Webbplats Statistik

Comments Posted By Lena Meigård

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Det fattiga Göteborg

Jag har ingen förhoppning om att någonsin få ett riktigt jobb. Jag är 57 år och har 5 års universitetsutbildning. Sedan september 2007 har jag arbetat på en telefoncentral där jag tjänar 86 kr per timme. Jag vet bara en vecka i taget hur många dagar och timmar jag får jobba. Jag har socialbidrag eftersom jag inte kan leva på min lön. Arbetslösheten i Sverige har permanentats. Och många människor som jag själv har inga förhoppningar om att någonsin ha mer än existensminimum att leva på. Det är så den svenska verkligheten ser ut idag år 2010.

» Posted By Lena Meigård On 2010/04/06 @ 11:33

Jag har ingen förhoppning om att någonsin få ett riktigt jobb. Jag är 57 år och har 5 års universitetsutbildning. Sedan september 2007 har jag arbetat på en telefoncentral där jag tjänar 86 kr per timme. Jag vet bara en vecka i taget hur många dagar och timmar jag får jobba. Jag har socialbidrag eftersom jag inte kan leva på min lön. Arbetslösheten i Sverige har permanentats. Och många människor som jag själv har inga förhoppningar om att någonsin ha mer än existensminimum att leva på. Det är så den svenska verkligheten ser ut idag år 2010.

» Posted By Lena Meigård On 2010/04/06 @ 10:33

Arbetande fattiga i Sverige – Den provocerande fattigdomen

Sorglig människa den där Avdelningschefen. Själv får jag kämpa hårt för att söka jobb, har ingen egen dator men sitter på AF och skriver. Det är tydligen provocerande att bara för att man inte är fattig som en svältande afrikan så får man inte tala om fattigdom och klasskillnader. Jag själv äger ingen dator, ingen cykel, ingen kamera och bara några begagnade möbler men jag försöker ändå ge lite pengar till dem som behöver, jag gav 400 kr till Haiti. Jag är med i Amnesty International och skriver ett stort antal brev varje månad. Eftersom jag inte har dator så missade jag ett vädjandebrev för nån vecka, det var en blixtaktion och när jag fick möjlighet gå in på min mejl då var det för sent skicka den. Jag arbetar men har låg lön och därför har jag ändå socialbidrag. Jag kan aldrig gå och fika, aldrig gå på bio eller restaurang. Men detta tycker väl Avdelningschefen är helt okej. Jag undrar vad du skulle säga om du själv hade det så här och du gömmer dig bakom en signatur vilket jag aldrig gör.

» Posted By Lena Meigård On 2010/04/12 @ 11:32

Sorglig människa den där Avdelningschefen. Själv får jag kämpa hårt för att söka jobb, har ingen egen dator men sitter på AF och skriver. Det är tydligen provocerande att bara för att man inte är fattig som en svältande afrikan så får man inte tala om fattigdom och klasskillnader. Jag själv äger ingen dator, ingen cykel, ingen kamera och bara några begagnade möbler men jag försöker ändå ge lite pengar till dem som behöver, jag gav 400 kr till Haiti. Jag är med i Amnesty International och skriver ett stort antal brev varje månad. Eftersom jag inte har dator så missade jag ett vädjandebrev för nån vecka, det var en blixtaktion och när jag fick möjlighet gå in på min mejl då var det för sent skicka den. Jag arbetar men har låg lön och därför har jag ändå socialbidrag. Jag kan aldrig gå och fika, aldrig gå på bio eller restaurang. Men detta tycker väl Avdelningschefen är helt okej. Jag undrar vad du skulle säga om du själv hade det så här och du gömmer dig bakom en signatur vilket jag aldrig gör.

