Moderaternas arbetslinje gav 120000 fler socialbidragstagare

Moderaternas arbetslinje var mycket klar den presenterades – en del av den moderata arbetslinjen var att vilkoren för att komma med i arbetslöshetsförsäkringen skulle skärpas, det skulle bli dyrare att vara med samtidigt som skattesystemet gjordes om så att de som hade arbete belönades med sänkt skatt det s.k jobbskatteavdraget.

Detta skulle ’uppmuntra’ de arbetslösa att vara mer villiga att söka arbete – En piska och morots politik eller incitament till att söka arbet för att avända det ekonom språk

Det förutsattes då i den moderata retoriken att de arbetslösa gjorde ett val – vad var mest fördelaktigt – fortsatt arbetslöshet eller ’ta sig i kragen och gå ut söka arbete’. Arbetslösheten skulle lösas genom att de arbetslösa mer aktivt sökte arbete…

En konsekvens av den moderata arbetslinjen är nu klar. 120000 svenskar öppet heltidsarbetslösa har ingen annan försörjning än famlijen eller kommunens socialkontor. Till det kommer förstås alla de som finns i någon slags åtgärd eller förvaring inom t ex

Vill det säg riktigt illa kan arbetslösa nu med den moderata arbetslinjen både vara tvungen att leva på socialbidrag och arbete inom den moderata arbetsplatsförvaringen i FAS3 som gratisarbetare.

Lyckat resultat?

Hade annars rekommenderats Fredrik Reinfeldts icke svar på vad han vill göra åt arbetslösheten för ungdomar nedan. Tydligen är orsaken lata elever som inte pluggade, arbetsgivare som inte vill anställa och fack som inte vill ändra arbetsvilkoren.

Bloggat:
Det behövs mer än ett mantra, A-kassan måste vara till för alla¨, A-kassan måste vara till för alla, De flesta arbetslösa får ingen ersättning, Lösningen en gemensam arbetslöshetsförsäkring?, 120 000 arbetslösa utan ersättning – Alliajnsregeringen har raserat A-kassan sedan 2006,
Bananrepubliken Alliansen, Fiasko räcker inte, när 120 000 arbetslösa står utan a-kassa…., Snabba pudlar och icke rumsrena politiker,

120 000 arbetslösa utan ersättning – DN.SE

I november förra året fick endast 36 procent av de som är arbetslösa på heltid ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, kan DN avslöja i dag. Det är en minskning med tre procentenheter sedan förra året.

Under november, som var Arbetsförmedlingens mätmånad, var nästan 202 000 personer öppet arbetslösa. Av dessa har därmed ungefär 120 000 personer ingen ersättning alls. För den gruppen återstår att leva på familjen eller försörjningsstöd.

Det finns ingen heltäckande studie över hur de utan ersättning lever. Men en undersökning som Socialstyrelsen publicerade i augusti förra året visade att arbetslöshet var den absolut vanligaste orsaken för dem som får socialbidrag. Av de 277 500 som fick socialbidrag 2010 fick 38 procent det på grund av arbetslöshet.

Melker Ödebrink, kanslichef på Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO), menar att den låga täckningsgraden hotar trovärdigheten i systemet.

– När det är få som får ersättning börjar folk tveka på arbetslöshetsförsäkringens funktion. Och det är väldigt allvarligt, säger han.

Våren 2007 genomförde regeringen flera stora förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat höjdes avgifterna kraftigt. Dessa kopplades till arbetslösheten inom de olika a-kassorna. Under loppet av två år lämnade en halv miljon människor a-kassan.

– I regel fick de som tjänade minst betala mest. På flera håll inom LO var den sammanlagda avgiften för fack och a-kassa uppe på 700–800 kronor. Det innebar att organisationsgraden blev högre bland tjänste­män än arbetare, säger Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet.

Han har i många år följt organisationsgraden i svensk fackföreningsrörelse och hos a-kassorna. Mellan hösten 2006 och november förra året minskade andelen som är med i a-kassan från 82,8 till 70,2 procent. Även om tappet var stort motsvarar det inte halveringen av andelen arbetslösa som får arbetslöshetsersättning.

– Att andelen som får ersättning har sjunkit beror på att regelverket förändrats. Det är svårare nu att få ihop ett arbetsvillkor, säger Melker Ödebrink.

2 tankar kring ”Moderaternas arbetslinje gav 120000 fler socialbidragstagare

 1. Claeskrantz.se på Facebook

  rolf tillbom kommenterade Claeskrantz.se:

  Det är väl bra att vi det blir fler desperata människor, som jobbar för för en billig peng. Tånk på alla dem som tjänar pengar på andras arbete eller vill få saker utförda.Läs mer ..

  Svara
 2. rolf tillbom

  Det är väl bra att vi det blir fler desperata människor, som jobbar för för en billig peng. Tånk på alla dem som tjänar pengar på andras arbete eller vill få saker utförda. De kommer att tjäna/spara mer.

  Svara

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *