Webbplats Statistik

Comments Posted By Ingemar B

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Försäkringskassans problem, inkompetens eller korruption? Accenture och försäkringskassan

Accenture och SAP är en riktig trollformel för att få höga kostnader. Accentures affärsmodell bygger på att raka åt sig helhetsåtaganden i projekten. De är oerhört begåvade på att uppmärksamma problem, stora som små. Och VIPS! så är det en eller flera konsulter där och löser problemet.

Jag jobbade ihop med dem för många år sen och kunden blev till slut ganska trött på att allt blev så dyrt.

» Posted By Ingemar B On 2008/12/04 @ 19:21

Accenture och SAP är en riktig trollformel för att få höga kostnader. Accentures affärsmodell bygger på att raka åt sig helhetsåtaganden i projekten. De är oerhört begåvade på att uppmärksamma problem, stora som små. Och VIPS! så är det en eller flera konsulter där och löser problemet.

Jag jobbade ihop med dem för många år sen och kunden blev till slut ganska trött på att allt blev så dyrt.

» Posted By Ingemar B On 2008/12/04 @ 18:21

Finanskris – How low can it go

Claes, man skulle önska att fler vänstermänniskor än du kunde inse att finanskraschen är komplex.

Orsakerna är komplexa och sannolikt lösningarna också. Det är så tröttsamt med dessa närmast infantila förklaringar – att det handlar om snikna bankirer som spekulerat bort folks pengar. Färg-teven har funnits i minst trettio år, men fortfarande ser en del världen i svart-vitt…

USA:s låneberg är ju till stor del finansierat med kinesiska pengar, kineserna har ju handlat amerikanska statsobligationer för en stor del av valutareserven och därigenom indirekt stött lånefinansieringen av amerikanernas (över-)konsumtion. Nu sprack det.

» Posted By Ingemar B On 2008/10/27 @ 18:53

Claes, man skulle önska att fler vänstermänniskor än du kunde inse att finanskraschen är komplex.

Orsakerna är komplexa och sannolikt lösningarna också. Det är så tröttsamt med dessa närmast infantila förklaringar – att det handlar om snikna bankirer som spekulerat bort folks pengar. Färg-teven har funnits i minst trettio år, men fortfarande ser en del världen i svart-vitt…

USA:s låneberg är ju till stor del finansierat med kinesiska pengar, kineserna har ju handlat amerikanska statsobligationer för en stor del av valutareserven och därigenom indirekt stött lånefinansieringen av amerikanernas (över-)konsumtion. Nu sprack det.

» Posted By Ingemar B On 2008/10/27 @ 17:53

Fack, ideologi och förändring

Jag tycker du ställer de rätta frågorna, Claes, men Göran Greider är ute och cyklar. (Det framgår inte riktigt om du citerar honom för att du håller med eller för att är helt fel på frågan.)

Fackets problem är, precis som du skriver, att man organiserat sig för ett industrisamhälle där människor är utbytbara och individen är oviktig. Alltså har vänstern och facket satsat på att stärka kollektivet mot arbetsgivarna, snarare än att se individen. Med det följer tyvärr kollektiva lösningar, där en och samma lösning ska passa alla.

Samhället ser ju inte ut så längre. Idag jobbar mindre än tio procent av befolkningen inom direkt tillverkningsindustri. Övriga sysslar med service och tjänsteproduktion där individen är mycket viktigare och inte alls utbytbar för arbetsgivaren. Så samhället har rört sig kraftigt från industri/kollektiv/utbytbara människor till tjänster/specialisering/individuellt och oerhört viktiga medarbetare.

Löntagarna står knappast svaga lokalt. Att förhandlingarna idag sköts direkt på arbetsplatserna istället för att göras upp centralt i Stockholm mer eller mindre över huvudet på folk, är ju ett tecken på att hela samhället har rört sig – från stora arbetsplatser med tusentals människor till mindre enheter. Och det är lokalt man vet vad man behöver och klarar av – både som arbetsgivare och som fack.

Det är ju ett sundhetstecken.

Men Greider ser det bara som någon slags smart förhandlingsknep från de starka arbetsgivarna – att syftet är att försvaga människor. Han ser inte att hela samhället omstruktureras, från få stora enheter till fler mindre. Och att individen faktiskt har ett helt annat värde och en annan makt idag än på industrisamhällets tid.

Vänstern måste börja se individen och uppskatta att det finns andra lösningar än den som bestämts centralt. Människor vill kunna styra själva över sina liv, inte vara beroende av facket, staten, arbetsgivaren eller vem det nu månde vara.

Det är utmaningen för vänstern. Att ge tillbaka människor deras egenmakt.

Tyvärr finns det ett gammalt inslag hos (den auktoritära) vänstern att vilja bestämma det som är bäst för andra. Så jag tror att utmaningen är alldeles för svår.

Själv blir jag inte ledsen om vänstern misslyckas, eftersom jag vill att samhället ska gå i en mer liberal riktning, bort från centralstyret och de stela lösningarna. Men det vore ju roligare för alla om vänstern slutade gå med rumpan före in i framtiden.

» Posted By Ingemar B On 2008/10/23 @ 00:10

Jag tycker du ställer de rätta frågorna, Claes, men Göran Greider är ute och cyklar. (Det framgår inte riktigt om du citerar honom för att du håller med eller för att är helt fel på frågan.)

Fackets problem är, precis som du skriver, att man organiserat sig för ett industrisamhälle där människor är utbytbara och individen är oviktig. Alltså har vänstern och facket satsat på att stärka kollektivet mot arbetsgivarna, snarare än att se individen. Med det följer tyvärr kollektiva lösningar, där en och samma lösning ska passa alla.

Samhället ser ju inte ut så längre. Idag jobbar mindre än tio procent av befolkningen inom direkt tillverkningsindustri. Övriga sysslar med service och tjänsteproduktion där individen är mycket viktigare och inte alls utbytbar för arbetsgivaren. Så samhället har rört sig kraftigt från industri/kollektiv/utbytbara människor till tjänster/specialisering/individuellt och oerhört viktiga medarbetare.

Löntagarna står knappast svaga lokalt. Att förhandlingarna idag sköts direkt på arbetsplatserna istället för att göras upp centralt i Stockholm mer eller mindre över huvudet på folk, är ju ett tecken på att hela samhället har rört sig – från stora arbetsplatser med tusentals människor till mindre enheter. Och det är lokalt man vet vad man behöver och klarar av – både som arbetsgivare och som fack.

Det är ju ett sundhetstecken.

Men Greider ser det bara som någon slags smart förhandlingsknep från de starka arbetsgivarna – att syftet är att försvaga människor. Han ser inte att hela samhället omstruktureras, från få stora enheter till fler mindre. Och att individen faktiskt har ett helt annat värde och en annan makt idag än på industrisamhällets tid.

Vänstern måste börja se individen och uppskatta att det finns andra lösningar än den som bestämts centralt. Människor vill kunna styra själva över sina liv, inte vara beroende av facket, staten, arbetsgivaren eller vem det nu månde vara.

Det är utmaningen för vänstern. Att ge tillbaka människor deras egenmakt.

Tyvärr finns det ett gammalt inslag hos (den auktoritära) vänstern att vilja bestämma det som är bäst för andra. Så jag tror att utmaningen är alldeles för svår.

Själv blir jag inte ledsen om vänstern misslyckas, eftersom jag vill att samhället ska gå i en mer liberal riktning, bort från centralstyret och de stela lösningarna. Men det vore ju roligare för alla om vänstern slutade gå med rumpan före in i framtiden.

» Posted By Ingemar B On 2008/10/22 @ 23:10

Rolig Fredrik Malm historia

Vad är det för trams du lägger ut, Claes?

Problemet med politik är att det är ett nollsummespel. För att ett parti ska kunna vinna måste någon annan förlora.

(Sen tror tyvärr många människor att ekonomin och hela livet är sådant).

Följaktligen är politiken full av tasksparkar och fula angrepp som de flesta andra samhällsområden är befriade från.

Här är en gapig historia bland annat om när skränande människor vrålar så att en svensk man inte hinner säga det enda rimliga – han kan knappast vara islamofob när han är gift med en muslim. Varje tänkande människa kan ju knappast komma fram till annat. Men mobben tar över. Gaphalsarna. Idioterna.

Jag känner knappt till Fredrik Malm, men jag tycker illa om när politik handlar om rena personangrepp.

Kan vi inte hålla sånt här skit utanför politiken? Jag vill inte att ens mina politiska meningsmotståndare bedöms efter samma ytliga mallar som vinnarna i dum-TVs lättsmälta underhållningsprogram.

» Posted By Ingemar B On 2008/10/11 @ 11:34

Vad är det för trams du lägger ut, Claes?

Problemet med politik är att det är ett nollsummespel. För att ett parti ska kunna vinna måste någon annan förlora.

(Sen tror tyvärr många människor att ekonomin och hela livet är sådant).

Följaktligen är politiken full av tasksparkar och fula angrepp som de flesta andra samhällsområden är befriade från.

Här är en gapig historia bland annat om när skränande människor vrålar så att en svensk man inte hinner säga det enda rimliga – han kan knappast vara islamofob när han är gift med en muslim. Varje tänkande människa kan ju knappast komma fram till annat. Men mobben tar över. Gaphalsarna. Idioterna.

Jag känner knappt till Fredrik Malm, men jag tycker illa om när politik handlar om rena personangrepp.

Kan vi inte hålla sånt här skit utanför politiken? Jag vill inte att ens mina politiska meningsmotståndare bedöms efter samma ytliga mallar som vinnarna i dum-TVs lättsmälta underhållningsprogram.

» Posted By Ingemar B On 2008/10/11 @ 10:34

Hur ser den svenska sub-prime marknaden ut

Jag håller med om essensen i det du skriver, men det blir fel att kalla det subprime.

Det finns en avsevärd skillnad mellan USA och Sverige. I USA är banken tvingad att acceptera husets försäljningspris som slutbetalning för ett lån, det går alltså inte att kräva låntagaren på resten. Det blir alltså bankens problem om huspriserna faller. Det där är rejält osunt och lockar människor att köpa hus de inte har råd med. Det är ju bara att lämna över nycklarna om det går åt h-e.

Om man dessutom saltar den här soppan med att du inte ens behöver betala ränta, utan lånet ökar automatiskt, då har man fått en eländig dekokt.

I Sverige är det ditt eget problem om du inte kan betala huslånet – inte bankens. Skulle huspriserna falla och banken tvångssäljer huset, blir du skyldig banken mellanskillnaden. Det gör nog att folk tänker sig för lite bättre innan de skriver på lånepapperna.

Jag tycker generellt att folk får ta ansvar för sina egna misstag. Speciellt illa är det när människor inte ens har kurage nog att säga att de själva gjort bort sig utan ska skylla ifrån sig på någon annan. Banken. Staten. Marknaden. God knows who.

Men systemet i USA inbjuder ju till att folk gör rena dumheter.

Tänkvärt är också att det är statliga SBAB som gått i spetsen för att folk ska få låna ända upp till skorstenen. Jag tycker att alla som tror att förstatligade banker löser alla problem borde fundera en gång till.

» Posted By Ingemar B On 2008/10/10 @ 14:13

Jag håller med om essensen i det du skriver, men det blir fel att kalla det subprime.

Det finns en avsevärd skillnad mellan USA och Sverige. I USA är banken tvingad att acceptera husets försäljningspris som slutbetalning för ett lån, det går alltså inte att kräva låntagaren på resten. Det blir alltså bankens problem om huspriserna faller. Det där är rejält osunt och lockar människor att köpa hus de inte har råd med. Det är ju bara att lämna över nycklarna om det går åt h-e.

Om man dessutom saltar den här soppan med att du inte ens behöver betala ränta, utan lånet ökar automatiskt, då har man fått en eländig dekokt.

I Sverige är det ditt eget problem om du inte kan betala huslånet – inte bankens. Skulle huspriserna falla och banken tvångssäljer huset, blir du skyldig banken mellanskillnaden. Det gör nog att folk tänker sig för lite bättre innan de skriver på lånepapperna.

Jag tycker generellt att folk får ta ansvar för sina egna misstag. Speciellt illa är det när människor inte ens har kurage nog att säga att de själva gjort bort sig utan ska skylla ifrån sig på någon annan. Banken. Staten. Marknaden. God knows who.

Men systemet i USA inbjuder ju till att folk gör rena dumheter.

Tänkvärt är också att det är statliga SBAB som gått i spetsen för att folk ska få låna ända upp till skorstenen. Jag tycker att alla som tror att förstatligade banker löser alla problem borde fundera en gång till.

» Posted By Ingemar B On 2008/10/10 @ 13:13

Public Service för hjärndöda

Jag håller med, Claes. Harry Schein skrev i en debattartikel (i DN?) precis innan televisionen släpptes fri, en sak som fick mig att reagera. Han skrev att i teorin ökar utbudet, men i praktiken kommer alla kanaler att tävla om majoritetspubliken. Alla kanaler kommer att sända ”Lyckohjulet” och liknande på prime time.

Det som förvånade mig mest var att han fick rätt så fort. För det tog inte ens tre månader.

SVT verkar inte ha förstått sitt uppdrag. Jobbar man med public service borde man ha en bredare vy än att mata trötta soffpotatisar med lättsmälta fråge- och musikprogram kl 19.00 och 20.00.

» Posted By Ingemar B On 2008/10/09 @ 16:09

Jag håller med, Claes. Harry Schein skrev i en debattartikel (i DN?) precis innan televisionen släpptes fri, en sak som fick mig att reagera. Han skrev att i teorin ökar utbudet, men i praktiken kommer alla kanaler att tävla om majoritetspubliken. Alla kanaler kommer att sända "Lyckohjulet" och liknande på prime time.

Det som förvånade mig mest var att han fick rätt så fort. För det tog inte ens tre månader.

SVT verkar inte ha förstått sitt uppdrag. Jobbar man med public service borde man ha en bredare vy än att mata trötta soffpotatisar med lättsmälta fråge- och musikprogram kl 19.00 och 20.00.

» Posted By Ingemar B On 2008/10/09 @ 15:09

Svenskt näringsliv och nyliberaler skyller finanskris på politikerna

Suck.

Det är meningslöst att försöka hitta EN orsak till en ytterligt komplex kris. Att skylla allt på giriga bankirer och oreglerade derivat är naivt.

Clintonregeringen drev igenom att bankerna var TVUNGNA att låna ut pengar till subprime-låntagare, dvs högrisklån. Och att de kunde lämna tillbaka nyckeln om de inte kunde betala lånen. Här finns en rejäl del av orsaken till krisen.

USA har finansierat sin konsumtion med låg ränta sedan 2000 och skuldberget är enormt. Här är en annan del av orsaken till krisen.

Wall Street har sett möjligheter att tjäna enorma pengar på att paketera om lånen och sälja dem vidare. Dessutom har man skapat derivatprodukter (CDO:er etc) som inte fanns förut och som köparna inte fullt förstod. Här är en del av krisen.

Det är alltså en häxkittel av regleringssugna politiker, komplexa derivat, finansiell kreativitet, vinstjakt på Wall Street och USA:s gigantiska skuldberg som är orsaken.

Att påstå att politikerna INTE har en del av skulden är ju närmast antiintellektuellt, och du brukar vara en tänkande människa även om jag sällan håller med dig i allt du skriver.

Det finns för övrigt ingen finansmarknad som är så reglerad som USA:s. SEC har rejäla nypor och ett regelverk som får svenska Finansinspektionen att framstå som närmast harmlösa.

» Posted By Ingemar B On 2008/10/09 @ 16:33

Suck.

Det är meningslöst att försöka hitta EN orsak till en ytterligt komplex kris. Att skylla allt på giriga bankirer och oreglerade derivat är naivt.

Clintonregeringen drev igenom att bankerna var TVUNGNA att låna ut pengar till subprime-låntagare, dvs högrisklån. Och att de kunde lämna tillbaka nyckeln om de inte kunde betala lånen. Här finns en rejäl del av orsaken till krisen.

USA har finansierat sin konsumtion med låg ränta sedan 2000 och skuldberget är enormt. Här är en annan del av orsaken till krisen.

Wall Street har sett möjligheter att tjäna enorma pengar på att paketera om lånen och sälja dem vidare. Dessutom har man skapat derivatprodukter (CDO:er etc) som inte fanns förut och som köparna inte fullt förstod. Här är en del av krisen.

Det är alltså en häxkittel av regleringssugna politiker, komplexa derivat, finansiell kreativitet, vinstjakt på Wall Street och USA:s gigantiska skuldberg som är orsaken.

Att påstå att politikerna INTE har en del av skulden är ju närmast antiintellektuellt, och du brukar vara en tänkande människa även om jag sällan håller med dig i allt du skriver.

Det finns för övrigt ingen finansmarknad som är så reglerad som USA:s. SEC har rejäla nypor och ett regelverk som får svenska Finansinspektionen att framstå som närmast harmlösa.

» Posted By Ingemar B On 2008/10/09 @ 15:33

V budget 2008 med poäng men utan jobbpolitik

Utmärkt att (s) försöker frikoppla sig från de spendersugna vänsterpartisterna. Deras förslag faller på det orimliga i att det alltid finns mer pengar och att det därför är fritt att shoppa loss.

Jag önskar att alla, från vänster till höger, såg värdet i att hålla i pengarna inom stat och kommun. Problemet med offentlig verksamhet, liksom all tjänsteproduktion, är att den är svår att rationalisera. En undervisningstimme tar en timme i skolan även om 20 år, för att ta ett enkelt exempel.

Därför är det så ohyggligt viktigt att stat och kommun verkligen ägnar sig åt sin kärnverksamhet och inte sväller ut. Tvärtom mot vad (v) anser måste det offentliga hålla stenhårt i pengarna. Annars riskerar vi att välfärdsstaten havererar när våra barn tar över, med kommunalskatter på över 40 %, trots att vi kanske inte ens klarar basbehoven inom skola, vård och omsorg.
I ett land där en man måste tillsätta en statlig utredning för att räkna hur många myndigheter man har, har det sannolikt svällt ut lite väl mycket…

» Posted By Ingemar B On 2008/10/08 @ 10:10

Utmärkt att (s) försöker frikoppla sig från de spendersugna vänsterpartisterna. Deras förslag faller på det orimliga i att det alltid finns mer pengar och att det därför är fritt att shoppa loss.

Jag önskar att alla, från vänster till höger, såg värdet i att hålla i pengarna inom stat och kommun. Problemet med offentlig verksamhet, liksom all tjänsteproduktion, är att den är svår att rationalisera. En undervisningstimme tar en timme i skolan även om 20 år, för att ta ett enkelt exempel.

Därför är det så ohyggligt viktigt att stat och kommun verkligen ägnar sig åt sin kärnverksamhet och inte sväller ut. Tvärtom mot vad (v) anser måste det offentliga hålla stenhårt i pengarna. Annars riskerar vi att välfärdsstaten havererar när våra barn tar över, med kommunalskatter på över 40 %, trots att vi kanske inte ens klarar basbehoven inom skola, vård och omsorg.

I ett land där en man måste tillsätta en statlig utredning för att räkna hur många myndigheter man har, har det sannolikt svällt ut lite väl mycket…

» Posted By Ingemar B On 2008/10/08 @ 09:10

FED tar över låneverksamhet i USA

Om staten skulle gå in och ta över en eller flera av de svenska bankerna så är det knappast någon dålig affär för staten. Tvärtom blir det sannolikt rena fyndpriset. Anders Borg har sagt att det blir som förra gången (1993) när bankerna fick lämna över aktierna.

Det blir ungefär som om du kan köpa grannens bil för halva priset för att han har tomt i plånboken.

För det handlar inte om att svenska banker går dåligt, det handlar om att de riskerar att inte klara sin upplåning.

Svenska banker har f ö inte fattat några felaktiga beslut. Vi är svansen av ett problem som uppstått 2000 mil härifrån, och som dessutom delvis beror på rent politiska beslut.

» Posted By Ingemar B On 2008/10/07 @ 17:35

Om staten skulle gå in och ta över en eller flera av de svenska bankerna så är det knappast någon dålig affär för staten. Tvärtom blir det sannolikt rena fyndpriset. Anders Borg har sagt att det blir som förra gången (1993) när bankerna fick lämna över aktierna.

Det blir ungefär som om du kan köpa grannens bil för halva priset för att han har tomt i plånboken.

För det handlar inte om att svenska banker går dåligt, det handlar om att de riskerar att inte klara sin upplåning.

Svenska banker har f ö inte fattat några felaktiga beslut. Vi är svansen av ett problem som uppstått 2000 mil härifrån, och som dessutom delvis beror på rent politiska beslut.

» Posted By Ingemar B On 2008/10/07 @ 16:35

Fortsatt badwill för compromedia

Hur ärligt är det att sitta på arbetstid och blogga? Och hur smart är det dessutom att kalla sin chef för tillmälen, om nu någon skulle komma på det?

Nu när de flesta arbetsplatser guskelov inte har stämpelklocka längre så har man en ganska stor frihet, men också ett stort ansvar att förvalta den friheten. Här har den uppenbarligen missbrukats.

Sen är det väl som vanligt när tidningarna skriver om något, det finns mer bakom som inte står där.

» Posted By Ingemar B On 2008/10/07 @ 18:09

Hur ärligt är det att sitta på arbetstid och blogga? Och hur smart är det dessutom att kalla sin chef för tillmälen, om nu någon skulle komma på det?

Nu när de flesta arbetsplatser guskelov inte har stämpelklocka längre så har man en ganska stor frihet, men också ett stort ansvar att förvalta den friheten. Här har den uppenbarligen missbrukats.

Sen är det väl som vanligt när tidningarna skriver om något, det finns mer bakom som inte står där.

» Posted By Ingemar B On 2008/10/07 @ 17:09

Reinfeldt – Vi klara oss själva

Finns väl inget självändamål med att bjuda in oppositionen. Till vad, dessutom?

Och skatten då? Om staten går med rekordöverskott, TROTS att vanligt folk fått lägre skatt med nästan en tusenlapp i månaden, betyder det att skatten var för hög innan.

» Posted By Ingemar B On 2008/10/07 @ 18:25

Finns väl inget självändamål med att bjuda in oppositionen. Till vad, dessutom?

Och skatten då? Om staten går med rekordöverskott, TROTS att vanligt folk fått lägre skatt med nästan en tusenlapp i månaden, betyder det att skatten var för hög innan.

» Posted By Ingemar B On 2008/10/07 @ 17:25

Skattesänkningar för de som har

Det är ju jättebra att helt vanliga familjer får behålla ungefär 1 700 kronor mer per månad! Varför skulle myndigheterna veta bättre än människorna själva vad pengarna ska användas till?

» Posted By Ingemar B On 2008/10/07 @ 18:37

Det är ju jättebra att helt vanliga familjer får behålla ungefär 1 700 kronor mer per månad! Varför skulle myndigheterna veta bättre än människorna själva vad pengarna ska användas till?

» Posted By Ingemar B On 2008/10/07 @ 17:37

Var inte de svenska bankerna säkra

Tycker det är utmärkt att man förändrar villkoren för bankgarantin. Den stora skillnaden är att folk slipper vara oroliga för om deras konto omfattas eller inte. Höjningen till 500 000 är nog snarare en anpassning till att man höjt i våra grannländer.

Om du vore minister, Claes, skulle du sannolikt gjort samma sak. Det handlar inte om vad Odell och Borg ”vet” (och underförstått döljer för oss).

Det är enklare än så. Alla europeiska banker bygger sin verksamhet på att man har minst 8% egna pengar och resten har man lånat (Basel II). Om du lånar 100 kronor på banken så är alltså bara 8 kronor bankens eget kapital. Resten kommer från andra kunders sparkonton och annan inlåning.

Det gör att panik kan knäcka även svenska, välmående banker, nu när det är svårt att låna kapital av andra banker. Skulle folk få för sig – även om det vore ogrundat – att deras pengar är i fara och skynda till bankkontoren, så knäcker det banken.

Så har det alltid varit, även om procentsatsen varierat. Och oberoende av partifärg på finansministern.

» Posted By Ingemar B On 2008/10/07 @ 00:11

Tycker det är utmärkt att man förändrar villkoren för bankgarantin. Den stora skillnaden är att folk slipper vara oroliga för om deras konto omfattas eller inte. Höjningen till 500 000 är nog snarare en anpassning till att man höjt i våra grannländer.

Om du vore minister, Claes, skulle du sannolikt gjort samma sak. Det handlar inte om vad Odell och Borg "vet" (och underförstått döljer för oss).

