Webbplats Statistik

Comments Posted By Jens

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Försäljning av köksbord likvärdig med vård av människor – Åsa Mobergs nya välfärdsdagbok

Har flera vänner som jobbar inom både offentlig och privat sjukvård, de flesta av de i offentliga vill byta till privat. Inte för att de kommer tjäna bättre eller något sådant utan för att komma till en organisation där man känner att man kan påverka och att allt inte är så tungrott. En bekant som är läkare och som började i offentlig men nu jobbar privat utryckte det hela rätt bra då han sa att han blev läkare för att ta hand om patienter inte för att jobba med administration och sitta på möten. Enligt honom har han nu dubbelt så mycket tid med patienter som tidigare. Självklart är det säkert så att en del av hans arbete tagits över av andra men det är ju av personer med lägre lön så därför en besparing men en hel del av det han gjorde tidigare har bara gått att plocka bort. Sedan är det ju bra då vi har läkarbrist att läkarna jobbar med det bara dom kan och överlåter så mycket annat jobb som möjligt på andra. Enligt honom borde vi inte ha någon läkarbrist om bara organisationen hade varit bättre. Oddsen att få träffa samma läkare är större hos privata än hos offentliga och att gå igenom ärende på nytt tar tid vilket de privata där sparar in på. Hade ju varit bra om det offentliga kunde förbättra sig på de punkterna då skulle nog de privata få svår konkurens men som det är nu har de inga problem att erbjuda en bättre vård och ändå kunna ta ut ordentliga vinster.

» Posted By Jens On 2009/10/07 @ 00:56

Har flera vänner som jobbar inom både offentlig och privat sjukvård, de flesta av de i offentliga vill byta till privat. Inte för att de kommer tjäna bättre eller något sådant utan för att komma till en organisation där man känner att man kan påverka och att allt inte är så tungrott. En bekant som är läkare och som började i offentlig men nu jobbar privat utryckte det hela rätt bra då han sa att han blev läkare för att ta hand om patienter inte för att jobba med administration och sitta på möten. Enligt honom har han nu dubbelt så mycket tid med patienter som tidigare. Självklart är det säkert så att en del av hans arbete tagits över av andra men det är ju av personer med lägre lön så därför en besparing men en hel del av det han gjorde tidigare har bara gått att plocka bort. Sedan är det ju bra då vi har läkarbrist att läkarna jobbar med det bara dom kan och överlåter så mycket annat jobb som möjligt på andra. Enligt honom borde vi inte ha någon läkarbrist om bara organisationen hade varit bättre. Oddsen att få träffa samma läkare är större hos privata än hos offentliga och att gå igenom ärende på nytt tar tid vilket de privata där sparar in på. Hade ju varit bra om det offentliga kunde förbättra sig på de punkterna då skulle nog de privata få svår konkurens men som det är nu har de inga problem att erbjuda en bättre vård och ändå kunna ta ut ordentliga vinster.

» Posted By Jens On 2009/10/07 @ 00:56

Solidaritet och rättvisa i socialdemokraternas budget mot mer till de som redan har

Hur kan man hävda att ”Skattesänkningarna har också hittills betalats av sjuka, arbetslösa, pensionärer”? Ingen av de grupperna betalar in mer till staten än vad de får ut alltså har de inte betalat något.

”1000000 utbildnings och praktikplatser behövs” Säker på att du inte fått någon nolla fel där? Vad som verkligen behövs är att personer kommer fortare in i arbete inte att de går utbildningar och praktiserar. Kopplingen mellan utbildning/praktik och att man får arbete är för låg för att det ska vara en vettig satsning för någon så stor grupp. Finns helt klart grupper som behöver det men inte så många.

”En förmögenhetsskatt som ger upp till 3 miljarder i ytterligare intäkter för staten är knappast en struntsak. Att det handlar om 700kr mer i skatt för en höginkomsttagaren totalt med det socialdemokratiska förslaget är det ingen tidning som säger.” Tror att det beror på att ingen tidning vill göra bort sig. För det första är det skillnad på att ha höginkomst och vara förmögen. För ofördelaktigt skattesystem för att höginkomsttagare ska bli förmögna. För det andra är det så att 3 miljarder delat med 700kr blir 4 285 714 och riktigt så många förmögna människor eller som du kallar dem höginkomsttagare har vi inte i Sverige.

» Posted By Jens On 2009/10/07 @ 00:34

Hur kan man hävda att "Skattesänkningarna har också hittills betalats av sjuka, arbetslösa, pensionärer"? Ingen av de grupperna betalar in mer till staten än vad de får ut alltså har de inte betalat något.

"1000000 utbildnings och praktikplatser behövs" Säker på att du inte fått någon nolla fel där? Vad som verkligen behövs är att personer kommer fortare in i arbete inte att de går utbildningar och praktiserar. Kopplingen mellan utbildning/praktik och att man får arbete är för låg för att det ska vara en vettig satsning för någon så stor grupp. Finns helt klart grupper som behöver det men inte så många.

"En förmögenhetsskatt som ger upp till 3 miljarder i ytterligare intäkter för staten är knappast en struntsak. Att det handlar om 700kr mer i skatt för en höginkomsttagaren totalt med det socialdemokratiska förslaget är det ingen tidning som säger." Tror att det beror på att ingen tidning vill göra bort sig. För det första är det skillnad på att ha höginkomst och vara förmögen. För ofördelaktigt skattesystem för att höginkomsttagare ska bli förmögna. För det andra är det så att 3 miljarder delat med 700kr blir 4 285 714 och riktigt så många förmögna människor eller som du kallar dem höginkomsttagare har vi inte i Sverige.

» Posted By Jens On 2009/10/07 @ 00:34

Löjligt argument från Demirbag-Sten om Halal-tv i SvD

”aggressivt arabocentrisk”, nu lärde jag mig något nytt spännande begrepp. Men det är konstigt hur många länkar ihop arabisk kultur med aggressivitet. Det är nog lite rasism här i alla fall…

Sen kan jag nog tycka det är lite magstarkt att döma en 18-årings utsaga om det goda i steningar!
Men å andra sidan, bär man på en tro att muslimer är oföränderliga och statiska, så är det ju givetvis bekvämt att döma. Men bakom detta fördömande ligger också ett kolonialt rasistiskt perspektiv om det efterblivna och statiska Östern. När kommer denna kvinna någonsin att få ges en röst efter detta misstag? När hon bekänner sig som kristen eller tar av sig sjalen? Eller både och? Det räcker ju uppenbarligen inte hon säger att hon sade det i ungdomligt oförstånd.

Slutligen kommenterar ”olbap” med sakkunnig och saklig(?) röst utifrån en(1) källa från 1980 att alla(!) muslimer skall bete sig på ett visst sätt i någon slags mysko konspiration. Men de råkar ju vara en miljard! Islam i världens folkrikaste islamiska land Indonesien, är en ocean från islam i Saudi, som i sin tur är en öken och några berg från Turkiet, och ytterligare några berg från Bosnien. Och därifrån är det en kontinent till kurdiska flyktingar i Hammarkullen. Som i sin tur ogillar somalier och inte heller talar de någon arabiska, precis som iranierna.

Men lägg ner! Islam har en lika stor mångfald som kristendomen, och en ännu större kulturell mångfald. Det finns en levande debatt bland denna miljard människor där extremerna syns och hörs mer än de moderata. Det är precis som hos oss i det avseendet.

Att applicera ett citat i en 30 år gammal källa visar på högmod. (Jag skulle vilja kalla det västerländskt högmod.) Framförallt gör man det svårare för de ”andra” muslimerna att höras, med eller utan sjal, kvinnor som män. Men det är ju ingen större mening eftersom ”olbap” och hans likar egentligen är måttligt intresserade av kunskap som komplicerar deras världsbild.

Jag är ledsen att säga emot er , men detta är faktiskt rasism i den mening att man tillskriver en mångfald människor några få egenskaper och beteendemönster som man anser hota ”vårt” samhälle. Sorry, ni kvalificerar rätt bra som (kultur)rassar om man läser kommentarsinläggen.

» Posted By Jens On 2008/10/31 @ 19:24

"aggressivt arabocentrisk", nu lärde jag mig något nytt spännande begrepp. Men det är konstigt hur många länkar ihop arabisk kultur med aggressivitet. Det är nog lite rasism här i alla fall…

Sen kan jag nog tycka det är lite magstarkt att döma en 18-årings utsaga om det goda i steningar!

Men å andra sidan, bär man på en tro att muslimer är oföränderliga och statiska, så är det ju givetvis bekvämt att döma. Men bakom detta fördömande ligger också ett kolonialt rasistiskt perspektiv om det efterblivna och statiska Östern. När kommer denna kvinna någonsin att få ges en röst efter detta misstag? När hon bekänner sig som kristen eller tar av sig sjalen? Eller både och? Det räcker ju uppenbarligen inte hon säger att hon sade det i ungdomligt oförstånd.

Slutligen kommenterar "olbap" med sakkunnig och saklig(?) röst utifrån en(1) källa från 1980 att alla(!) muslimer skall bete sig på ett visst sätt i någon slags mysko konspiration. Men de råkar ju vara en miljard! Islam i världens folkrikaste islamiska land Indonesien, är en ocean från islam i Saudi, som i sin tur är en öken och några berg från Turkiet, och ytterligare några berg från Bosnien. Och därifrån är det en kontinent till kurdiska flyktingar i Hammarkullen. Som i sin tur ogillar somalier och inte heller talar de någon arabiska, precis som iranierna.

Men lägg ner! Islam har en lika stor mångfald som kristendomen, och en ännu större kulturell mångfald. Det finns en levande debatt bland denna miljard människor där extremerna syns och hörs mer än de moderata. Det är precis som hos oss i det avseendet.

Att applicera ett citat i en 30 år gammal källa visar på högmod. (Jag skulle vilja kalla det västerländskt högmod.) Framförallt gör man det svårare för de "andra" muslimerna att höras, med eller utan sjal, kvinnor som män. Men det är ju ingen större mening eftersom "olbap" och hans likar egentligen är måttligt intresserade av kunskap som komplicerar deras världsbild.

Jag är ledsen att säga emot er , men detta är faktiskt rasism i den mening att man tillskriver en mångfald människor några få egenskaper och beteendemönster som man anser hota "vårt" samhälle. Sorry, ni kvalificerar rätt bra som (kultur)rassar om man läser kommentarsinläggen.

» Posted By Jens On 2008/10/31 @ 18:24

«« Back To Stats Page