Webbplats Statistik

Comments Posted By Anders Nilsson

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Omar Mustafa förtjänar en socialdemokrati som tar itu med Islamofobi och okunnighet

Mustafa har hittat en lömsk metod att föra ut uppfattningar som strider
mot (s)-principer: han bjuder in talare som säger saker som han själv
inte kan säga i svensk offentlighet. Och han vill inte ändra på denna
policy. Han vill ha ”dialog.” Därför mister han sin plats.

» Posted By Anders Nilsson On 2013/04/17 @ 17:53

Meddelande till socialdemokrati ledningen – Det räcker nu..rensa ut senilitetsledningen…

”Varsågod och skölj, Juholt. Nästa!” är ju knappast någon lösning, du pekar på vu´s anvar och det är otvetydigt. Men även partistyrelelsen och förtroenderådet liksom den underdånigt jublande kongressen bär ansvaret. Partiledaren och hans VU är på något sätt varandras upphov och ättlingar. Det är det som gör krisen så genomgripande i partiet. Lika lite som ett ett VU som säger upp sig löser krisen, gör en avgående partiledare det. Men likafullt måste allihopa ställas till svars, de bär alla ett ansvar som de har fått från medlemmarna och de har alla tjänat bara med pengar på det här förtroendet. Vi kan inte ansvarsbefria partiledaren, därtill har han gjort för många övertramp, det är svårt att säga om själva blundern eller de taffliga försöken att smita undan efteråt är värst, men ansvaret för detta har han. Ansvaret för att vi en fungrande politkk  faller på VU, popcorn-maskinen står på deras bord.

» Posted By Anders Nilsson On 2012/01/17 @ 15:08

Beslut om RUT avdrag kongressbeslut – Leva som man lär gäller även S företrädare

En tredjedel av de som nyttjar det här avdraget är pensionärer och hälften av dom tjänar under 200000 om året. Jag tror att vi gör ett stort misstag när vi kallar dessa för höginkomstagare, på samma sätt som när vi kallar alla dessa smarta, initiativrika och arbetsamma människor som jobbar i branschen för "pigor". Samtidigt som vi utan kritik låter det offentliga degradera hemtjänsten till en "springpojksverksamhet" för utkörning av färdiglagad mat i svarta små lådor från Sigtuna. Det håller inte.

Om moralism ska ersätta etik, och maktambitioner får ersätta politik så är vi illa ute.

» Posted By Anders Nilsson On 2010/03/03 @ 19:25

Stå upp för rätten att vägra skaka hand del 3 – Klokt från Cecilia Dalman Eek

Ja Claes, det är märkligt att en sån här sak har kunnat få sådana proportioner. När det händer så verkar den latenta "svenska" feghetskulturen slå till. Vad som ligger bakom den konkreta händelsen, och vad som vekligen skedde vet i vart fall inte jag, men jag kan föreställa mig många olika scenarior, alltfrån att chefens personliga åsikter om "araber" till att den arbetssökande verkligen hatar kvinnor och demonstrerade sin avsky.

Men man måste ju kunna skilja dessa privata eventuella motiv från det som den här saken utvecklats till, det självklara "svenska" kravet att i Sverige uppträder man som svenskar. Man ansluter sig till Sverigedemokraternas våta dröm, fantasi"monstret" om det etniskt rena, den kulturella skillnadens vattentäta skott.

För i verkligheten så är det så att vi människor föredrar olika saker när det gäller hälsningar och fysisk kontakt. Jag kommer upp till Luleå och träffar igen de människor som jag jobbat ihop med några månader, några hälsar med hand, andra lyfter bara armen och säger hej , andra kramas och ytterligare andra vägrar abslout nutidens kram och kindkyss. Det finns med andra ord inget ensamt renodlat "svenskt" sätt att hälsa på. Så visst gjorde domstolen rätt, ingen kan tvingas att hälsa på ett sätt.

» Posted By Anders Nilsson On 2010/02/24 @ 09:56

Noterat: Sverige som slits sönder under utanförskaps alliansen

Panelen i P1 trodde/varnade för ett "presidentval", dvs vem är den bäste förvaltaren av staten. Så länge de flesta känner att de har mer i plånboken, räntorna är låga och talet om ljusare tider är på, så tror jag tyvärr inte att frågan om arbetslinjen kommer att räcka. Tillsammans med "Presidentvalet" förlorar vi.

Socialdemokraterna måste presentera en konkret idé om vad ett samhälle baserat på på våra traditionella värdefrågor kommer att innebära. Och då kommer vi inte undan frågor om globaliseringen – migrationen, strukturomvandlingen och befolkningtillväxt, vi måste kunna hantera klimatförändring och energilösningar, vi måste kunna svara på frågan om välfärdsstatens utveckling och människans värdighet i dessa system.

Det här är nya frågor som innebär brytning med många gamla socialdemokratiska heliga kor, och det hastar med att komma igång med den debatten, färdig är den inte till valet, men den lägger grunden för en framtidspolitik och mobilisrar. Tror jag.

» Posted By Anders Nilsson On 2010/01/03 @ 10:12

Den goda tonen på internet

Jo som sagt, det var alltid mycket bättre förr, eller…?

» Posted By Anders Nilsson On 2009/09/11 @ 10:37

Traditionalism och förnyelse debatten inom socialdemokratin missar målet

Claes, vi kan nog vara eniga om att man missar målet om man avser att forma en ny politik som förmår engagera breda väljargrupper. Och en ny politik kan bara formas på basis av en en seriös självkritik. Folk ropar inte efter bättre förvaltarskap tror jag. Vi fick lära oss den dyrbara läxan under åren 1994-2006. Att M nu lovar att bli ännu bättre förvaltare borde skrämma livet ur väljarna.

Intressant att notera att Hedbergs artikel i AiP får en hel del uppmärksamhet, med två andra artiklar i samma nummer förbigås med tystnad. De är skrivna av två lysande socialdemokrater och skribenter, Bengt Göransson och Lars Stjernqvist, och handlar om kvalitet ioch krav på privata skolgivare. Där ser man hur en politik som tar ställning för folket kan utformas och pratiseras.

Det kommer jag att skriva om idag, om inte min debatt med Johan Sjölander om nationalekonomi, skatter och hanteringen av skattemedel i offentlig sektor växer vidare.

» Posted By Anders Nilsson On 2009/09/02 @ 07:42

Dags att fokusera på framtidsfrågor

Det här är det viktigaste som har blivit sagt under denna rötmånadsdebatt inom (s). När ska vi få tillfälle att formulera det socialdemokratiska framtidsprogram som vi så innerligt behöver för att ta oss ur ett statsbygge vars sanna karaktär obönhörligt avslöjas varje dag som en borgerlig regering är dess förvaltare, en stat som var den samma den 20 september 2006 som idag.

» Posted By Anders Nilsson On 2009/08/14 @ 21:46

Vision och verklighet för socialdemokratin

Claes, där pekar du på en av de viktigaste för oss att formulera ett program kring. Alliansen lovade kamp mot ”utanförskapet” och en del hände första året, men nu är siffrorna på väg upp till 2006 års nivå. Ingenting har hänt med andra ord. Nu är det dags för oss. Fattigdom/låga löner och maktlöshet är kärnfrågorna att lösa. Människor som hänvisas till välfärdsystemen omyndigförklaras och fråntas makten över sina egna liv. Det är en kärnfråga för jämlikhete. Vad vill vi sossar med det? Vad ställer det för krav på samhället? På individen? På oss andra? Det här är ett systemfel, inte ogina eller känslolösa politikers fel. Bygget och koncentrationen i ”välfärdsstaten” måste brytas ner utan att solidaritetstanken kastas ut i samma slängen. Andra gemenskaper än statsapparaten måste ”uppfinnas”, andra ”ägande”- och styrningsformer måste skapas så att makten och inflytandet flyttas närmare medborgaren. Ett bygge av ett välfärdssamhälle i stället för en ensam dominerande välfärdsstat, en vision för det goda samhället.

» Posted By Anders Nilsson On 2009/08/12 @ 08:37

Offrades en valseger 2010 för LO och ett s-distrikt?

