Webbplats Statistik

Comments Posted By Eva

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Delat VU om Håkan Juholts avgång kallade in Per Nuder för att förmå Håkan Juholt avgå frivillig?

Har man följt vad som verkligen sägs och vad medier sedan förvränger och hittar på, så går det inte att lita på Bonniers medier sedan valet 2006.

Eftersom Håkan Juholt är för ett fritt Palestina, så går Israel-vänlige Bonniers ut med drev på honom.

Inte en rad står rätt i dagens moderat-medier, som styr nyheterna (lögnerna) med 86% i landet

» Posted By Eva On 2012/01/21 @ 13:22

370 arbeten till 13000 utförsäkrade moderata alliansens fiasko

Av dem som är "100% friska" i arbetslivet kommer många att bli sjuka och lämna arbetslivet långt innan pension. Arbetslivet måste förändras och hänsyn tagas till människors fysiska och psykiska förutsättningar. När skolelever redan nu i hög procent är belastade av psykiska åkommor borde röda varningslampor blinka för oss alla. Människor värderas numera sällan efter vad de är men dessto oftare efter vad de presterar.

» Posted By Eva On 2010/07/16 @ 12:34

Digital aktivism med Katrin Kielos, Martin Gelin och Matthew McGregor

Tyvärr kan jag inte höra vad som sägs och då har jag ändå hörlurar. Whats wrong?

» Posted By EVA On 2010/07/06 @ 18:17

Jämlikhet grunden för Mona Sahlin

Hur kan det då komma sig att Mona hjälpte in sin dotter som praktikant till Svenska Ambassaden i Washington? Jag vet av erfarenhet att det anses fint att ha arbetat på ambassad – det öppnar dörrar. Här gick dottern i en gräddfil.

» Posted By Eva On 2010/06/06 @ 15:29

Jobbskatteavdraget – Gud vad pinsamt

http://storstad.wordpress.com/2010/02/07/till-dem

» Posted By Eva On 2010/02/07 @ 22:32

http://storstad.wordpress.com/2010/02/07/till-dem

» Posted By Eva On 2010/02/07 @ 21:32

Vinterfoton – Stockholm Januari 2010

Vackra väl valda bilder…

» Posted By Eva On 2010/02/07 @ 22:23

Vackra väl valda bilder…

» Posted By Eva On 2010/02/07 @ 21:23

Vilka ska prioriteras? Långtidsarbetslösa eller ungdomsarbetslösa

Klart att alla arbetslösa behöver stöttas av Arbetsförmedlingen, men jag anser fortfarande att utbildning är en färskvara och att det därför är extra viktigt att se till att alla nyutbildade – oavsett ålder – får arbetslivserfarenhet så snabbt som möjligt och/eller får möjlighet att komplettera sina kunskaper och färdigheter.
Att vara äldre och långtidsarbetslös är påfrestande inte bara för ekonomi utan också för hälsan speciellt om arbetslösheten resulterar i social inaktivitet och isolering. Arbetsförmedlingen kunde kanske satsa på gruppaktiviteter med och för de drabbade? Sådana gruppaktiviteter har visat sig kunna hjälpa en del långtidssjukskrivna. Det har funnits sjuka som trots visst motstånd från F-kassan, men till slut med ett visst stöd därifrån, själva lyckats starta grupper för snabbare tillfrisknande. Det de behövde hjälp med var tillgång till en lokal.
Jag tror att en s-ledd regering 2010 kommer att låta F-kassa och Arbetsförmedling samordna sina aktiviteter på ett vettigt sätt. Alliansens geschäft med människor måste upphöra.

» Posted By Eva On 2010/01/31 @ 13:42

Klart att alla arbetslösa behöver stöttas av Arbetsförmedlingen, men jag anser fortfarande att utbildning är en färskvara och att det därför är extra viktigt att se till att alla nyutbildade – oavsett ålder – får arbetslivserfarenhet så snabbt som möjligt och/eller får möjlighet att komplettera sina kunskaper och färdigheter.
Att vara äldre och långtidsarbetslös är påfrestande inte bara för ekonomi utan också för hälsan speciellt om arbetslösheten resulterar i social inaktivitet och isolering. Arbetsförmedlingen kunde kanske satsa på gruppaktiviteter med och för de drabbade? Sådana gruppaktiviteter har visat sig kunna hjälpa en del långtidssjukskrivna. Det har funnits sjuka som trots visst motstånd från F-kassan, men till slut med ett visst stöd därifrån, själva lyckats starta grupper för snabbare tillfrisknande. Det de behövde hjälp med var tillgång till en lokal.
Jag tror att en s-ledd regering 2010 kommer att låta F-kassa och Arbetsförmedling samordna sina aktiviteter på ett vettigt sätt. Alliansens geschäft med människor måste upphöra.

» Posted By Eva On 2010/01/31 @ 12:42

Hur media och politiska intressen sänkte det sociala skyddsnätet

Man kan ana att F-kassan inte har avkrävts vettig statistik som regelbundet blivit korrekt vetenskapligt analyserad. Tillsätter man ordförande för en stor utredning borde kanske också denna har verklig vetenskaplig kompetens och inte vara varken politiskt fördomsfull eller komprometterad.

» Posted By Eva On 2010/01/30 @ 18:24

Man kan ana att F-kassan inte har avkrävts vettig statistik som regelbundet blivit korrekt vetenskapligt analyserad. Tillsätter man ordförande för en stor utredning borde kanske också denna har verklig vetenskaplig kompetens och inte vara varken politiskt fördomsfull eller komprometterad.

» Posted By Eva On 2010/01/30 @ 17:24

«« Back To Stats Page