Webbplats Statistik

Comments Posted By Daniel J

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Enad rödgrön majoritet mot den borgerliga alliansens minoritet 2010

Hej!

Jag är i princip i det närmaste helt oenig med dig om vad partiledningen bör göra i denna sak. Detta ständiga fokus på vem som ska och vem som inte som vem som kan tänka sig att, om något händer, regera med varandra gynnar bara det lilla rasistpartiet till höger. Det är uppriktigt sagt beklämmande att partiledningen har fått för sig att det går att locka samvetsträngda socialliberaler genom att tjata om Sverigedemokraterna. Dessa socialliberaler röstar antingen redan på Miljöpartiet eller kan från Folkpartiet och Centerpartiet räknas med ena handens fingrar. Det till skillnad från alla dem partiet riskerar att stöta bort, inte helt otroligt rakt in i den främlingsfientliga järnnäven, när det numera flörtar med två borgerliga partier.

Det finns mycket, mycket mer att säga i denna sak. Men budskapet är enkelt: Sluta prata om Sd, om vågmästarroller, om allt sådant där. Utan acceptera i stället Fredrik Reinfeldts förslag att det block som blir störst också får bilda regering, med passivt stöd av det näst största blocket. Och börja prata höger- och vänsterfrågor, jobb, rättvisa och välfärd. Följ Ohlys råd om att det vi ska vara rädda för är inte för stor skillnad mot högern utan för liten. Så kanske vi kan få den där rödgröna majoriteten i Sveriges riksdag som folket så väl förtjänar.

» Posted By Daniel J On 2009/11/27 @ 12:53

Hej!

Jag är i princip i det närmaste helt oenig med dig om vad partiledningen bör göra i denna sak. Detta ständiga fokus på vem som ska och vem som inte som vem som kan tänka sig att, om något händer, regera med varandra gynnar bara det lilla rasistpartiet till höger. Det är uppriktigt sagt beklämmande att partiledningen har fått för sig att det går att locka samvetsträngda socialliberaler genom att tjata om Sverigedemokraterna. Dessa socialliberaler röstar antingen redan på Miljöpartiet eller kan från Folkpartiet och Centerpartiet räknas med ena handens fingrar. Det till skillnad från alla dem partiet riskerar att stöta bort, inte helt otroligt rakt in i den främlingsfientliga järnnäven, när det numera flörtar med två borgerliga partier.

Det finns mycket, mycket mer att säga i denna sak. Men budskapet är enkelt: Sluta prata om Sd, om vågmästarroller, om allt sådant där. Utan acceptera i stället Fredrik Reinfeldts förslag att det block som blir störst också får bilda regering, med passivt stöd av det näst största blocket. Och börja prata höger- och vänsterfrågor, jobb, rättvisa och välfärd. Följ Ohlys råd om att det vi ska vara rädda för är inte för stor skillnad mot högern utan för liten. Så kanske vi kan få den där rödgröna majoriteten i Sveriges riksdag som folket så väl förtjänar.

» Posted By Daniel J On 2009/11/27 @ 12:53

Alliansen startar tidning – Var finns s-media

Länken till Kent Asps redovisning av sina resultat hittar du här: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=539612&previousRenderType=2

» Posted By Daniel J On 2008/09/23 @ 08:08

Å andra sidan, Ingemar B, har Kent Asp, professor i journalistisk, visat att bland de journalister som bevakar politik och ekonomi har majoriteten borgerliga sympatier. De är dessa, inte kulturkrönikörer och unga kvinnliga frilansare, bland vilka vänstern lockar flest, som har störst inflytande över svensk samhällsdebatt.

» Posted By Daniel J On 2008/09/23 @ 08:06

Länken till Kent Asps redovisning av sina resultat hittar du här: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&…

» Posted By Daniel J On 2008/09/23 @ 07:08

Å andra sidan, Ingemar B, har Kent Asp, professor i journalistisk, visat att bland de journalister som bevakar politik och ekonomi har majoriteten borgerliga sympatier. De är dessa, inte kulturkrönikörer och unga kvinnliga frilansare, bland vilka vänstern lockar flest, som har störst inflytande över svensk samhällsdebatt.