Jag är benägen att hålla med dig. Och Baylans första inger inte större hopp. Vinna på regeringens misstag och erbjuda bättre förvaltarskap av staten verkar inte vinna väljare. Och jag förstår dem. När han desstom visar upp en sådan fundamental oförståelse för den nuvarande strukturkrisens karaktär och snarast betecknar den som orsakad av en inkompetent regering, oroar mig.

» Posted By Anders Nilsson On 2009/02/28 @ 12:49

V nej till valplattform – Inget två parti system ännu

Problemet med Vänsgterpartiet är att de driver en politik hämtad från 1970-talets verklighet. Deras förslag förutsätter ett statligt expansionsutrymme som inte längre föreligger, de representerar en trångsynd och konservativ nationalism med klart reaktionära drag. Dessutom har de inte förstått att det var det politiska och ideologiska programmet som skapade kommunistdiktaturerna, inte en missuppfattning av detsamma. Förstatligande kopplat till ett borttaget utgiftstak leder till en stor planekonomisk sektor i ekonomin. Vi får inte glömma att staten disponerar 75% av nationalinkomsten av arbete, vilket oböhörligt får stora ekonomiska och politiska konsekvenser. Hur s skall kunna hantera detta i ett gemensamt regeringsunderlag vete gudarna. Jag är rädd för att det kommer att locka fram det sämsta alternativet, att vi går fram med ett budskap om att vi är de bästa statsförvaltarna. Ajöss alla förhoppningar om ett radikalt och progressivt socialdemokratiskt program för 2000-talet. Dagens verklighet ser nämligen inte ut som 1970-talets.

» Posted By Anders Nilsson On 2008/12/10 @ 20:17

Moderaternas nya valspråk – morgonstund har guld i mun?

Det moderaterna gærna glømmer ær att før att uppnå denna rættvisa så måste man skapa ett samhælle som gør det møjligt att kvalificera sig før den, dvs ett solidariskt och jæmlikt samhælle dær mænniskor får en chans att utvecklas efter sina egna førutsættningar och mot sina egna livsmål. Ett fritt samhælle. Moderaternas och Folkpartiets kontrollsamhælle gør det inte.

Ett litet førbiseende från Schlingmann eller…?

» Posted By Anders Nilsson On 2008/12/01 @ 11:29

Kaos inom oppositionen – Var det detta alla vänsterkritiker ville ha?

Tack Claes för ett bra inlägg. Frisk luft behövs ibland i ankdammen. Och framtiden hänger inte till syvende och sist på MP eller V, utan om vi i (s) klarar av att formulera ett hållbart program för en hållbar framtid.

» Posted By Anders Nilsson On 2008/10/11 @ 18:24

Nu lämnar jag s-bloggportalen

Hej Claes,
jag är också en som allvarligt funderar på att lämna s-info. Personangreppen och nivån på debatten gör att jag tvekar att fortsätta, men jag vet inte hur man skall gå till väga. Mina kunskaper i weblogging är alltöf ringa. Du talar om att skapa något eget, kan du utveckla detta? Sedan ser jag ju att du också har din hemvist på västkusten, kanske kan det varaa en utgångspunkt?
mvh
Anders Nilsson

» Posted By Anders Nilsson On 2008/11/16 @ 11:51

S-ideologiska fundamentet

När Gunnar Sträng i början av 1970-tlet sa att nu var välfärdsstaten färdigbyggd, så tror jag att han menade det. Välfärdsstaten, i betydelsen dess apparat, dess struktur, var färdig. Vad hände? Christina Meltin Westerlund beskrev det ganska väl i sitt inlägg http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=514&blogg=26147.
Apparaten, strukturen växte så till den grad att det har blivit en gigantiska kontrollapparat och ett verktyg för att hålla konjunkturerna och folket i skick. Under den nuvarande regeringen så har ju denna ”kontrollklåda” blivit dess enda alternativ, i skolan, i a-kassan, i socialförsäkringsystemen. Kontroll!!

Men roten till det onda ligger helt tillbaka 40 år, när Strängs syn övergavs till förmån för de sociala ingenjörerna. Smaka på ordet, de sociala ingejörerna, den sociala ingenjörskonsten! Det stinker stalinistiskt sovjetstatsbygge. I mellanmjölksformat.