» Posted By Lena Meigård On 2010/04/12 @ 10:32

Sorglig människa den där Avdelningschefen. Själv får jag kämpa hårt för att söka jobb, har ingen egen dator men sitter på AF och skriver. Det är tydligen provocerande att bara för att man inte är fattig som en svältande afrikan så får man inte tala om fattigdom och klasskillnader. Jag själv äger ingen dator, ingen cykel, ingen kamera och bara några begagnade möbler men jag försöker ändå ge lite pengar till dem som behöver, jag gav 400 kr till Haiti. Jag är med i Amnesty International och skriver ett stort antal brev varje månad. Eftersom jag inte har dator så missade jag ett vädjandebrev för nån vecka, det var en blixtaktion och när jag fick möjlighet gå in på min mejl då var det för sent skicka den. Jag arbetar men har låg lön och därför har jag ändå socialbidrag. Jag kan aldrig gå och fika, aldrig gå på bio eller restaurang. Men detta tycker väl Avdelningschefen är helt okej. Jag undrar vad du skulle säga om du själv hade det så här och du gömmer dig bakom en signatur vilket jag aldrig gör.

» Posted By Lena Meigård On 2010/04/12 @ 10:32

Det är tråkigt att många barn i Sverige lever i fattigdom. Min familj var ganska fattig på 50- och 60-talet. Men det kanske inte var så farligt då, på den tiden. Då hade man inte så mycket prylar och inga märkeskläder. Men det var lite tråkigt att vi hade inte teve förrän 1966 och inte telefon förrän 1967. Det kanske inte berodde på fattigdom utan att min far inte brydde sig så mycket om sin familj. Jag blev lite utanför när vi inte hade teve, så därför såg jag inte Saltkråkan och inte High Chaparall. Men jag hade väl ungefär kläder som dom andra och jag hade cykel och klocka. Men idag blir barnen utanför om dom inte har dator, helst en ny och fin, och om dom inte har fina kläder, åker på semester till spännande orter och har råd med utflykter och fritidsintressen som idag kostar mer än de gjorde på 60-talet. Sverige är ett mer delat land idag med större skillnader. På 60-talet gick alla ungar i samma skola och det fanns inga friskolor och mycket få privatskolor.

» Posted By Lena Meigård On 2009/09/10 @ 12:15

Jag lever nu på 1.275 kr mindre än existensminimum. Jag har ingen dator, ingen cykel, ingen soffa, inget soffbord. CSN jagar mig trots att jag lever på mindre än existensminimum. Jag har sökt 300 jobb utan att komma på intervju. Jag har 5 års universitetsutbildning och därmed studieskulder. Jag vet inte hur jag ska komma ur denna situation. Ingen gör något för att hjälpa, tvärtom, Soc, AF, CSN bara gör vad dom kan för att stjälpa. Sverige av idag. Den fattige ska hållas nere.

» Posted By Lena Meigård On 2009/09/08 @ 14:53

Fattigdom är relativ Gert Gelotte

Ja, det finns ju gott om låglönejobb idag. Har jobbat på två olika telefoncentraler senaste åren för en lön mellan 82 – 86 kr i timmen. På ett ställe skulle vi skaffa mejladresser från kunder, vi fick 10 kr för vaje mejladress, det blev ca 60 kr i timmen och ingen sem ersättning eller nåt annat. Jag jobbade som personlig assistent en dryg månad och fick ej betalt för 38 av timmarna. Man påstod det var sovande jour men de andra som jobbade med brukaren sa att denne hade godkänt från FK att få hjälp dygnet runt. Arbetsgivaren skickade heller aldrig svar när jag bad dem ange exakt vilka timmar man fick betalt för och vilka men ej fick betalt för. Den fattige blir fattigare och den rike rikare i dagens fina arbetslinje-Sverige där det inte finns jobb för en kvinna med 5 års universitetsutbildning.

» Posted By Lena Meigård On 2009/08/18 @ 12:59

Jag jobbar på en telefoncentral där jag tjänar 86 kr i timmen. Jag jobbar men har även försörjningsstöd. Men det är klart att papperslösa har det mycket sämre än vad jag har. Det är även sorgligt att se hur Sverige kastar ut asylsökande som har torterats och våldtagits i sina hemländer och som är rädda för att återvända dit. Sverige är inte alltid det generösa och människorättsvänliga land som man tror.

» Posted By Lena Meigård On 2009/08/10 @ 14:54

«« Back To Stats Page