Webbplats Statistik

Comments Posted By Erik Svensson

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

V nej till valplattform – Inget två parti system ännu

Claes!

Du svarar fortfarande på huvudfrågorna, utan istället kommer det en massa snömos om ”stalinism”, ”ideologisk renhet” och ”utopier”. Lägg av med det, det är bara tröttsamt! Du slåss mot väderkvarnar, varken folket i V eller deras väljare (som f. n. uppgår till runt 6 % i de senaste opinionsundersökningarna där V ökar) är stalinister eller de verklighetsfrämmande drömmare du påstår att de är. Försök att föra en seriös diskussion istället, är mitt råd.

Faktum kvarstår:

1. Sverige under 1970-talet var INTE en statssocialistisk diktatur, utan en väl fungerande blandekonomi.

2. Under 1980- och 1990-talen skedde avregleringar och privatiseringar och en minskning av den offentliga sektorn, vilket du medger var dåligt.

3. Du säger dig förespråka ”blandekonomi”.

Av 1-3 ovan följer, såvitt jag kan se, att om du vill återupprätta blandekonomin (som du säger dig gilla) så är det varken orimligt eller ”stalinistiskt” att eftersträva en utyggd offentlig sektor. Inte för att bygga Gulag, utan för att återställa den balans och den fungerande blandekonomi som raserats efter den nyliberala högervågen.

Slutsatsen kan bara bli att när ni vänsterförnyare skrek högt om kravet på 200 000 nya jobb i offentlig sektor så var det inte ”kommunism” ni kritiserade utan gammal vanlig hederlig reformistisk socialdemokrati! Det säger en hel del om högervågen och hur långt den har gått, och säger en hel del om hur ni VVV:are också påverkades av den så till den milda grad att ni skrek högt om ”kommunism” och ”stalinism” för högst normala och förnuftiga vänsterkrav som inte borde vara så kontroversiella och som troligen har ett brett stöd i väljarkåren, långt utanför V:s väljarkår.

Hur du kan kalla detta för världsfrånvänd utopi är fullkomligt makalöst för mig. V kan kritiseras för mycket, men deras måttfulla ekonomiska politk kan inte med bästa vilja i världen kallas för den dogmatiska kommunism som du försöker utmåla den som. Du har fullkomligt hamnat ur takt med tiden, nu när ett djupgående opinonsskifte pågår mitt framför ögonen på oss där acceptansen och synen på statligt och offentligt ägande äntligen håller på att ändras efter en lång och destruktiv högervåg.

» Posted By Erik Svensson On 2008/12/15 @ 15:21

Claes!

Du svarar fortfarande på huvudfrågorna, utan istället kommer det en massa snömos om "stalinism", "ideologisk renhet" och "utopier". Lägg av med det, det är bara tröttsamt! Du slåss mot väderkvarnar, varken folket i V eller deras väljare (som f. n. uppgår till runt 6 % i de senaste opinionsundersökningarna där V ökar) är stalinister eller de verklighetsfrämmande drömmare du påstår att de är. Försök att föra en seriös diskussion istället, är mitt råd.

Faktum kvarstår:

1. Sverige under 1970-talet var INTE en statssocialistisk diktatur, utan en väl fungerande blandekonomi.

2. Under 1980- och 1990-talen skedde avregleringar och privatiseringar och en minskning av den offentliga sektorn, vilket du medger var dåligt.

3. Du säger dig förespråka "blandekonomi".

Av 1-3 ovan följer, såvitt jag kan se, att om du vill återupprätta blandekonomin (som du säger dig gilla) så är det varken orimligt eller "stalinistiskt" att eftersträva en utyggd offentlig sektor. Inte för att bygga Gulag, utan för att återställa den balans och den fungerande blandekonomi som raserats efter den nyliberala högervågen.

Slutsatsen kan bara bli att när ni vänsterförnyare skrek högt om kravet på 200 000 nya jobb i offentlig sektor så var det inte "kommunism" ni kritiserade utan gammal vanlig hederlig reformistisk socialdemokrati! Det säger en hel del om högervågen och hur långt den har gått, och säger en hel del om hur ni VVV:are också påverkades av den så till den milda grad att ni skrek högt om "kommunism" och "stalinism" för högst normala och förnuftiga vänsterkrav som inte borde vara så kontroversiella och som troligen har ett brett stöd i väljarkåren, långt utanför V:s väljarkår.

