Arbetsförmedlingen betalade 5 miljarder till privat aktörer utan uppföljning av resultat

Att arbetsförmedlingen betalar  5 miljarder till privata företag utan någon som helst uppföljning förvånar inte mig. Arbetsförmedlingen har varken mandatet eller resurserna från regeringen att granska om de pengar de betalar ut faktiskt hjälper arbetslösa till arbete.  

Däremot har Arbetsförmedlingen tydliga instruktioner från regeringen om att fler privata aktörer ska in och ta hand om arbetslösa med kompleterande förmedlingstjänster.  Tanken sägs vara att de privata företagen skulle vara mer effektiva än ’den statliga’ verksamheten. 

Betalar ut miljarder – utan kontroll av resultatet – Nyheter | SVT.se

Sedan regeringen 2008 bestämde att Arbetsförmedlingen skulle anlita privata bolag för exempelvis jobbcoachning, etableringslotsar till nyanlända invandrare och rehabilitering har myndigheten betalat ut nära fem miljarder kronor.

Men Arbetsförmedlingen vet inte vilka av företagen de anlitar som hjälper arbetslösa till jobb och vilka som misslyckas.

– När vi jämförde de tjänster vi köpte in och de tjänster vi själva tar hand om såg vi ingen större skillnad. Men vi har ingen utvärdering där vi går in och tittar på olika leverantörer, säger Jan-Olof Dahlgren som är förvaltningsdirektör på Arbetsförmedlingen.

”Vi är bara pengar”

Susanne Pettersson har också gått på jobbklubb hos Work for you i Karlstad och hon känner sig kränkt.

– Jag tycker att alla människor ska behandlas med respekt vilket jag inte tycker att de gör. Vi är bara pengar. Därför verkar det som att vi kan behandlas lite hursomhelst, säger Susanne Pettersson.

Misslyckande

Bolaget Work for you som anordnade den kurs som Erika Bergkvist gick i Karlstad fick över 100 miljoner av Arbetsförmedlingen förra året.

– Om någon av våra deltagare upplever att de inte fått det stöd som de förväntar sig av sin jobbkonsult eller att de inte får det bemötandet som de vill ha ser vi det som som ett stort misslyckande. Och då har vi tydliga rutiner och processer för att hantera sådana klagomål, säger Sara Strömberg Davidsson, vice vd på Work for you.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *