Webbplats Statistik

Comments Posted By Henrik Hansson

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Alliansens hemliga plan – Gör fler svenskar fattigare

En låginkomsttagare får en skattesänkning med jobbskatteavdraget. Det gör att han eller hon får mer behålla mer av sin lön. Det gör att han eller hon kan acceptera ett jobb för en lägre lön än vad som annars hade varit fallet. Personen ifråga går alltså från bidragsberoende till ett riktigt jobb och får en bättre ekonomisk utveckling.

Alternativet, som jag då antar att socialdemokraterna förordar, innebär således att personen ifråga ska fortsätta vara arbetslös och gå på a-kassa.

Det är bra att vi fick det utrett.

» Posted By Henrik Hansson On 2009/09/10 @ 12:05

En låginkomsttagare får en skattesänkning med jobbskatteavdraget. Det gör att han eller hon får mer behålla mer av sin lön. Det gör att han eller hon kan acceptera ett jobb för en lägre lön än vad som annars hade varit fallet. Personen ifråga går alltså från bidragsberoende till ett riktigt jobb och får en bättre ekonomisk utveckling.

Alternativet, som jag då antar att socialdemokraterna förordar, innebär således att personen ifråga ska fortsätta vara arbetslös och gå på a-kassa.

Det är bra att vi fick det utrett.

» Posted By Henrik Hansson On 2009/09/10 @ 12:05

Minikampanj för att tolka sanningen om jobbskatteavdraget från alliansen

Vad finns det för rättvist i att allvarligt försvåra generationsväxlingar i företag (arvsskatt)? Föregående socialdemokratiska regeringar har ibland verkat för självändamål i beskattning, ibland inte.

Ett exempel är just förmögenhetsskatten där utredning efter utredning (ex. den förra LO-ekonomen P-O Edins) visade att den skatten var negativ för samhällsekonomin, men ändå valde man att behålla den.

Å andra sidan var man ju klok och tog bort arvsskatten. I och för sig finansierade man det genom att höja arbetsgivaravgifterna för småföretag, men det tillhör i alla fall inte vanligheterna att Socialdemokraterna avskaffar skatter.

» Posted By Henrik Hansson On 2009/01/09 @ 23:33

Vad finns det för rättvist i att allvarligt försvåra generationsväxlingar i företag (arvsskatt)? Föregående socialdemokratiska regeringar har ibland verkat för självändamål i beskattning, ibland inte.

Ett exempel är just förmögenhetsskatten där utredning efter utredning (ex. den förra LO-ekonomen P-O Edins) visade att den skatten var negativ för samhällsekonomin, men ändå valde man att behålla den.

Å andra sidan var man ju klok och tog bort arvsskatten. I och för sig finansierade man det genom att höja arbetsgivaravgifterna för småföretag, men det tillhör i alla fall inte vanligheterna att Socialdemokraterna avskaffar skatter.

» Posted By Henrik Hansson On 2009/01/09 @ 23:33

ckrantz: ”Inräknat då de avskaffade förmögenhets, arvskatt och förstås den omlagda fastighetsskatten”

Hoppsan. Kommer du inte ihåg vem som avskaffade arvsskatten? Det var ett förslag från en Socialdemokratisk regering. Vilka decilgrupper tror du gynnades av denna åtgärd? Men det är väl bara relevant när det sitter en borgerlig regering i Rosenbad?

» Posted By Henrik Hansson On 2009/01/09 @ 01:16

ckrantz: "Inräknat då de avskaffade förmögenhets, arvskatt och förstås den omlagda fastighetsskatten"

Hoppsan. Kommer du inte ihåg vem som avskaffade arvsskatten? Det var ett förslag från en Socialdemokratisk regering. Vilka decilgrupper tror du gynnades av denna åtgärd? Men det är väl bara relevant när det sitter en borgerlig regering i Rosenbad?

» Posted By Henrik Hansson On 2009/01/09 @ 01:16

«« Back To Stats Page