Webbplats Statistik

Comments Posted By Klotband

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

En ny vänster våg?

Pensionsfondernas dominans är helt klart ett problem, men de finner du sällan som största ägare. Oftast tar de rygg på ett renodlat investmentföretag.

Företag strävar efter så stor del av marknaden som möjligt. Klart svenska teleoperatörer är rädda för utländska aktör.

Men detta är ännu ett argument emot statligt ägande… Staten kan lagstifta fram marknadsdominans eller monopol.

Varför ta hänsyn till vad marknadsaktörer tycker? De tycker antagligen att de skall få så lite konkurrens som möjligt och föredrar ett avväpnat Telia tex. än en ny konnkurenskraftig utländsk aktör. Därför blir en analys inget mer än att hörsamma deras lobbyansträngningar.

» Posted By Klotband On 2007/08/30 @ 14:16

Pensionsfondernas dominans är helt klart ett problem, men de finner du sällan som största ägare. Oftast tar de rygg på ett renodlat investmentföretag.

Företag strävar efter så stor del av marknaden som möjligt. Klart svenska teleoperatörer är rädda för utländska aktör.

Men detta är ännu ett argument emot statligt ägande… Staten kan lagstifta fram marknadsdominans eller monopol.

Varför ta hänsyn till vad marknadsaktörer tycker? De tycker antagligen att de skall få så lite konkurrens som möjligt och föredrar ett avväpnat Telia tex. än en ny konnkurenskraftig utländsk aktör. Därför blir en analys inget mer än att hörsamma deras lobbyansträngningar.

» Posted By Klotband On 2007/08/30 @ 14:16

Pensionsfondernas dominans är helt klart ett problem, men de finner du sällan som största ägare. Oftast tar de rygg på ett renodlat investmentföretag.

Företag strävar efter så stor del av marknaden som möjligt. Klart svenska teleoperatörer är rädda för utländska aktör.
Men detta är ännu ett argument emot statligt ägande… Staten kan lagstifta fram marknadsdominans eller monopol.

Varför ta hänsyn till vad marknadsaktörer tycker? De tycker antagligen att de skall få så lite konkurrens som möjligt och föredrar ett avväpnat Telia tex. än en ny konnkurenskraftig utländsk aktör. Därför blir en analys inget mer än att hörsamma deras lobbyansträngningar.

» Posted By Klotband On 2007/08/30 @ 07:16

Starka privata ägare leder till de mest framgångsrika, effektivaste och välskötta företagen. Dessa har en tendens till att skapa mest nytta till de lägsta kostnaderna vilket ger de största vinsterna.

Kunderna får mest nytta för pengarna, resurser utnyttjas mest effektivt vilket är till gagn för miljön och de stora vinsterna leder i sin tur till en stor skatteintäkt för staten. Stor skatteintäkt gör att staten får mer medel till att göra det den skall göra, vilket inte inbegriper att ratta företag.

» Posted By Klotband On 2007/08/29 @ 23:42

Starka privata ägare leder till de mest framgångsrika, effektivaste och välskötta företagen. Dessa har en tendens till att skapa mest nytta till de lägsta kostnaderna vilket ger de största vinsterna.

Kunderna får mest nytta för pengarna, resurser utnyttjas mest effektivt vilket är till gagn för miljön och de stora vinsterna leder i sin tur till en stor skatteintäkt för staten. Stor skatteintäkt gör att staten får mer medel till att göra det den skall göra, vilket inte inbegriper att ratta företag.

» Posted By Klotband On 2007/08/29 @ 23:42

Starka privata ägare leder till de mest framgångsrika, effektivaste och välskötta företagen. Dessa har en tendens till att skapa mest nytta till de lägsta kostnaderna vilket ger de största vinsterna.

Kunderna får mest nytta för pengarna, resurser utnyttjas mest effektivt vilket är till gagn för miljön och de stora vinsterna leder i sin tur till en stor skatteintäkt för staten. Stor skatteintäkt gör att staten får mer medel till att göra det den skall göra, vilket inte inbegriper att ratta företag.

» Posted By Klotband On 2007/08/29 @ 16:42

Staten bör inte äga företag på grund av samhällsekonomiska orsaker. Eftersom liberalismen är den ideologi som mest bryr sig om det samhällsekonomiskt bästa så blir det i sin tur en ideologisk fråga för liberalen.

» Posted By Klotband On 2007/08/29 @ 14:35

Staten bör inte äga företag på grund av samhällsekonomiska orsaker. Eftersom liberalismen är den ideologi som mest bryr sig om det samhällsekonomiskt bästa så blir det i sin tur en ideologisk fråga för liberalen.

» Posted By Klotband On 2007/08/29 @ 07:35

«« Back To Stats Page