Webbplats Statistik

Comments Posted By Hampus Eckerman

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Kan Thomas Idergard ha rätt? – Timbros granskning av kommunerna

Claes, jag håller med dig om att det delvis är en prioriteringsfråga. Men inte bara. Det är också en fråga om hur mycket pengar man vill skjuta till för att inte bara det mest kritiska ska kunna bekostas. Och därmed också en fråga om hur stort skatteuttag som görs.

Skatter ska även vara en del av omfördelning för att minska inkomstskillnader. Att då använda kommunpengar för att sådana självklara saker som tillgång till simhallar är en självklarhet. Också att det finns tillgång till kultur och scener i de fall då privata initiativ saknas. Det är ofta samhällsekonomiskt lönsamt, precis som musikskolan lett till det svenska musikundret och fritidsgårdar gett ungdomar bättre alternativ än vandalisering. Jag håller med dig om att jobb, bostäder, utbildning och hälsovård är det viktigaste. Synd att socialdemokraterna skar ned så mycket på det hela under 90-talet.

» Posted By Hampus Eckerman On 2009/08/07 @ 09:34

Claes, jag håller med dig om att det delvis är en prioriteringsfråga. Men inte bara. Det är också en fråga om hur mycket pengar man vill skjuta till för att inte bara det mest kritiska ska kunna bekostas. Och därmed också en fråga om hur stort skatteuttag som görs.

Skatter ska även vara en del av omfördelning för att minska inkomstskillnader. Att då använda kommunpengar för att sådana självklara saker som tillgång till simhallar är en självklarhet. Också att det finns tillgång till kultur och scener i de fall då privata initiativ saknas. Det är ofta samhällsekonomiskt lönsamt, precis som musikskolan lett till det svenska musikundret och fritidsgårdar gett ungdomar bättre alternativ än vandalisering. Jag håller med dig om att jobb, bostäder, utbildning och hälsovård är det viktigaste. Synd att socialdemokraterna skar ned så mycket på det hela under 90-talet.

» Posted By Hampus Eckerman On 2009/08/07 @ 09:34

Simhallar är nödvändiga för simundervisning i skolan och hjälper också upp folkhälsan. Att Timbro sedan struntar i sådant är en annan sak. I andra fall kan det vara nödvändigt att bygga sköta verksamhet i för näringslivet ej lönsamma områden i hopp om att minska segregation.

Folkhälsa och motverkande av segregering brukade vara viktiga ämnen för socialdemokraterna. Tyvärr kanske inte längre.

» Posted By Hampus Eckerman On 2009/08/06 @ 21:44

Simhallar är nödvändiga för simundervisning i skolan och hjälper också upp folkhälsan. Att Timbro sedan struntar i sådant är en annan sak. I andra fall kan det vara nödvändigt att bygga sköta verksamhet i för näringslivet ej lönsamma områden i hopp om att minska segregation.

Folkhälsa och motverkande av segregering brukade vara viktiga ämnen för socialdemokraterna. Tyvärr kanske inte längre.

» Posted By Hampus Eckerman On 2009/08/06 @ 21:44

Simhallar är nödvändiga för simundervisning i skolan och hjälper också upp folkhälsan. Att Timbro sedan struntar i sådant är en annan sak. I andra fall kan det vara nödvändigt att bygga sköta verksamhet i för näringslivet ej lönsamma områden i hopp om att minska segregation.

Folkhälsa och motverkande av segregering brukade vara viktiga ämnen för socialdemokraterna. Tyvärr kanske inte längre.

» Posted By Hampus Eckerman On 2009/08/06 @ 20:44

Feghetens tystnad och mosa mona kampanj hos socialdemokraterna

Claes, det är gott om folk som försöker få in debattartiklar om detta och annat och refuseras av DN och alla borgerliga tidningar. Det vet du självklart. Och naturligtvis ska man väl kunna klaga på att beslut man inte är nöjd med fattas? Det gör du själv tämligen ofta.

