Webbplats Statistik

Comments Posted By Christer W

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Parallellen Sverige-Danmark

Det största fel vi gör här är att tro att dansk och svensk politik har samma preferenser. Alltför många gör den felaktiga antagandet att Pia Kjærsgaard är rasist när hon och partiet är huvudsakling protektionistiskt. Valresultatet i danmark var inte oväntat för mig eftersom danmark är ett protektionistiskt land och allt för mycket bondementalitet och bristande kunskap. Detta blir mer tydligt nu när danmarks regering visar att de vill ha in den kunskap och arbetskraft landet saknar i stort, så på många ledande befattningar och utbildningsinstitutioner kommer folk utifrån ta plats.

» Posted By Christer W On 2007/11/15 @ 15:18

Det största fel vi gör här är att tro att dansk och svensk politik har samma preferenser. Alltför många gör den felaktiga antagandet att Pia Kjærsgaard är rasist när hon och partiet är huvudsakling protektionistiskt. Valresultatet i danmark var inte oväntat för mig eftersom danmark är ett protektionistiskt land och allt för mycket bondementalitet och bristande kunskap. Detta blir mer tydligt nu när danmarks regering visar att de vill ha in den kunskap och arbetskraft landet saknar i stort, så på många ledande befattningar och utbildningsinstitutioner kommer folk utifrån ta plats.

» Posted By Christer W On 2007/11/15 @ 06:18

MP hierarkiskt med härskartekniker?

Ett av skälen till att partipiska vinner och hierarkin är så stark är vårt valsystem. Det är valberedningarna i partierna som avgör vem som kommer in i riksdagen genom att de rangordnar kandidaterna på valsedeln och att väljarna har inget inflytande över vilka som väljs in i respektive parti, kryssen är på det hela taget värdelöst inslag.

De har dessutom den negativa effekten att om man kryssar för någon så väljer man bort de andra man vill ha.

För att bryta partihierarkierna och piskans makt så behöver vi ett valsystem där väljarnas röst avgör vilka som kommer in i riksdagen. Detta kan bara ske om vi får ett fullständig personval, där du, jag och de andra väljarna kan gradera vår valsedel för respektive parti själv. Väljarna bestämmer själva vem som kommer som nummer ett, två, tre och så vidare. Sätter man ingen siffra så är det noll, man väljer bort den kandidaten och ingen kan åka snålskjuts på valsystemet.

Slutligen på din fråga Gun, politiken har blivit ett arvfurstendöme för folk, familjer och släkter som har och haft sin försörjning sedan länge på det.

De har behov av skydda systemet och det görs bland annat via valberedningarna, då väger demokratin lätt.

» Posted By Christer W On 2007/11/15 @ 12:25

Ett av skälen till att partipiska vinner och hierarkin är så stark är vårt valsystem. Det är valberedningarna i partierna som avgör vem som kommer in i riksdagen genom att de rangordnar kandidaterna på valsedeln och att väljarna har inget inflytande över vilka som väljs in i respektive parti, kryssen är på det hela taget värdelöst inslag.
De har dessutom den negativa effekten att om man kryssar för någon så väljer man bort de andra man vill ha.
För att bryta partihierarkierna och piskans makt så behöver vi ett valsystem där väljarnas röst avgör vilka som kommer in i riksdagen. Detta kan bara ske om vi får ett fullständig personval, där du, jag och de andra väljarna kan gradera vår valsedel för respektive parti själv. Väljarna bestämmer själva vem som kommer som nummer ett, två, tre och så vidare. Sätter man ingen siffra så är det noll, man väljer bort den kandidaten och ingen kan åka snålskjuts på valsystemet.
Slutligen på din fråga Gun, politiken har blivit ett arvfurstendöme för folk, familjer och släkter som har och haft sin försörjning sedan länge på det.
De har behov av skydda systemet och det görs bland annat via valberedningarna, då väger demokratin lätt.

» Posted By Christer W On 2007/11/15 @ 03:25

Så fort ett parti får ett etablissemang så kommer hierarkierna som ett brev på posten. Jag är därför inte förvånad och jag har mer eller mindre väntat på att detta ska visa sig även i mp.

Enda sättet att komma åt detta är att utveckla personvalet än mer genom att väljarna själva gradera sin valsedel. Det betyder att partihierarkierna får mycket mindre utrymme genom att den valde vet att det var på egna preferenser och merit han/hon valdes och inte pga hur han/hon ligger till iparties maktkorridorer.