» Posted By Daniel J On 2008/09/23 @ 07:06

EU för den politik dess väljare röstat fram

Jag vill göra ett förtydligande. I oktober ifjol hade naturligtvis inte EG-domstolen fällt sin dom i Vaxholmsmålet; Eva-Britt Svenssons fråga var hypotetisk. Men faktum kvarstår: Margot Wallström, EU-kommissionens företrädare, ansåg då inte att Lissabonfördraget skulle påverka EG-domstolens praxis. Och vad den innebär vet vi ju nu…

» Posted By Daniel J On 2008/05/31 @ 11:28

Jag vill göra ett förtydligande. I oktober ifjol hade naturligtvis inte EG-domstolen fällt sin dom i Vaxholmsmålet; Eva-Britt Svenssons fråga var hypotetisk. Men faktum kvarstår: Margot Wallström, EU-kommissionens företrädare, ansåg då inte att Lissabonfördraget skulle påverka EG-domstolens praxis. Och vad den innebär vet vi ju nu…

» Posted By Daniel J On 2008/05/31 @ 10:28

Det är sorgligt att säga att EU är nyliberalt – av den enkla anledningen att det är betydligt närmare sanningen än någon naiv tro på att EU – det är vi.

Faktum är att varken vänsterpartiet eller junilitan som lider brist på EU-kunskap. Det är istället många socialdemokrater som inte alls har förstått. EU är en borgerlig och odemokratisk konstruktion – där kommissionen och domstolen besitter mest makt på grundval av, oavsett om Lissabonfördraget antas eller ej, en liberalkonservativ författning. Jag slås av häpnad över att efter alla dessa domslut så många inom partiet så helhjärtat, så okritiskt, kan stödja en modell vi aldrig hade accepterat här hemma. För här säger vi nej till den författningsdomstol borgarna och miljöpartiet föreslår – vi kallar den till och med odemokratisk.

Du talar om att EU:s väljare sätter agendan. Kommissionen är inte folkvald, EG-domstolen är inte folkvald, och det nya fördraget som nu helt plötsligt innebär så stora förändringar (tidigare hette det mest att det förenklade krångliga regelverk) har inte varit föremål för folkomröstning. Till parlamentet är valdeltagandet pinsamt lågt – kanske just för att det saknar makt. Ett exempel på det är just nuvarande konflikt om arbetsmarknadsregler: parlamentet stoppade ursprungslandsprincipen men EG-domstolen återinförde den. Jurister krossade i början av 1900-talet den amerikanska arbetarrörelsen. Låt inte det hända i EU hundra år senare.

Du hänvisar till att det europeiska facket, inklusive LO, inget hellre vill än att Lissabonfördraget antas. Men samtidigt säger LO-juristen Claes-Mikael Jonsson, efter att ha konstaterat att ”vi har varit naiva om EU”, att det inte räcker. Både han och Europafacket kräver att ett socialt tilläggsprotokoll antas. De underkänner således sin uttalade missuppfattning om att Lissabonfördraget i dess nuvarande form likställer strejkrätt med de grundläggande friheterna.

För att detta är en missuppfattning vittnar både Margot Wallström och professorn i arbetsrätt vid Stockholms universitet, Ronnie Eklund, om. Den förre svarade i oktober ifjol på en fråga av EU-parlamentariken Eva-Britt Svensson om Lissabonfördragets eventuellt hade ändrat EG-domstolens utslag i Vaxholm att: ”När det gäller förhållandet mellan grundläggande rättigheter och de fyra grundläggande friheterna (fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital) har EG-domstolen utvecklat tydliga principer. Kommissionen anser att denna rättspraxis inte på något sätt kommer att påverkas genom att stadgan görs juridiskt bindande.”

Den andre, professor Ronnie Eklund, säger i en intervju till det skånska partidistriktets tidning att ”alla grundrättigheter ska pressas genom det nålsöga som följer av de fyra friheterna som är högsta tänkbara norm i [Lissabon-]fördraget”. Och i ondagens Aftonbladet fyllde Byggnads advokat, Ulf Öberg, i att ”Lissabonfördraget är ett steg i fel riktning vad gäller EU:s sociala dimension”.

När nu kommissionen och oberoende jurister, varav en professor, säger något helt annat än facket, som återupprepade gånger har åkt på storstryk och dessutom erkänner att de har varit ”naiva” – är det då inte rimligt att lita på juridisk kompetens än politiskt hopp?