Det är därför uppseendeväckande när två socialdemokratiska utredare inleder sin rapport med att efterlysa en självkritisk granskning av de senaste 40 årens välfärdsbygge. Och en möjlighet att fokusera på en socialdemokratisk vision.

Självmål vinner motståndarlaget på.

» Posted By Anders Nilsson On 2008/09/17 @ 17:47

Stockholmare gillar alliansen?

Hej Claes,
visst har du rätt. Man får ibland intrycket av att resten av världen finns i skafferiet. Men Mona utnämnde ju Göteborg till socialdemokratins huvudstad.
Själv bor jag i glesbygdskommun och vet att det är här ute som vi vinner valen. Men det innebär ju inte att vi inte skall slåss för att vinna Stockholm också. Polariseringen Stockholm-resten av landet är lika fruktlös och skadlig som den mellan ”Svärrje” och ”de dära där nere i Bryssel”.

Så vi får se till att vi hörs då, Claes, vi de 85 procenten.

» Posted By Anders Nilsson On 2008/09/09 @ 11:51

Claes,
85% av Sveriges befolkning bor inte i Stockholm. Det händer ibland att även våra röster räknas.

» Posted By Anders Nilsson On 2008/09/09 @ 02:49

Är socialdemokraterna redo för val? – sjukvård och kommunikation

Hej Claes,
jag är nog beredd att hålla med Tord. Vi ska diskutera så att flisorna ryker. Det är när vi sitter i opposition som vi har chansen, det är då vi kan formulera en ny politik för framtiden. När vi sitter i regering så kan vi bara sköta det dagliga.

Att, som du föreslår, koncentrera all kraft på att att avslöja borgarna, betyder bara, att när vi så återkommer till makten 2010, så fortsätter vi, med Göran Johanssons ord, ”att gå in i framtiden med arslet före.”

» Posted By Anders Nilsson On 2008/09/09 @ 12:55

Vilka som köpte hushållstjänsterna

Ja, inte var väl det någon överraskning. Kvinnor och äldre som tar sig råd. Det som överraskar mig är den närmast monumentala förkastelsedom från män. Här http://www.s-info.se/page/default.asp?id=1750 och här http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=26&blogg=25522.

Eller egentligen överraskar det mig inte alls. Arbetarröelsens män har väl aldrig visat större förståelse för kvinnorna mer än som sällskapsdjur och sådana som kan gå ärenden.

Partiets främsta målgrupp inför valet 2010 är inte höginkomsttagare i i övre medelklass med reaktionära värderingar utan just den gruppen, kvinnor med utbildning och unga pensionärer, som använder hushållsnära tjänster.
Det är en viss skillnad.

Men det tjänar kanske saken att tänja på begreppen?

» Posted By Anders Nilsson On 2008/08/26 @ 15:57

Socialbidrag med bortre parantes i S arbetsmarknadspolitik?

Just det Claes. Frågan gäller vad som kommer efter parantesen. Att gå tre månader utan jobb är en alarmklocka. Nu måste jag börja tänka mig om. Ett år är början på ett helvete. Din frihet inskränks alltmer till en strypsnara. Nu måste något ske, helst ha skett.

Jag tillhör ju den där generationen som började jobbba som 13-åring på 60-talet. Till en början sommarjobb, som 15 åring på heltid. Vi fick ju jobb, kunde sluta eller bli uppsagd och gå till ett nytt jobb nästa vecka. Idealet var dock att bli kvar till pensionen på ett och samma jobb, något som knappast tilltalade en 15-åring med modsambitioner, Jack Keruoac i ryggsäcken och en folköl i näven.

Vi jobbade, slutade, fann ett nytt, luffade och studerade. Men aldrig att vi gick arbetslösa. 14 dagar a-kassa har jag fått under 45 år. Men det har kostat flyttning, studielån och svångrem många gånger. Och den stora fördelen att man bestämt själv över sitt liv.

För mig är det obegripligt att unga människor låter sig fängslas av ett system som är tänkt för tillfälligt hjälp. Har man inte det som behövs för ett jobb, studera då. Låna studiemedel som alla andra, förvänta dig inte att någon ska ge dig gratis utbildning. Flytta någonstans dit där det finns jobb. Utomlands om så krävs. Man dör inte av det, det som luktar illa är bara det att morsan inte flyttat med och tvättat strumporna.