Hur du kan kalla detta för världsfrånvänd utopi är fullkomligt makalöst för mig. V kan kritiseras för mycket, men deras måttfulla ekonomiska politk kan inte med bästa vilja i världen kallas för den dogmatiska kommunism som du försöker utmåla den som. Du har fullkomligt hamnat ur takt med tiden, nu när ett djupgående opinonsskifte pågår mitt framför ögonen på oss där acceptansen och synen på statligt och offentligt ägande äntligen håller på att ändras efter en lång och destruktiv högervåg.

» Posted By Erik Svensson On 2008/12/15 @ 14:21

Det här är ju närmast en surrealistisk diskussion, där en person som betecknar sig som ”vänster” (Claes) tycks betrakta Sverige under 1970-talet som ett statssocialistiskt land, när det i själva verket var en väl fungerande blandekonomi. I praktiken tycks du i efterhand ha accepterat de stora utförsäljningar, privatiseringar och avregleringar som har genomförts i svensk ekonomi sedan 1990-talet och sörjer nu över att S och V har pratat ihop sig om ett alternativ till Reinfeldt-regeringens högerpolitik.

Jag tycker det är sorgligt att ni VVV:are och andra vänsterförnyare inte ser hur långt åt höger ni själva har gått, eran position var möjligtvis ny och fräsch under det galna 1990-talet, men nu är ni helt ur takt med tiden. Det finns ett stort missnöje med den nyliberala avreglerings- och privatiseringspolitiken, även bland borgerliga kärnväljare. De enda som inte har förstått detta är de socialliberala medelklasskiktet bland VVV:arna, ett skikt som på sin höjd motsvarar 0.5 % av Sveriges befolkning.

» Posted By Erik Svensson On 2008/12/11 @ 00:30

Det här är ju närmast en surrealistisk diskussion, där en person som betecknar sig som "vänster" (Claes) tycks betrakta Sverige under 1970-talet som ett statssocialistiskt land, när det i själva verket var en väl fungerande blandekonomi. I praktiken tycks du i efterhand ha accepterat de stora utförsäljningar, privatiseringar och avregleringar som har genomförts i svensk ekonomi sedan 1990-talet och sörjer nu över att S och V har pratat ihop sig om ett alternativ till Reinfeldt-regeringens högerpolitik.

Jag tycker det är sorgligt att ni VVV:are och andra vänsterförnyare inte ser hur långt åt höger ni själva har gått, eran position var möjligtvis ny och fräsch under det galna 1990-talet, men nu är ni helt ur takt med tiden. Det finns ett stort missnöje med den nyliberala avreglerings- och privatiseringspolitiken, även bland borgerliga kärnväljare. De enda som inte har förstått detta är de socialliberala medelklasskiktet bland VVV:arna, ett skikt som på sin höjd motsvarar 0.5 % av Sveriges befolkning.

» Posted By Erik Svensson On 2008/12/10 @ 23:30

Claes,

Jag respekterar att du har en annan syn på statligt ägande, men vad jag vänder mig emot är de svepande generaliseringarna mot de som tycker att ett ökat statligt ägande vore bra – av flera orsaker. Ett ökat statligt ägande behöver inte med automatik vara detsamma som att man ägnar sig åt ”sovjetnostalgi” eller vill införa ett nytt Gulag eller stalinistisk planekonomi.

Även om V skulle lyckas driva igenom sitt förslag om 200 000 nya jobb i offentlig sektor så kommer Sverige inte att bli Sovjet. Om man inte anser att Sverige var en kommunistisk diktatur under 1970- och 1980-talen förstås. Efter 1990-talskrisen försvann nästan 400 000 jobb i offentlig sektor, i spåren efter ett närmast nyliberalt systemskifte, med en avreglerings- och privatiseringsiver som har misslyckats. Att V då ville genomföra en blygsam återställare om 200 000 nya offentliganställda jobb kan inte med största fantasi i världen kallas för sovjetnostalgi. Om man inte fullständigt har tappat proportionerna förståss.

Jag tycker att självkritik är någonting positivt, som inte bara ”traditionalisterna” i V borde ägna sig åt, utan även ni vänsterfönyare. Sett i ljuset av de våldsamma retoriska övertonerna från eran kant för bara några år sedan: är det inte ironiskt att den politik ni tidigare förkastade nu verkar accepteras av V och S? Vilka är det som är extrema och sovjetnostalgiska nu? Är det inte så att vi har sett en politisk svängning i opinionen, där ett ökat statligt ägande inte per definition döms ut som sovjetnostalgi och tradionalism längre?

