Webbplats Statistik

Comments Posted By Hasse

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Strutsmentalitet eller två olika verkligheter?

”betalar man förstås högre skatter *idag*”
Är det inte felskrivet? Betalar dessa grupper högre skatter idag än de gjorde före regeringsskiftet?
Betalar verkligen dessa grupper högre skatter än de som tjänar pengar genom arbete ? Skatten beror ju inte bara på skattesatsen utan även på hur mycket man tjänar ? Både kommunal, landstings och statsskatt blir större (både absoluta och relativa tal) ju större inkomster.

» Posted By Hasse On 2009/07/28 @ 14:06

"betalar man förstås högre skatter *idag*"

Är det inte felskrivet? Betalar dessa grupper högre skatter idag än de gjorde före regeringsskiftet?

Betalar verkligen dessa grupper högre skatter än de som tjänar pengar genom arbete ? Skatten beror ju inte bara på skattesatsen utan även på hur mycket man tjänar ? Både kommunal, landstings och statsskatt blir större (både absoluta och relativa tal) ju större inkomster.

» Posted By Hasse On 2009/07/28 @ 14:06

”betalar man förstås högre skatter *idag*”
Är det inte felskrivet? Betalar dessa grupper högre skatter idag än de gjorde före regeringsskiftet?
Betalar verkligen dessa grupper högre skatter än de som tjänar pengar genom arbete ? Skatten beror ju inte bara på skattesatsen utan även på hur mycket man tjänar ? Både kommunal, landstings och statsskatt blir större (både absoluta och relativa tal) ju större inkomster.

» Posted By Hasse On 2009/07/28 @ 13:06

Islamist propaganda via SvD och gudmundson?

Frågan är då om det är bättre att hemlighålla att dessa västfientliga mörkermakter huserar även i Sverige än att vissa nyhetsförmedlare tar sitt journalistiska ansvar och lyfter fram dem i ljuset.

Nazist är inte samma sak som terrorist, men jag tvivlar på att samma proffstyckare som rycker ut till islams försvar efter ett islamkritiskt ord i media skulle göra samma sak om balibomberna var verk av nazister som sedan hyllades av svenskboende diton. Korrekt?

» Posted By Hasse On 2008/11/21 @ 02:39

Frågan är då om det är bättre att hemlighålla att dessa västfientliga mörkermakter huserar även i Sverige än att vissa nyhetsförmedlare tar sitt journalistiska ansvar och lyfter fram dem i ljuset.

Nazist är inte samma sak som terrorist, men jag tvivlar på att samma proffstyckare som rycker ut till islams försvar efter ett islamkritiskt ord i media skulle göra samma sak om balibomberna var verk av nazister som sedan hyllades av svenskboende diton. Korrekt?

» Posted By Hasse On 2008/11/21 @ 01:39

«« Back To Stats Page