Webbplats Statistik

Comments Posted By Inger E(Norah4you)

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

142000 ungdomar arbetslösa i alliansens Sverige – Lögner och LAS

”Arbetslösheten var högst i åldersgruppen 15-19 år. I den åldersgruppen var 63 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 35,7 procent. Andelen arbetslösa ökade bland männen medan förändringen bland kvinnorna inte var statistiskt säkerställd.” SCB

15-19 åringar SKALL normalt gå i skolan. Så räkna bort de 63.000 först. Att flumskolan under Göran Perssons tid släppt ut ett stort antal elever som inte har fullständig grundskoleexamen eller som kommit in på Individuella Program utan att ens klara dessa då grundskolan inte gett dem det stöd de behövde, KAN DU INTE LASTA ALLIANSEN FÖR!

» Posted By Inger E(norah4you) On 2009/05/13 @ 04:42

"Arbetslösheten var högst i åldersgruppen 15-19 år. I den åldersgruppen var 63 000 personer arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 35,7 procent. Andelen arbetslösa ökade bland männen medan förändringen bland kvinnorna inte var statistiskt säkerställd." SCB

15-19 åringar SKALL normalt gå i skolan. Så räkna bort de 63.000 först. Att flumskolan under Göran Perssons tid släppt ut ett stort antal elever som inte har fullständig grundskoleexamen eller som kommit in på Individuella Program utan att ens klara dessa då grundskolan inte gett dem det stöd de behövde, KAN DU INTE LASTA ALLIANSEN FÖR!

» Posted By Inger E(norah4you) On 2009/05/13 @ 04:42

Folkpartiet satsar på NATO eller möjligen USA medlemsskap

Vad Folkpartiets Birgitta Ohlsson vill eller inte vill förutom att synas i rampljuset trots att hon inte har position nog för den plats hon försöker ta, det vore roligt att veta…..

» Posted By Inger E(norah4you) On 2009/04/05 @ 09:01

Vad Folkpartiets Birgitta Ohlsson vill eller inte vill förutom att synas i rampljuset trots att hon inte har position nog för den plats hon försöker ta, det vore roligt att veta…..

» Posted By Inger E(norah4you) On 2009/04/05 @ 09:01

Opinionsmätning utan mening från SvD-Sifo

En annan sak som hos vanlige Svensson borde vara intressant oavsett var Svensson, du eller jag står på den politiska skalan:

Det är i och för sig bra att Sverige liksom alla andra stater, USA, Kina och Japan för att ta några andra exempel, ställer stort antal miljarder till förfogande för att få igång karusellerna. MEN pengar i all ära i allmänhet och här i Sverige i synnerhet, vore det inte bättre att beställa upprustning av järnvägsnät samt upprustning av miljonhusprogrammens bostäder åtminstone till nu önskad energibesparande nivå?

För det är först när beställningar görs i större skala som samordnas med energibesparande åtgärder, som efterfrågan skapas och miljarderna inte ’bara’ går till att täcka förluster eller hamna i någon ficka.

Vad säger Du och Ni andra?

» Posted By Inger E(Norah4you) On 2009/02/23 @ 06:39

En annan sak som hos vanlige Svensson borde vara intressant oavsett var Svensson, du eller jag står på den politiska skalan:

Det är i och för sig bra att Sverige liksom alla andra stater, USA, Kina och Japan för att ta några andra exempel, ställer stort antal miljarder till förfogande för att få igång karusellerna. MEN pengar i all ära i allmänhet och här i Sverige i synnerhet, vore det inte bättre att beställa upprustning av järnvägsnät samt upprustning av miljonhusprogrammens bostäder åtminstone till nu önskad energibesparande nivå?

För det är först när beställningar görs i större skala som samordnas med energibesparande åtgärder, som efterfrågan skapas och miljarderna inte 'bara' går till att täcka förluster eller hamna i någon ficka.

Vad säger Du och Ni andra?

» Posted By Inger E(Norah4you) On 2009/02/23 @ 06:39

Politiskt står vi på olika sidor, men jag håller med om en del av det Du skriver. Därför skulle jag vilja vidga Din fråga/fundering:
”Mer intressant hade varit väljarnas attityder till olika frågor.”
till att omfatta inte bara Oppositionens ståndpunkter och väljarnas attityder i olika frågor till att omfatta hela väljarkårens attityder i olika frågeställningar OAVSETT var de individuella personliga partisynpunkterna är. Det är något som jag tror ger mer för möjligheter för vanligt folk än en aldrig så skarpt dragen linje mellan två block

» Posted By Inger E(Norah4you) On 2009/02/21 @ 06:53

Politiskt står vi på olika sidor, men jag håller med om en del av det Du skriver. Därför skulle jag vilja vidga Din fråga/fundering:

"Mer intressant hade varit väljarnas attityder till olika frågor."

till att omfatta inte bara Oppositionens ståndpunkter och väljarnas attityder i olika frågor till att omfatta hela väljarkårens attityder i olika frågeställningar OAVSETT var de individuella personliga partisynpunkterna är. Det är något som jag tror ger mer för möjligheter för vanligt folk än en aldrig så skarpt dragen linje mellan två block

» Posted By Inger E(Norah4you) On 2009/02/21 @ 06:53

«« Back To Stats Page