Det är enklare än så. Alla europeiska banker bygger sin verksamhet på att man har minst 8% egna pengar och resten har man lånat (Basel II). Om du lånar 100 kronor på banken så är alltså bara 8 kronor bankens eget kapital. Resten kommer från andra kunders sparkonton och annan inlåning.

Det gör att panik kan knäcka även svenska, välmående banker, nu när det är svårt att låna kapital av andra banker. Skulle folk få för sig – även om det vore ogrundat – att deras pengar är i fara och skynda till bankkontoren, så knäcker det banken.

Så har det alltid varit, även om procentsatsen varierat. Och oberoende av partifärg på finansministern.

» Posted By Ingemar B On 2008/10/06 @ 23:11

Naomi Klein om finanskris och politik

Haken med Naomi Kleins fascinerande teorier är att det skulle kräva en världsomfattande konspiration för att vrida världen i den riktning hon säger. Dvs att medvetet planera och driva fram kriser för att sedan få acceptans för att kunna vrida politiken mot ett visst håll.

Men den typen av planmässigt tänkande finns knappast hos konservativa politiker eller hos människor som har en stark tro på marknaden. Vi sitter inte i den typen av rådslag. Snarare är det så att människor som sitter i ledningen för storföretag INTE engagerar sig politiskt. Tiden räcker inte, och dessutom vet jag av erfarenhet att politik är en för trög process för de flesta företagsledare.

Här citerar hon dessutom Milton Friedman felaktigt under den här intervjun, trots att citatet bevisligen är fel. Då är det knappast något misstag.

» Posted By Ingemar B On 2008/10/03 @ 20:56

Haken med Naomi Kleins fascinerande teorier är att det skulle kräva en världsomfattande konspiration för att vrida världen i den riktning hon säger. Dvs att medvetet planera och driva fram kriser för att sedan få acceptans för att kunna vrida politiken mot ett visst håll.

Men den typen av planmässigt tänkande finns knappast hos konservativa politiker eller hos människor som har en stark tro på marknaden. Vi sitter inte i den typen av rådslag. Snarare är det så att människor som sitter i ledningen för storföretag INTE engagerar sig politiskt. Tiden räcker inte, och dessutom vet jag av erfarenhet att politik är en för trög process för de flesta företagsledare.

Här citerar hon dessutom Milton Friedman felaktigt under den här intervjun, trots att citatet bevisligen är fel. Då är det knappast något misstag.

» Posted By Ingemar B On 2008/10/03 @ 18:56

nyliberaler = kommunister

OK. Så om man ska tro den där sajten så är 9/11 ett rent beställningsverk från amerikanska regeringen.

Forgive me if I haven’t read through all the material… men så här menar man alltså:

För att få en anledning att anfalla Irak (och komma åt oljan) så iscensätter man ett fejkat anfall på Twin Towers och Pentagon med missiler, laddar dessutom våningsplan i två kontorsskrapor med explosivt material och tankar flygplanen med något som är mer explosivt än flygfotogen så att det brinner ordentligt.

Och allt det här skulle vara för att Naomi Klein ska få rätt – att via iscensatta chocker vrida samhället i en nyliberal riktning och få stöd för en sådan politik?

Jisses. OK, att det är populärt med konspirationsteorier, men någon måtta får det väl ändå vara?

Rekommenderar medlemsskap i Flat Earth Society.

» Posted By Ingemar B On 2008/10/05 @ 21:12

OK. Så om man ska tro den där sajten så är 9/11 ett rent beställningsverk från amerikanska regeringen.

Forgive me if I haven't read through all the material… men så här menar man alltså:

För att få en anledning att anfalla Irak (och komma åt oljan) så iscensätter man ett fejkat anfall på Twin Towers och Pentagon med missiler, laddar dessutom våningsplan i två kontorsskrapor med explosivt material och tankar flygplanen med något som är mer explosivt än flygfotogen så att det brinner ordentligt.

Och allt det här skulle vara för att Naomi Klein ska få rätt – att via iscensatta chocker vrida samhället i en nyliberal riktning och få stöd för en sådan politik?

Jisses. OK, att det är populärt med konspirationsteorier, men någon måtta får det väl ändå vara?

Rekommenderar medlemsskap i Flat Earth Society.

» Posted By Ingemar B On 2008/10/05 @ 20:12

«« Back To Stats Page