Vi vill så förtvivlat gärna finna en administrativ lösning. Ett politiskt beslut som vi på något sätt tror är lösningen med stort L. Men det är en illusion. Lösningen ligger faktiskt hos dig själv. Politikerna kan i bästa fall hjälpa dig med att förverkliga din egen lösning. Inte mer, för då är du fast.

» Posted By Anders Nilsson On 2008/08/02 @ 16:20

Ibland har jag svårt att förstå denna dystopi, denna enkelriktade väg till helvetet som målas upp.

Finns det verkligen inga alternativ till att gå till soc om du närmar dig den bortre parantesen i a-kassan?

Eller är det bara så att det klingar så vackert i den politiska retoriken?

» Posted By Anders Nilsson On 2008/08/02 @ 11:45

Dagens skratt – Folkpartist upprörd över läst post

Är det sant? Ska man skratt eller gråta?

» Posted By Anders Nilsson On 2008/07/03 @ 14:50

Klasskillnaderna största på 20 år

Bra Claes, fortsätt gräva och vis fram den, verkligheten. Det är b<ara med kunskapen om den som vi kan forma en politik som varken leder ner i väsnter- eller högerdiket. Utan framåt. Inte återställare. Utan förändring.

» Posted By Anders Nilsson On 2008/06/27 @ 10:37

Beteendeekonomi på väg till Sverige?

Hej Claes,

det där gjorde Socialstyrelsen redan på 1970-talet med sin kampanj ”2 till 6 skivor bröd om dagen”. 🙂

» Posted By Anders Nilsson On 2008/06/27 @ 10:48

Var finns låginkomsttagarna i S-Strategi?

När Kommunal strejkade för några år sedan så vill de höja minstalönen från 14 till 16 tusen i månaden. Alla på arbetsmarknaden skakade på huvudet, regeringen talade om saknat samhällsansvar, och kommunalarna fick nöja sig med en skärv.

Sedan var det någon som inte var lojal, en som inte grät med partiledningen, en som bestämde sig för att se vad huvudskakningarna och ”saknat samhällsansvar” innebar i verkligheten, du vet det där stället där människor står i kö vid bussen, ungen blir förkyld och snorar och chefen ger dig beröm för en insats – verkligheten.

Om alla med löner lika höga som en riksdagsman och med inkomster däröver, minskade sin lön med 2-3000 i månaden så skulle alla kommunalare kunna få allt de begärde. För Göran Perssons del, han var statsminister den gången, så skulle han sänka sin lön från 78000/månad till 75000/månad.

Så visst var Kommunalarna ohemula i sina krav, hade de fått en krona till så hade de väl gjort revolution den otacksamma dj-vlarna.

» Posted By Anders Nilsson On 2008/06/25 @ 15:54

Varför ska det vara så svårt att förstå att det är de låga lönerna som skapar eländet? Indexering av bostadsbidrag. Indexering av a-kassa. I det läget har det onda redan skett. Du jobbar men har inte råd att betala hyran. Du blir uppsagd men har inte haft råd att spara en krona för dåliga tider. Allt detta beror på för låga löner. Punkt slut.

Den fasansfulla, gallopperande skillnaderna mellan privat och offentligt anställda berättar varför. Höga tal av förtidspensionerade, långtidssjukskrivna och felutbildade arbetslösa gjorde att ”trängseln” på arbetsmarkanaden undveks. lönerna kunde fortsätta stiga, då en fiktiv ”brist” på arbetskraft kunde upprätthållas. Bortsett från offentlig sektor då som fick bära hela lasset för denna konstgjorda ”lönepolitik”. Här fanns inga pengar till löneförhöjning.

» Posted By Anders Nilsson On 2008/06/25 @ 06:41

Kostnaden för Federleys konkurs – 65000 för skattebetalarna

Ja det blir väl ganska precis en årslön för honom, så han får väl jobba av det. Vi betalar ju honom ändå för att driva politisk verksamhet.

» Posted By Anders Nilsson On 2008/06/03 @ 10:42

«« Back To Stats Page