Jag tycker snarast det finns en feghet i att försöka tysta kritik och att inte vilja ta ansvar för de beslut som fattas i efterhand.

Och självklart ska du acceptera att kritiken kommer i efterhand när besluten inte först förankrats bland väljarna. Personer som jag får ju enbart informationen vid presskonferenser när gravt felaktiga beslut fattats. Självklart är det då jag reagerar. Det gäller majoriteten av befolkningen.

Och vem har sagt att du ska ”slängas ur partiet”? Synd är att högern hellre attackerar och fördömer än lyssnar och för dialog. Då hade nog det senaste bråket kunnat undvikas. Fast förstås, inte kan man prata med någon som inte är för utgiftstak.

» Posted By Hampus Eckerman On 2008/11/06 @ 14:48

Claes, det är gott om folk som försöker få in debattartiklar om detta och annat och refuseras av DN och alla borgerliga tidningar. Det vet du självklart. Och naturligtvis ska man väl kunna klaga på att beslut man inte är nöjd med fattas? Det gör du själv tämligen ofta.

Jag tycker snarast det finns en feghet i att försöka tysta kritik och att inte vilja ta ansvar för de beslut som fattas i efterhand.

Och självklart ska du acceptera att kritiken kommer i efterhand när besluten inte först förankrats bland väljarna. Personer som jag får ju enbart informationen vid presskonferenser när gravt felaktiga beslut fattats. Självklart är det då jag reagerar. Det gäller majoriteten av befolkningen.

Och vem har sagt att du ska "slängas ur partiet"? Synd är att högern hellre attackerar och fördömer än lyssnar och för dialog. Då hade nog det senaste bråket kunnat undvikas. Fast förstås, inte kan man prata med någon som inte är för utgiftstak.

» Posted By Hampus Eckerman On 2008/11/06 @ 13:48

Enkla svar:

1) Inför de skatter som togs bort, progressiv inkomstskatt, förmögenhetsskatt, etc.

2) Använd dessa pengar till att återanställa folk till offentlig sektor.

3) Använd också de statliga pengarna till att bygga nya bostäder i ett nytt miljonprogram, mer genomtänkt denna gång dock.

4) Gå ifrån talet om ”budgettak” och stanna vid att budgeten ska vara vid balans.

5) Avskaffa dagens pensionssystem som är gjort för att göda finansbolag på skattebetalarnas bekostnad. Använd dessa för offentliga investeringar.

Klassisk socialdemokratisk politik alltså och det ultimata sättet att minska klyftorna. Också den politik som gjorde att socialdemokraterna blev det största svenska partiet och faktiskt brukade vinna valen.

Det är synd att den s.k ”högern” i sossarna föredrar förkasta alla dessa enkla kommentarer och kalla det för ”mosa-kampanjer”, ”bitterhet” och ”gnäll”. När de istället kunde diskutera sakfrågorna.

» Posted By Hampus Eckerman On 2008/11/04 @ 15:55

Enkla svar:

1) Inför de skatter som togs bort, progressiv inkomstskatt, förmögenhetsskatt, etc.

2) Använd dessa pengar till att återanställa folk till offentlig sektor.

3) Använd också de statliga pengarna till att bygga nya bostäder i ett nytt miljonprogram, mer genomtänkt denna gång dock.

4) Gå ifrån talet om "budgettak" och stanna vid att budgeten ska vara vid balans.

5) Avskaffa dagens pensionssystem som är gjort för att göda finansbolag på skattebetalarnas bekostnad. Använd dessa för offentliga investeringar.

Klassisk socialdemokratisk politik alltså och det ultimata sättet att minska klyftorna. Också den politik som gjorde att socialdemokraterna blev det största svenska partiet och faktiskt brukade vinna valen.

Det är synd att den s.k "högern" i sossarna föredrar förkasta alla dessa enkla kommentarer och kalla det för "mosa-kampanjer", "bitterhet" och "gnäll". När de istället kunde diskutera sakfrågorna.

» Posted By Hampus Eckerman On 2008/11/04 @ 14:55

«« Back To Stats Page