Webbplats Statistik

Comments Posted By Gun Svensson

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Skytte – Journalister ska sprida borgerliga värdering

Det är länge sedan jag slutade slösa tid på att läsa vad Göran Skytte skriver. Hans enögdhet är monumental på samma sätt som den kan vara det från många håll på vänsterkanten.

» Posted By Gun Svensson On 2008/06/08 @ 12:23

Det är länge sedan jag slutade slösa tid på att läsa vad Göran Skytte skriver. Hans enögdhet är monumental på samma sätt som den kan vara det från många håll på vänsterkanten.

» Posted By Gun Svensson On 2008/06/08 @ 11:23

Bildningsförakt inom socialdemokratin?

Hjalmar Brantings definition av demokrati var: – Demokrati är den upplysta majoritetens beslut. Det begreppet levde kvar inom socialdemokratin i samklang med devisen Kunskap är makt. Under de senaste årtiondena har demokratibegreppet devalverats till ”en röst mer än hälften” alldeles oavsett hur väl insatt man är i frågan.

» Posted By Gun Svensson On 2008/05/20 @ 09:51

Hjalmar Brantings definition av demokrati var: – Demokrati är den upplysta majoritetens beslut. Det begreppet levde kvar inom socialdemokratin i samklang med devisen Kunskap är makt. Under de senaste årtiondena har demokratibegreppet devalverats till "en röst mer än hälften" alldeles oavsett hur väl insatt man är i frågan.

» Posted By Gun Svensson On 2008/05/20 @ 08:51

Viskadalen3

Jag har tidigare bara hört talas om Viskadalen, nu tog jag mig tid att kolla deras hemsida och imponeras av att här har ägarna förstått att fler gör mer. Jag fann även en intressant förstudie om samverkan mellan bibliotek och folkhögskola, som jag ska titta närmare på. Bilderna är vackra men det såg så ödsligt ut med så få människor.

» Posted By Gun Svensson On 2007/11/18 @ 11:15

Jag har tidigare bara hört talas om Viskadalen, nu tog jag mig tid att kolla deras hemsida och imponeras av att här har ägarna förstått att fler gör mer. Jag fann även en intressant förstudie om samverkan mellan bibliotek och folkhögskola, som jag ska titta närmare på. Bilderna är vackra men det såg så ödsligt ut med så få människor.

» Posted By Gun Svensson On 2007/11/18 @ 02:15

MP hierarkiskt med härskartekniker?

Jag har tidigare kollat lagstiftningen m a a tillämpningen av lokala s k partipiskor i kommunens fullmäktige och fann då, sedan jag varit i kontakt med statsvetare och jurister, att såväl grundlagen som kommunallagen garanterar de folkvalda full frihet att rösta enligt sitt eget samvete, men att partierna också har full frihet att bestämma vilka krav de ställer på sina företrädare, vilket innebär att de kan begränsa den frihet som grundlagen ger. Det är bara som "politisk vilde" du som riksdagsman kan följa ditt eget samvete. Jag skulle vilja veta hur det kommer sig att demokratiska partier funnit anledning att begränsa grundlagens demokratiska fri- och rättigheter när det gäller deras förtroendevalda.

» Posted By Gun Svensson On 2007/11/15 @ 07:13

Det är nog tyvärr så att alla partier har beslutat om begränsningsregler för förtroendevalda, vilket gör att man kan kringgå såväl grundlagens 1:a och 2:a kapitel som Kommunallagen, där friheten att följa det egna samvetet är inskrivet. Eftersom partierna själva bestämmer vilka regler man måste uppfylla för att vara medlem och förtroendevald, kan ingen domstol komma åt detta. Tråkigt att inte Karla övervägde att bli politisk vilde, vilket inte Miljöpartiet eller något annat parti kan förhindra. Fri från partibojan gäller grundlagen och riksdagens arbetsordning. Det behövs flera politiska vildar i Riksdagen, då kunde man kanske finna alternativ till partipiskan eller den politiska snuva som utbryter så att en ersättare kan kallas in och rösta i ledamots ställe. Och ett personval värd namnet.

» Posted By Gun Svensson On 2007/11/14 @ 23:50

Jag har tidigare kollat lagstiftningen m a a tillämpningen av lokala s k partipiskor i kommunens fullmäktige och fann då, sedan jag varit i kontakt med statsvetare och jurister, att såväl grundlagen som kommunallagen garanterar de folkvalda full frihet att rösta enligt sitt eget samvete, men att partierna också har full frihet att bestämma vilka krav de ställer på sina företrädare, vilket innebär att de kan begränsa den frihet som grundlagen ger. Det är bara som ”politisk vilde” du som riksdagsman kan följa ditt eget samvete. Jag skulle vilja veta hur det kommer sig att demokratiska partier funnit anledning att begränsa grundlagens demokratiska fri- och rättigheter när det gäller deras förtroendevalda.

» Posted By Gun Svensson On 2007/11/14 @ 22:13

Det är nog tyvärr så att alla partier har beslutat om begränsningsregler för förtroendevalda, vilket gör att man kan kringgå såväl grundlagens 1:a och 2:a kapitel som Kommunallagen, där friheten att följa det egna samvetet är inskrivet. Eftersom partierna själva bestämmer vilka regler man måste uppfylla för att vara medlem och förtroendevald, kan ingen domstol komma åt detta. Tråkigt att inte Karla övervägde att bli politisk vilde, vilket inte Miljöpartiet eller något annat parti kan förhindra. Fri från partibojan gäller grundlagen och riksdagens arbetsordning. Det behövs flera politiska vildar i Riksdagen, då kunde man kanske finna alternativ till partipiskan eller den politiska snuva som utbryter så att en ersättare kan kallas in och rösta i ledamots ställe. Och ett personval värd namnet.

» Posted By Gun Svensson On 2007/11/14 @ 14:50

«« Back To Stats Page