Webbplats Statistik

Comments Posted By Else-Marie Ahl

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Live

Fasta jobb viktigt för framtiden. Osäkerhet kostar pengar.Igen, förbättringar för ensamstående. Finns så många ensamstående. Höjda bostadsbidrag, bostadstillägg till låginkomst pensionärer. Det är synd att bidrag har så dålig klang. Det är ju gemensamma skatter som alla har varit med och betalat in efter bärkraft. När man behöver något från den gemensamma kassan vill man inte ha en så dålig klang och attityd som ordet bidrag har fått.

» Posted By Else-Marie Ahl On 2010/05/03 @ 10:40

Sammhällsinvesteringar. Mycket sattsningar i offentliga sektorer för att förbättra inom skola, vård och omsårg. Detta gynnar kvinnor främst. Konjunkturstöd viktigt. Så sant att även de välbestälda kan må dåligt av att små människor far illa.

» Posted By Else-Marie Ahl On 2010/05/03 @ 10:35

Viktigt att upprepa jämnlika samhälle. Ensamstående mammor väldigt viktigt. Har varit undanskuffade i många år, det är där nästa generation fattiga växer upp.

» Posted By Else-Marie Ahl On 2010/05/03 @ 10:30

Rotavdrag bra för fler arbete. Satsningar på ungdom och utbildning för fler jobb.

» Posted By Else-Marie Ahl On 2010/05/03 @ 10:28

Bra att börga med småföretagen. Nästa viktiga är klimatanapassningen.

» Posted By Else-Marie Ahl On 2010/05/03 @ 10:26

«« Back To Stats Page