Webbplats Statistik

Comments Posted By Bengt Silfverstrand

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

2/3 dels Sverige är här – Ökade under socialdemokratiskt regeringsinnehav

Visst kan man bli upprörd över detta, men det är nog inte det mest angelägna att upplysa menigheten om. Vår uppgift som socialdemokrater ¨är att kasta den borgerliga regeringen ur sadeln. Och då krävs det nog mer än att idissla gamla s-försyndelser.

http://www.s-info.se/silfverstrand

» Posted By Bengt Silfverstrand On 2010/03/29 @ 20:38

Visst kan man bli upprörd över detta, men det är nog inte det mest angelägna att upplysa menigheten om. Vår uppgift som socialdemokrater ¨är att kasta den borgerliga regeringen ur sadeln. Och då krävs det nog mer än att idissla gamla s-försyndelser.

http://www.s-info.se/silfverstrand

» Posted By Bengt Silfverstrand On 2010/03/29 @ 20:38

Visst kan man bli upprörd över detta, men det är nog inte det mest angelägna att upplysa menigheten om. Vår uppgift som socialdemokrater ¨är att kasta den borgerliga regeringen ur sadeln. Och då krävs det nog mer än att idissla gamla s-försyndelser.

http://www.s-info.se/silfverstrand

» Posted By Bengt Silfverstrand On 2010/03/29 @ 20:38

Ledarskapet avgörs på valdagen – Inte av opinionsmätningar

Bra att detta blir sagt och att vi socialdemokrater framöver kan ägna våra krafter åt att skärpa profilen gentemot borgerligheten och tillsammans med våra samarbetspartier utforma en politik som utgör en så klar kontrast till den nuvarande högerpolitiken att väljarna har lättare att känna igen oss den här gången. Vissa lärdomar beträffande vårt eget program kan sannolikt inhämtas från Tyskland, där socialdemokratin backade rejält, av allt att döma p g a alltför mycket kelande med Merkel. Soffliggeriet och förlust av väljare till vänstern talar sitt tydliga språk.

» Posted By Bengt Silfverstrand On 2009/09/28 @ 11:28

Bra att detta blir sagt och att vi socialdemokrater framöver kan ägna våra krafter åt att skärpa profilen gentemot borgerligheten och tillsammans med våra samarbetspartier utforma en politik som utgör en så klar kontrast till den nuvarande högerpolitiken att väljarna har lättare att känna igen oss den här gången. Vissa lärdomar beträffande vårt eget program kan sannolikt inhämtas från Tyskland, där socialdemokratin backade rejält, av allt att döma p g a alltför mycket kelande med Merkel. Soffliggeriet och förlust av väljare till vänstern talar sitt tydliga språk.

» Posted By Bengt Silfverstrand On 2009/09/28 @ 11:28

Teori om potatisar underlaget för alliansens arbetsmarknadspolitik

Vilket jag också redan konstaterat i mitt senaste blogginlägg.

http://www.s-info.se/silfverstrand

» Posted By Bengt Silfverstrand On 2009/09/22 @ 09:27

Vilket jag också redan konstaterat i mitt senaste blogginlägg.

http://www.s-info.se/silfverstrand

» Posted By Bengt Silfverstrand On 2009/09/22 @ 09:27

Det behövs rättvisa skatter – Inte mest till de som har mest

Instämmer. Men är Robert Noord, Niklas Nordström m fl underrättade?

» Posted By Bengt Silfverstrand On 2009/09/09 @ 06:54

Instämmer. Men är Robert Noord, Niklas Nordström m fl underrättade?

» Posted By Bengt Silfverstrand On 2009/09/09 @ 06:54

Traditionalism och förnyelse debatten inom socialdemokratin missar målet

Tradtionalister och förnyare är trubbiga begrepp som snarare fördunklar diskussionen än klargör densamma. Du kan ha en poäng i att en debatt som alltför mycket hänger fast vid dessa begrepp missar målet. Eftersom en del socialdemokrater nu emellertid kräver förnyelse av s-politiken så är det för klarhetens skull emellertid viktigt att man närmare talar om i vilken riktning denna förnyelse ska gå. Ska vi i likhet med moderaterna satsa alla kort på att av snävt taktiska själ försöka ”stjäla” motståndarnas paradfrågor? Eller ska vi våga ta steget att tydligare markera skillnaden mellan socialdemokratisk politik för jämlikhet och rättfärdighet?

Om väljare inte kan skilja mellan borgerlighet och socialdemokrati – vilket var ett problem i 2006 års val, ja då kan det väl knappas vara ”more-of-the-same” som ger vårt parti ökad attraktionskraft?

Under min riksdagstid ägnade jag stor energi på att träffa av olika kategorier ute i deras vardag och jag har fortsatt att jobba på det sättet. En sak har blivit mycket tydlig. Det är inte skattesänkningar, försämrad social trygghet och flera skattesubventionerade tjänster som de breda väljargrupperna efterfrågar.

» Posted By Bengt Silfverstrand On 2009/09/02 @ 07:09

Tradtionalister och förnyare är trubbiga begrepp som snarare fördunklar diskussionen än klargör densamma. Du kan ha en poäng i att en debatt som alltför mycket hänger fast vid dessa begrepp missar målet. Eftersom en del socialdemokrater nu emellertid kräver förnyelse av s-politiken så är det för klarhetens skull emellertid viktigt att man närmare talar om i vilken riktning denna förnyelse ska gå. Ska vi i likhet med moderaterna satsa alla kort på att av snävt taktiska själ försöka "stjäla" motståndarnas paradfrågor? Eller ska vi våga ta steget att tydligare markera skillnaden mellan socialdemokratisk politik för jämlikhet och rättfärdighet?

Om väljare inte kan skilja mellan borgerlighet och socialdemokrati – vilket var ett problem i 2006 års val, ja då kan det väl knappas vara "more-of-the-same" som ger vårt parti ökad attraktionskraft?

Under min riksdagstid ägnade jag stor energi på att träffa av olika kategorier ute i deras vardag och jag har fortsatt att jobba på det sättet. En sak har blivit mycket tydlig. Det är inte skattesänkningar, försämrad social trygghet och flera skattesubventionerade tjänster som de breda väljargrupperna efterfrågar.

» Posted By Bengt Silfverstrand On 2009/09/02 @ 07:09

Vad är socialdemokratenas förhållande till NATO?

Se:
http://www.s-info.se/silfverstrand

» Posted By Bengt Silfverstrand On 2008/09/08 @ 15:34

Se:
http://www.s-info.se/silfverstrand

» Posted By Bengt Silfverstrand On 2008/09/08 @ 14:34

«« Back To Stats Page