Jag vänder mig också mot att du kallar mig ”ideologiskt förblindad” bara för att jag har en annan uppfattning än du i denna fråga. Liknande retorik från vänsterförnyare och VVV:are bidrog till att ge intryck av att ni var en socialliberal sekt som hade svårt att acceptera andra verklighetsbeskrivningar än er egen högst subjektiva politiska bild. Verkligheten har ju klart visat att VVV numera är ett stendött politiskt projekt, att döma av den avsomnade hemsidan, som aldrig kommer att kunna leda till bildandet av ett nytt parti. Helt enkelt för att ni är för små och ett alltför smalt politiskt och sociologiskt skikt.

”Pragmatism” som begrepp är nog bra, men jag vet inte om jag tror att man kan bygga politik på en så allmän välmenande term. Politiska kompromsser är inte någonting som man kan ha som ideologisk utgångspunkt I SIG, utan de representerar resultatet av förhandlingar utifrån olika styrkepositioner. Jag tror faktiskt att även Fredrik Reinfeldt bekänner sig till ”pragmatismen” vilket visar att det är ett helt tomt och meningslöst begrepp som politisk utgångspunkt. VAD vill du åstadkomma – egentligen?

» Posted By Erik Svensson On 2008/12/09 @ 16:16

Claes,

Jag respekterar att du har en annan syn på statligt ägande, men vad jag vänder mig emot är de svepande generaliseringarna mot de som tycker att ett ökat statligt ägande vore bra – av flera orsaker. Ett ökat statligt ägande behöver inte med automatik vara detsamma som att man ägnar sig åt "sovjetnostalgi" eller vill införa ett nytt Gulag eller stalinistisk planekonomi.

Även om V skulle lyckas driva igenom sitt förslag om 200 000 nya jobb i offentlig sektor så kommer Sverige inte att bli Sovjet. Om man inte anser att Sverige var en kommunistisk diktatur under 1970- och 1980-talen förstås. Efter 1990-talskrisen försvann nästan 400 000 jobb i offentlig sektor, i spåren efter ett närmast nyliberalt systemskifte, med en avreglerings- och privatiseringsiver som har misslyckats. Att V då ville genomföra en blygsam återställare om 200 000 nya offentliganställda jobb kan inte med största fantasi i världen kallas för sovjetnostalgi. Om man inte fullständigt har tappat proportionerna förståss.

Jag tycker att självkritik är någonting positivt, som inte bara "traditionalisterna" i V borde ägna sig åt, utan även ni vänsterfönyare. Sett i ljuset av de våldsamma retoriska övertonerna från eran kant för bara några år sedan: är det inte ironiskt att den politik ni tidigare förkastade nu verkar accepteras av V och S? Vilka är det som är extrema och sovjetnostalgiska nu? Är det inte så att vi har sett en politisk svängning i opinionen, där ett ökat statligt ägande inte per definition döms ut som sovjetnostalgi och tradionalism längre?

Jag vänder mig också mot att du kallar mig "ideologiskt förblindad" bara för att jag har en annan uppfattning än du i denna fråga. Liknande retorik från vänsterförnyare och VVV:are bidrog till att ge intryck av att ni var en socialliberal sekt som hade svårt att acceptera andra verklighetsbeskrivningar än er egen högst subjektiva politiska bild. Verkligheten har ju klart visat att VVV numera är ett stendött politiskt projekt, att döma av den avsomnade hemsidan, som aldrig kommer att kunna leda till bildandet av ett nytt parti. Helt enkelt för att ni är för små och ett alltför smalt politiskt och sociologiskt skikt.

"Pragmatism" som begrepp är nog bra, men jag vet inte om jag tror att man kan bygga politik på en så allmän välmenande term. Politiska kompromsser är inte någonting som man kan ha som ideologisk utgångspunkt I SIG, utan de representerar resultatet av förhandlingar utifrån olika styrkepositioner. Jag tror faktiskt att även Fredrik Reinfeldt bekänner sig till "pragmatismen" vilket visar att det är ett helt tomt och meningslöst begrepp som politisk utgångspunkt. VAD vill du åstadkomma – egentligen?

» Posted By Erik Svensson On 2008/12/09 @ 15:16

Jag förstår inte riktigt detta inlägg. Jag utgår från att du, precis som jag, INTE vill se ett tvåpartisystem cementerat i mitten, som i USA. I ljuset av detta är det väl BRA att V profilerar sig gentemot både S och Mp och INTE vill ha en gemensam valplattform?