» Posted By Christer W On 2007/11/14 @ 14:57

Så fort ett parti får ett etablissemang så kommer hierarkierna som ett brev på posten. Jag är därför inte förvånad och jag har mer eller mindre väntat på att detta ska visa sig även i mp.
Enda sättet att komma åt detta är att utveckla personvalet än mer genom att väljarna själva gradera sin valsedel. Det betyder att partihierarkierna får mycket mindre utrymme genom att den valde vet att det var på egna preferenser och merit han/hon valdes och inte pga hur han/hon ligger till iparties maktkorridorer.

» Posted By Christer W On 2007/11/14 @ 05:57

10 av 520 miljarder betalas ut i fusk

Delegationen mot felaktiga utbetalningar finns i regeringskansliet är förmodligen lika trovärdig som skattefuskarna.

» Posted By Christer W On 2007/11/09 @ 19:55

Delegationen mot felaktiga utbetalningar finns i regeringskansliet är förmodligen lika trovärdig som skattefuskarna.

» Posted By Christer W On 2007/11/09 @ 10:55

Partiledaren som inget förstått

Största felbedömningen är Perssons analys om sin egen förmåga att bedöma. Han är ett stort skämt.

» Posted By Christer W On 2007/10/23 @ 17:57

Största felbedömningen är Perssons analys om sin egen förmåga att bedöma. Han är ett stort skämt.

» Posted By Christer W On 2007/10/23 @ 08:57

Källkritik mot ideologisk häxjakt

Du Oscar, du kan ju redan vara värvad och för att dölja skriver du hatiska inlägg. Det är en klassisk metod att fokusera på andra.

Men vad vet jag och egentligen intresserar det mig inte, det är ju säpos uppgift att hålla reda på spioner.

» Posted By Christer W On 2007/10/20 @ 03:10

Oscar, du har inte heller förstått eller så är du dålig på att läsa. För mig får de öppna arkiven bäst fan de vill. De verkligt matnyttiga spionerna för KGB och Stasi hittar du hos folk med borgerliga sympatier och det är dem man kommer att finna. Om du som spionchef vill veta vad som rör sig i toppskiktet vilka planer de har, så försöker du finna agenter så långt in i det som möjligt. I det läget är t.ex. en kommunistisk tunnelbaneförare ointressant, går han/hon dessutom och demonstrerar politiskt så är person än mer omöjlig som spion.

Faktum är att t.ex. en i toppen av Wallenbergsfären är definitivt bland det intressantaste en främmande makt kan ha som spion. Och var inte så säker på att det inte redan nu kan se ut så och kanske har gjort det länge. Det finns många sätt och medel att knyta upp folk för sin organisations syfte.

» Posted By Christer W On 2007/10/20 @ 03:03

Du Oscar, du kan ju redan vara värvad och för att dölja skriver du hatiska inlägg. Det är en klassisk metod att fokusera på andra.
Men vad vet jag och egentligen intresserar det mig inte, det är ju säpos uppgift att hålla reda på spioner.

» Posted By Christer W On 2007/10/20 @ 02:10

Oscar, du har inte heller förstått eller så är du dålig på att läsa. För mig får de öppna arkiven bäst fan de vill. De verkligt matnyttiga spionerna för KGB och Stasi hittar du hos folk med borgerliga sympatier och det är dem man kommer att finna. Om du som spionchef vill veta vad som rör sig i toppskiktet vilka planer de har, så försöker du finna agenter så långt in i det som möjligt. I det läget är t.ex. en kommunistisk tunnelbaneförare ointressant, går han/hon dessutom och demonstrerar politiskt så är person än mer omöjlig som spion.
Faktum är att t.ex. en i toppen av Wallenbergsfären är definitivt bland det intressantaste en främmande makt kan ha som spion. Och var inte så säker på att det inte redan nu kan se ut så och kanske har gjort det länge. Det finns många sätt och medel att knyta upp folk för sin organisations syfte.

» Posted By Christer W On 2007/10/20 @ 02:03

Du har tydligen inte begripit att KGB,s och Stasi,s viktigaste källor i väst var knappast kommunister. De viktigaste fanns förmodligen till höger politiskt sett, bland poliser, militärer och andra viktiga personer. Dessa personer köptes eller hade något de måste dölja.

Säpo och övrig säkerhetstjänst i väst var helt inriktad på att spionbevaka kommunister, vilket gav utrymme för sådana som Berglin och Wennerström.

Dessutom var kommunister och uttalade socialister avstängda från många jobb.

Du kan ju fundera över varför ingen ledande borgare driver att stasiarkiven ska redovisas i sverige. Det kan ju visa sig att riktiga kommunistätare har sprungit KGB,s och Stasi,s ärenden, till exempel en sån som du själv.

