Webbplats Statistik

Comments Posted By Beelzebjörn

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Socialdemokraten Erik Laakso uppmanar folk att rösta på piratpartiet 2010

I viss mån håller jag med om att det hade varit bra om paketet fallit. Jag var en av aktivisterna som satt och följde processen maniskt 24/7, och hade turen att känna några av dem som satt djupt in i klustret och hackade lagtext och mailade parlamentariker.

Men det var taktiskt en mycket viktig och vältajmad seger att få in just 138, som mer eller mindre nollade Hadopi-lagen i Frankrike, som just då behandlades (eller misshandlades) där. Le Quadrature Du Net var en viktig del av den aktivism som skakade om den liberala gruppen, och hade paketet fallit, hade det lämnat fältet fritt för Sarkozy att cementera Hadopi helt efter eget huvud. I det läget tror jag att ett nytt och ännu bättre telekompaket hade fått mycket svårt att gå igenom. Hadopi är visserligen inte död och begraven, men tillägg 138 ställer till det en del för de franska övervakningshökarna.

Ingen total seger, det medges, men en välbehövlig sådan, och absolut inte ett svek mot vad PP står för.

» Posted By Beelzebjörn On 2010/07/21 @ 19:26

Med den lagverkstad som arbetar flitigare och flitigare med att borra hål i de grundläggande medborgerliga rättigheter som jag anser definierar en demokrati, är vi nu på god väg att hamna i ett läge där lagapparaten och infrastrukturen för övervakning är på plats – endast makthavarnas goda vilja står emellan oss och implementation av riktigt obehagliga saker. jag brukade hänvisa till Kina för ett par år sedan när jag behövde ett exempel på varför den här utvecklingen inte hör hemma i en demokrati – nu funkar England eller USA lika bra, och Sverige följer glatt efter.Jag tror inte att äldrevård och sjukvård kommer att avskaffas om det ena eller andra blocket vinner. MEN, om du tror det, finns det ju en enkel lösning, och det är att lyfta informationspolitik och ideologi inom det parti du tillhör, för då behövs inte PP. Annars får vi helt enkelt göra det enda som hittills funkat – hota de platser vid makten som de verkar ta för givna.Just nu är samtliga partier fast beslutna att INTE tala om det här, efter erfarenheterna i EU-valet 2009. Det är ett svek, inte bara mot oss som kallar oss pirater, utan mot samtliga väljare, och mot demokratin, att fortsätta att rikta sig enbart till medelklassen med vård-skola-omsorg-paketet, och låtsas som om de andra frågorna inte finns. Vare sig ni är för eller emot ökad bevakning, tycker jag att politikernas uppgift är att spela med öppna kort, och att tydligt positionera sig ideologiskt.Lojalitet är en bra sak, så länge det man är lojal mot står för det som inspirerade lojaliteten till att börja med. Du kanske inte håller med mig och Laakso om frågornas vikt, men tycker du att t ex Sossar Mot Storebror fått särskilt mycket genomslag i (S)? Om man likt Laakso anser att de rödgröna fortfarande inte räcker till, är det fullt rimligt att peka på något som gör det som exempel. Om (S) är oroliga för att förlora röster på det kan de alltid lägga sig till med en trovärdig hållning. Problemet försvinner inte, nämligen.Just nu försöker två mycket oseriösa block styra debatten in på bekväma frågor, och köpa min röst med löften om det ena eller andra arbetsmarknadspolitiska paketet. Varför skulle jag lita på någon av dem i vårdfrågor i det läget?I rättvisans namn ska jag påpeka att jag hellre ser PP med en rödgrön regering än en blå, vilket jag också påpekat på min blogg vid ett flertal tillfällen. Det har främst med att göra att jag tycker att de blå straffat ut sig under den här mandatperioden, mer än att jag hyser enorm tillit till de rödgröna.Tycker du att det är illojalt?

» Posted By Beelzebjörn On 2010/07/21 @ 19:00

Ja, jag ber om ursäkt – med 'vi' menar jag förstås PP i samarbete med bl a gröna gruppen och flera andra. Vi ska inte heller glömma bort de hundratusentals nätaktivister som liberala gruppen angav som ett tungt skäl för dem att svänga i frågan.Som jag sa ovan försökte PP aldrig stoppa telekompaketet (även om det rådde viss förvirring bland många som inte var djupare insatta i vad telekompaketet var), utan driva in ett par tillägg som garanterar rättsligt skydd mot avstängning, med mera. Jag känner inte Sjöstedt, men eftersom hans utgångspunkt i inlägget är att PP 'svek' genom att rösta FÖR telekompaketet (efter att tillägg 138 kommit med), verkar det onekligen som om han missuppfattat antingen PP, telekompaketet eller båda.Bakom Beelzebjörn 'döljer sig' Björn Nilsson i Norrköping. Det finns emellertid många Björn Nilsson (en till i PP Norrköping t ex), däremot får man vad jag vet bara upp mig om man googlar Beelzebjörn. Inte särskilt anonymt, således 😉