Och kan någon förklara för mig hur det är tänkt att man skall kunna pressa EU:s ledare att godkänna ett tilläggsprotokoll om alla länder helt okritiskt redan har sagt ja till fördraget?

Socialdemokraterna måste vägra att anta Lissabonfördraget till dess att strejkrätten verkligen jämställs med de grundläggande friheterna eller till att Sverige fått ett undantag. Allt annat vore idag naivt – om några år kan det visa sig vara oförlåtligt.

» Posted By Daniel J On 2008/05/30 @ 10:54

Det är sorgligt att säga att EU är nyliberalt – av den enkla anledningen att det är betydligt närmare sanningen än någon naiv tro på att EU – det är vi.

Faktum är att varken vänsterpartiet eller junilitan som lider brist på EU-kunskap. Det är istället många socialdemokrater som inte alls har förstått. EU är en borgerlig och odemokratisk konstruktion – där kommissionen och domstolen besitter mest makt på grundval av, oavsett om Lissabonfördraget antas eller ej, en liberalkonservativ författning. Jag slås av häpnad över att efter alla dessa domslut så många inom partiet så helhjärtat, så okritiskt, kan stödja en modell vi aldrig hade accepterat här hemma. För här säger vi nej till den författningsdomstol borgarna och miljöpartiet föreslår – vi kallar den till och med odemokratisk.

Du talar om att EU:s väljare sätter agendan. Kommissionen är inte folkvald, EG-domstolen är inte folkvald, och det nya fördraget som nu helt plötsligt innebär så stora förändringar (tidigare hette det mest att det förenklade krångliga regelverk) har inte varit föremål för folkomröstning. Till parlamentet är valdeltagandet pinsamt lågt – kanske just för att det saknar makt. Ett exempel på det är just nuvarande konflikt om arbetsmarknadsregler: parlamentet stoppade ursprungslandsprincipen men EG-domstolen återinförde den. Jurister krossade i början av 1900-talet den amerikanska arbetarrörelsen. Låt inte det hända i EU hundra år senare.

Du hänvisar till att det europeiska facket, inklusive LO, inget hellre vill än att Lissabonfördraget antas. Men samtidigt säger LO-juristen Claes-Mikael Jonsson, efter att ha konstaterat att "vi har varit naiva om EU", att det inte räcker. Både han och Europafacket kräver att ett socialt tilläggsprotokoll antas. De underkänner således sin uttalade missuppfattning om att Lissabonfördraget i dess nuvarande form likställer strejkrätt med de grundläggande friheterna.

För att detta är en missuppfattning vittnar både Margot Wallström och professorn i arbetsrätt vid Stockholms universitet, Ronnie Eklund, om. Den förre svarade i oktober ifjol på en fråga av EU-parlamentariken Eva-Britt Svensson om Lissabonfördragets eventuellt hade ändrat EG-domstolens utslag i Vaxholm att: "När det gäller förhållandet mellan grundläggande rättigheter och de fyra grundläggande friheterna (fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital) har EG-domstolen utvecklat tydliga principer. Kommissionen anser att denna rättspraxis inte på något sätt kommer att påverkas genom att stadgan görs juridiskt bindande."

Den andre, professor Ronnie Eklund, säger i en intervju till det skånska partidistriktets tidning att "alla grundrättigheter ska pressas genom det nålsöga som följer av de fyra friheterna som är högsta tänkbara norm i [Lissabon-]fördraget". Och i ondagens Aftonbladet fyllde Byggnads advokat, Ulf Öberg, i att "Lissabonfördraget är ett steg i fel riktning vad gäller EU:s sociala dimension".

När nu kommissionen och oberoende jurister, varav en professor, säger något helt annat än facket, som återupprepade gånger har åkt på storstryk och dessutom erkänner att de har varit "naiva" – är det då inte rimligt att lita på juridisk kompetens än politiskt hopp?

Och kan någon förklara för mig hur det är tänkt att man skall kunna pressa EU:s ledare att godkänna ett tilläggsprotokoll om alla länder helt okritiskt redan har sagt ja till fördraget?

Socialdemokraterna måste vägra att anta Lissabonfördraget till dess att strejkrätten verkligen jämställs med de grundläggande friheterna eller till att Sverige fått ett undantag. Allt annat vore idag naivt – om några år kan det visa sig vara oförlåtligt.

» Posted By Daniel J On 2008/05/30 @ 09:54

«« Back To Stats Page