» Posted By Christer W On 2007/10/19 @ 21:00

Du har tydligen inte begripit att KGB,s och Stasi,s viktigaste källor i väst var knappast kommunister. De viktigaste fanns förmodligen till höger politiskt sett, bland poliser, militärer och andra viktiga personer. Dessa personer köptes eller hade något de måste dölja.
Säpo och övrig säkerhetstjänst i väst var helt inriktad på att spionbevaka kommunister, vilket gav utrymme för sådana som Berglin och Wennerström.
Dessutom var kommunister och uttalade socialister avstängda från många jobb.
Du kan ju fundera över varför ingen ledande borgare driver att stasiarkiven ska redovisas i sverige. Det kan ju visa sig att riktiga kommunistätare har sprungit KGB,s och Stasi,s ärenden, till exempel en sån som du själv.

» Posted By Christer W On 2007/10/19 @ 20:00

Du Oscar, du kan ju redan vara värvad och för att dölja skriver du hatiska inlägg. Det är en klassisk metod att fokusera på andra.
Men vad vet jag och egentligen intresserar det mig inte, det är ju säpos uppgift att hålla reda på spioner.

» Posted By Christer W On 2007/10/19 @ 18:10

Oscar, du har inte heller förstått eller så är du dålig på att läsa. För mig får de öppna arkiven bäst fan de vill. De verkligt matnyttiga spionerna för KGB och Stasi hittar du hos folk med borgerliga sympatier och det är dem man kommer att finna. Om du som spionchef vill veta vad som rör sig i toppskiktet vilka planer de har, så försöker du finna agenter så långt in i det som möjligt. I det läget är t.ex. en kommunistisk tunnelbaneförare ointressant, går han/hon dessutom och demonstrerar politiskt så är person än mer omöjlig som spion.
Faktum är att t.ex. en i toppen av Wallenbergsfären är definitivt bland det intressantaste en främmande makt kan ha som spion. Och var inte så säker på att det inte redan nu kan se ut så och kanske har gjort det länge. Det finns många sätt och medel att knyta upp folk för sin organisations syfte.

» Posted By Christer W On 2007/10/19 @ 18:03

Du har tydligen inte begripit att KGB,s och Stasi,s viktigaste källor i väst var knappast kommunister. De viktigaste fanns förmodligen till höger politiskt sett, bland poliser, militärer och andra viktiga personer. Dessa personer köptes eller hade något de måste dölja.
Säpo och övrig säkerhetstjänst i väst var helt inriktad på att spionbevaka kommunister, vilket gav utrymme för sådana som Berglin och Wennerström.
Dessutom var kommunister och uttalade socialister avstängda från många jobb.
Du kan ju fundera över varför ingen ledande borgare driver att stasiarkiven ska redovisas i sverige. Det kan ju visa sig att riktiga kommunistätare har sprungit KGB,s och Stasi,s ärenden, till exempel en sån som du själv.

» Posted By Christer W On 2007/10/19 @ 12:00

Stasi,s och KGB,s viktigaste informationskällor var inte folk som var uttalat kommunister eller socialister, än mindre om de var partimedlemmar.

Skälen är ju så enkelt och tydligt. För det första, de SÄPO bevakade var ju dessa. För det andra, var kunde de få mest matnyttiga informationen. Jo hos borgarna, sossarna, polisen, militären och övre skikten av industrin.

Berglin och Wennerström var förmodligen inte ensamna på sin tid som spioner, och de var inte ens med i sossarna.

Så mest troligt är att många här i ledande position inte vill att arkiven öppnas för allmänheten här.

» Posted By Christer W On 2007/10/13 @ 02:08

Stasi,s och KGB,s viktigaste informationskällor var inte folk som var uttalat kommunister eller socialister, än mindre om de var partimedlemmar.
Skälen är ju så enkelt och tydligt. För det första, de SÄPO bevakade var ju dessa. För det andra, var kunde de få mest matnyttiga informationen. Jo hos borgarna, sossarna, polisen, militären och övre skikten av industrin.
Berglin och Wennerström var förmodligen inte ensamna på sin tid som spioner, och de var inte ens med i sossarna.
Så mest troligt är att många här i ledande position inte vill att arkiven öppnas för allmänheten här.

» Posted By Christer W On 2007/10/13 @ 01:08

Stasi,s och KGB,s viktigaste informationskällor var inte folk som var uttalat kommunister eller socialister, än mindre om de var partimedlemmar.
Skälen är ju så enkelt och tydligt. För det första, de SÄPO bevakade var ju dessa. För det andra, var kunde de få mest matnyttiga informationen. Jo hos borgarna, sossarna, polisen, militären och övre skikten av industrin.
Berglin och Wennerström var förmodligen inte ensamna på sin tid som spioner, och de var inte ens med i sossarna.
Så mest troligt är att många här i ledande position inte vill att arkiven öppnas för allmänheten här.

» Posted By Christer W On 2007/10/12 @ 17:08

«« Back To Stats Page