tillräckligt snabbt för att uppnå regeringens prognos med en arbetslöshet på 5‑procent redan 2014, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv

”Borg kan inte nå sitt jobbmål” | SvD

Svenskt näringslivs alternativa verklighetsbild kanske förklarar varför Anders Borg nu kritiserar arbetsgivarna. Någon på finansdepartementen har kanske upptäckt att anställningar inte sker enbart efter hur dålig villkor den arbetssökande är bered att acceptera eller att arbetskraften inte enbart består av högskoleutbildade akademiker mellan 20-25 med 15 års erfarenhet.

Och Anders Borg…. Arbetsgivare struntar fullständigt i att ‘ta in människor och vidareutbilda dem’.  Något Anders Borg förmodligen hade vetat om han studerar något men anknytning till hur den verkliga ekonomin fungerar istället för nationalekonomi.

Men kraven ökar på arbetsgivarna.

–Jag tror att företagen måste tänka om väldigt mycket. Nu när vi ska gå över till en ekonomi med låg arbetslöshet måste företagen bli mycket bättre på att rekrytera. Inte minst när det gäller integration, men också när det när det gäller öppenhet för unga människor.

Kraven på arbetsgivarnas kompetens som anställare och vidareutbildare kommer att skärpas, betonar Anders Borg.

–Om man bara letar efter arbetskraft som har högskoleutbildning, fem års erfarenhet och därtill är unga och hungriga, ja då blir det snabbt så att företagen börjar rekrytera av varandra. De måste ha en beredskap att ta in människor och vidareutbilda dem, säger finansministern.

Kraven ökar på arbetsgivarna | Näringsliv | SvD

Det är förstås kanske talande att ekonomen Lars Calmfors kommer in på slutet i artikeln nedan och talar om vad som ska ge dessa 300000 nya arbeten. Sänkta löneanspråk från arbetslösa vars ersättningar och villkor drastiskt försämrats av den moderata regeringen. Hellre en lön som arbetande fattig än a-kassa på svältnivå verkar vara hur den glada ekonomen antar folk ska resonera. 

Och i tävlingen mot botten ska den nya moderata Sverige excellera tror Anders Borg. Resultaten kommer förstås att vara klart 2015. Antingen är Sverige det nya Singapore eller Hong Kong i Europa eller så vilket är mer troligt har den svenska ekonomin kraschat rejält likt dagens irländska eller spanska

Oavsett kommer Ander Borg väl troligen inte vara kvar utan sitta med en ganska hygglig riksdagspensions. Det senaste förstås i stor kontrast mot majoriteten svenska pensionärer vars pensioner han sänkt och skatter höjt.

I ett Sverige som blivit rejält fattigare för många….

Under 2010 växte den samlade ekonomin med 5,5 procent, vilket är den högsta siffran sedan 1970. Läget på arbetsmarknaden förbättras också stadigt. Sysselsättningen ökar rejält och arbetslösheten kryper långsamt nedåt, men är fortfarande hög. Nästan 400000 är utan jobb, arbetslös- heten var i februari 7,9 procent.

Men snart handlar det om helt andra siffror, utlovar finansminister Anders Borg. I början av mars skrev han kraftigt upp prognosen för den svenska ekonomin. Tillväxten blir fortsatt stark och arbetslösheten har sjunkit till nära 5 procent valåret 2014.

Det handlar inte bara om konjunktureffekter. Den så kallade jämviktsarbetslösheten, den nivå som arbetslösheten kan ligga på utan att inflationen skjuter fart, kommer enligt finansdepartementet att vara 5 procent 2015. Det kan i så fall bädda för långsiktigt lägre arbetslöshet än de senaste decennierna.

Anders Borg själv utmålar förändringen som ”ett historiskt skifte”. Och slår prognosen in kommer alliansregeringen att gå in i nästa valrörelse med tung trumf på hand. Men det förutsätter en kraftig jobbökning. Enligt en Swedbank-rapport som publiceras i dag måste det skapas över 300000 nya jobb för att nå det hägrande målet på 5 procents arbetslöshet.

–Det betyder drygt 5000 jobb varje månad fram till 2015. Det blir en stor utmaning, konstaterar rapportförfattaren Magnus Alvesson, ekonom på Swedbank.

Alla tror inte att det går. LO har, kanske inte oväntat, en mer pessimistisk syn på utvecklingen än Anders Borg.

LO:s chefsekonom Ola Pettersson dömde nyligen i SvD Näringsliv ut prognosen som ”drömmerier”. För att komma ner på en arbetslöshet kring 5 procent krävs det enligt LO betydligt större satsningar på bland annat utbildning och omskolning.

Andra tunga ekonomer däremot vill inte utesluta möjligheten.

–Det är inte orimligt att jämviktsarbetslösheten kan hamna nedåt 5 procent framöver, säger Lars Calmfors, professor i nationalekonomi och ordförande i Finanspolitiska rådet.

Skälet är två viktiga reformer som regeringen har genomfört, enligt Lars Calmfors: jobbskatteavdraget och en mindre generös arbetslöshetsersättning. Båda kan enligt forskningen leda till lägre arbetslöshet. Det påpekar också Anders Forslund, professor och biträdande chef vid IFAU, Institutet för arbetsmarknads-politisk utvärdering, som landar i att en arbetslöshet på 5 procent om några år är ”en ganska rimlig bedömning”.

Men allt hänger på att de goda tiderna består.

5000 jobb varje månad måste till | Näringsliv | SvD

2 tankar kring ”Anders Borg utlovar 5000 jobb i månaden fram till 2015

  1. Pingback: Vill moderaterna ha statlig lönepolitik? « Röda Berget

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *