Webbplats Statistik

Comments Posted By LArs

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Ljuger Falkvinge eller Aftonbladet?

När man ställer en fråga på formen ”Ljuger X eller Aftonbladet?” så är svaret oftast detsamma.

» Posted By Lars On 2009/06/26 @ 14:10

När man ställer en fråga på formen "Ljuger X eller Aftonbladet?" så är svaret oftast detsamma.

» Posted By Lars On 2009/06/26 @ 14:10

Ger jobbtorget jobb?

Du ställer en intressant fråga: kallas arbetslösa numera för ”aspiranter”? Svaret är att medan Arbetsförmedlingens ”värdiga” arbetslösa fortfarande kallas för arbetslösa, så kallas Jobbtorgens ”ovärdiga” arbetslösa för ”aspiranter”.

Orsaken är en sammanblandingen av arbetspolitik och invandrarintegrering och resultatet är att Jobbtorgens arbetsslösa inte längre är värdiga arbetssökande. De har blivit ”aspiranter”, vilket i princip innebär att de inte längre anses som medborgare i sitt eget land. Detta kan i bästa fall kallas för rasism, i bästa fall för diskriminering – men helt säkert är att Jobbtorgschefen Helene Bengtsson inte heller känner igen sig i denna beskrivning av Jobbtorgen.

» Posted By Lars On 2008/11/03 @ 12:36

Du ställer en intressant fråga: kallas arbetslösa numera för "aspiranter"? Svaret är att medan Arbetsförmedlingens "värdiga" arbetslösa fortfarande kallas för arbetslösa, så kallas Jobbtorgens "ovärdiga" arbetslösa för "aspiranter".

Orsaken är en sammanblandingen av arbetspolitik och invandrarintegrering och resultatet är att Jobbtorgens arbetsslösa inte längre är värdiga arbetssökande. De har blivit "aspiranter", vilket i princip innebär att de inte längre anses som medborgare i sitt eget land. Detta kan i bästa fall kallas för rasism, i bästa fall för diskriminering – men helt säkert är att Jobbtorgschefen Helene Bengtsson inte heller känner igen sig i denna beskrivning av Jobbtorgen.

» Posted By Lars On 2008/11/03 @ 11:36

Arn – En barnfilm?

Håller med ovanstående.

Nu när det blir en barnfilm så kommer jag tanka hem den. Ej gå på bio. Skyll er själva, det finns faktiskt vuxna som vill se mörka och dystra filmer.

» Posted By LArs On 2007/10/22 @ 20:20

Håller med ovanstående.
Nu när det blir en barnfilm så kommer jag tanka hem den. Ej gå på bio. Skyll er själva, det finns faktiskt vuxna som vill se mörka och dystra filmer.

» Posted By LArs On 2007/10/22 @ 11:20

«« Back To Stats Page