Jag tycker också att det är lite komiskt att se hur Lars Ohly nu plötsligt släpps in i stugvärmen efter att ha demoniserats som värste kommunist-leninist-stalinist-traditionalisten i flera år, inte minst från vissa s. k. ”vänsterförnyare”. Vad har egentligen hänt? Inte mycket vad jag kan se. Vänsterpartiet för idag exakt samma politik som de fåtaliga men högljudda vänsteförnyarna dömde ut som sovjetnostalgi för bara några år sedan: man vill ha ett ökat statligt ägande, utbyggd offentlig sektor och slopa överskottsmålet. Denna politik har dömts ut av hela det borgerliga medieetablissemanget som ”orealistisk” och ”vansinnig” och tyvärr har även den väljare inom vänsterblocket gått på denna propagandamyt, inte minst inom S, Mp och ”Vägval Vänster”.

Det visar sig ju nu, i spåren efter finanskraschen, att det där med ökat statligt ägande kanske inte är en så dum idé, nu när t. o. m. borgerliga debattörer som Lars Adaktusson och Handelshögskolans rektor i Göteborg (Wolf) argumenterar för fördelarna med statligt ägande. Samt inte minst Paul Krugman, som argumenterar för att svenska staten bör ta över Volvo och SAAB, om än tillfälligt för att undvika stor kapialförstöring. Det som du kallar ”en moderniserad version av en statligt styrd ekonomi av sovjetisk typ.” när du kritiserar radikala vänstergrupper håller alltså på att bli en politisk mainstreamåsikt, och detta bara på ett par månader!!!

Erkänn: LITE självkritik borde ni vänsterförnyare ägna er åt idag. Visst kan det behövas ökat statligt ägande, och visst bör sman kunna argumentera för detta utan att klassas som sovjetnostalgiker? Man är ju iallafall i gott sällskap med Adaktusson, Wolf och Krugman, eller hur? Ligger det inte lite i kritiken från vänsterhåll mot er vänsterförnyare som alltför räddhågsna socialliberaler som var lite väl svepande i er kritik mot vanlig och välbehövlig traditionell vänsterpolitik?

Mvh/Erik

» Posted By Erik Svensson On 2008/12/09 @ 13:34

Jag förstår inte riktigt detta inlägg. Jag utgår från att du, precis som jag, INTE vill se ett tvåpartisystem cementerat i mitten, som i USA. I ljuset av detta är det väl BRA att V profilerar sig gentemot både S och Mp och INTE vill ha en gemensam valplattform?

Jag tycker också att det är lite komiskt att se hur Lars Ohly nu plötsligt släpps in i stugvärmen efter att ha demoniserats som värste kommunist-leninist-stalinist-traditionalisten i flera år, inte minst från vissa s. k. "vänsterförnyare". Vad har egentligen hänt? Inte mycket vad jag kan se. Vänsterpartiet för idag exakt samma politik som de fåtaliga men högljudda vänsteförnyarna dömde ut som sovjetnostalgi för bara några år sedan: man vill ha ett ökat statligt ägande, utbyggd offentlig sektor och slopa överskottsmålet. Denna politik har dömts ut av hela det borgerliga medieetablissemanget som "orealistisk" och "vansinnig" och tyvärr har även den väljare inom vänsterblocket gått på denna propagandamyt, inte minst inom S, Mp och "Vägval Vänster".

Det visar sig ju nu, i spåren efter finanskraschen, att det där med ökat statligt ägande kanske inte är en så dum idé, nu när t. o. m. borgerliga debattörer som Lars Adaktusson och Handelshögskolans rektor i Göteborg (Wolf) argumenterar för fördelarna med statligt ägande. Samt inte minst Paul Krugman, som argumenterar för att svenska staten bör ta över Volvo och SAAB, om än tillfälligt för att undvika stor kapialförstöring. Det som du kallar "en moderniserad version av en statligt styrd ekonomi av sovjetisk typ." när du kritiserar radikala vänstergrupper håller alltså på att bli en politisk mainstreamåsikt, och detta bara på ett par månader!!!

Erkänn: LITE självkritik borde ni vänsterförnyare ägna er åt idag. Visst kan det behövas ökat statligt ägande, och visst bör sman kunna argumentera för detta utan att klassas som sovjetnostalgiker? Man är ju iallafall i gott sällskap med Adaktusson, Wolf och Krugman, eller hur? Ligger det inte lite i kritiken från vänsterhåll mot er vänsterförnyare som alltför räddhågsna socialliberaler som var lite väl svepande i er kritik mot vanlig och välbehövlig traditionell vänsterpolitik?

Mvh/Erik

» Posted By Erik Svensson On 2008/12/09 @ 12:34

«« Back To Stats Page