» Posted By Beelzebjörn On 2010/07/20 @ 23:12

Jag, med en bakgrund som rödgrön (mest grön) väljare, tycker förstås det är otroligt tråkigt att Laakso inte kan hitta ett klokt förhållningssätt till informationspolitiska frågor inom ett block som om och om igen skanderat "kunskap är makt" i skolpolitiska sammanhang, men verkar fullkomligt oförmöget att se att samma devis kan och måste tillämpas på informationspolitik också.Visst bryr jag mig fortfarande om frågorna som debatteras i valrörelsen, men det brinner, och i det läget prioriterar jag faktiskt frågor som INGET annat parti sätter först. Tyvärr är okunnigheten på det här området så utbredd, att mycket få människor i andra gammelpartierna ens är insatta. FRA och IPRED har de flesta åtminstone en ytlig koll på, men det är värre med ACTA, WD29, Swift och en ständigt ökande mängd repressiva lagar och avtal som klubbas igenom i rekordhastighet, utan att de etablerade partierna reagerar (annat än med glada tillrop, dvs).Ärligt talat skiter jag i pensioner och sjukvård tills bättring skymtar vid horisonten, för i det samhälle Bodström och Ask bygger, vill ingen jävel bli gammal.

» Posted By Beelzebjörn On 2010/07/20 @ 21:11

Ja du Britta, det där inlägget är ju klassiskt numera. Piratpartiets agenda var aldrig att STOPPA telekompaketet, som i mångt och mycket var en bra sak, utan att se till att vissa delar kom med, såsom tillägg 138 om avstängning från nätet, och nätneutralitet.138 fick vi igenom, vilket var en stor seger, och innebär att man inte lagligen kan stängas av från nätet utan föregående rättslig prövning.Nätneutralitet, däremot, vilket var en minst lika viktig del, fick vi inte igenom, något som t ex Eva-Britt Svensson (v) bidrog till då hon röstade emot förlängning av förhandlingarna.

» Posted By Beelzebjörn On 2010/07/20 @ 21:01

Piratpartiet och de svenska partierna

Det finns som jag sa redan ett ställningstagande ang främlingsfientlighet: absolut och villkorslöst emot.

Och nej, fokusparti och enfrågeparti är inte samma sak.

PP handlar inte om att lyfta ut en fråga som är viktig för en liten grupp, och strunta i allt annat, men det där kan du läsa dig till annorstädes.

» Posted By Beelzebjörn On 2009/05/20 @ 16:55

Man tycker kanske att statsvetare borde veta skillnaden mellan ett enfrågeparti och ett fokusparti, men den diskussionen börjar kännas fruktlös. De kan säkert räkna, och har sina skäl att använda de ord de gör. Det är mycket sådant i DN.

När jag först engagerade mig i Piratpartiet, tillbringade jag en hel del tid med att läsa i partiets forum, för att skaffa mig ett hum om hur diskussionen gick. Jag snubblade över en hettad debatt angående partiets förhållningssätt till SD, vilket det fanns starka åsikter om huruvida man kunde samarbeta med eller inte. En medlem i synnerhet, Söderköpings kommunledare, drev oförtröttligt en linje som markerade klart avståndstagande från diskriminering och främlingsfientlighet, och vann slutligen stöd för denna linje.

Numera är detta en del av partiets officiella hållning: att aldrig samarbeta med främlingsfientliga grupperingar.

Vad detta visar är att partiet inte är oflexibelt, och att idéer kan lyftas fram underifrån av medlemmarna, och nå hela vägen upp. Ingen vet vad Piratpartiet kommer att vara om tio år. personligen hoppas jag att vi kommer att vara onödiga. Det är vi inte nu.

Just nu är vi ett fokusparti, precis som många gryende partier är i början – t ex de som utvecklades ur miljö- eller arbetarrörelsen då det begav sig. Vi väljer att gå till val på de här frågorna främst för att vi anser att våra fokusfrågor är så pass viktiga, och vi är så små att vi inte skulle kunna driva en helhetspolitik utan att tvingas jämka bort allt utom kärnfrågorna i vilket fall. Låtsas vi ha för avsikt att bedriva en helhetspolitik som vi aldrig kommer att få gehör för, är vi oärliga mot de som röstar på oss. Det är i det läget bättre att fokusera, och sedan stå för vår politik hela vägen.

Dessutom:

Tar vi en klassisk höger eller vänsterställning, utesluter vi stora grupper ur vad vi ser som en medborgarrättsrörelse som berör alla, och då har vi gjort misstaget F! gjorde, när de gjorde feminism till en vänsterfråga.

» Posted By Beelzebjörn On 2009/05/19 @ 05:15

«« Back To Stats Page