Webbplats Statistik

Comments Posted By Lena Meigård

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

GöteborgsPosten-ledare – Fas3 personer arbetshandikappade och oanställningsbara

Lars J Eriksson i Skånska Dagbladet den 28/9:

”Det finns en stor och tyvärr växande grupp på arbetsmarknaden som har svårt att klara sig i konkurrensen om jobben. De är ofta dåligt utbildade och har ibland också sociala och personliga problem som gör att de inte orkar vara högpresterande.”

Man möter oftare och oftare ett oerhört förakt för arbetslösa. Jag tror inte att sociala och personliga problem är vanligare hos arbetslösa än hos de som har arbete.

» Posted By Lena Meigård On 2012/09/28 @ 22:20

Kommuner går före – börjar anställa långtidsarbetslösa – Moderata arbetslinjens kollaps i bidragslinje..

OBS! Även jag som INTE är utförsäkrad från a-kassan och som fortfarande jobbar deltid måste gå till socialen. Jag jobbar deltid och har en liten lön och jag har en liten a-kassa. Men jag måste ÄNDÅ gå till socialen!

TVÄRTOM! Hade jag fått aktivitetsstöd hade jag INTE behövt gå till socialen. Då hade jag haft aktivitetsstöd på 6.000 kr och sedan fått behålla all lön jag tjänat eftersom jag jobbar kvällar och helger. Då räcker det att jag tjänar 3 – 4.000 kr på mitt jobb för att jag ska slippa gå till socialen.

» Posted By Lena Meigård On 2012/10/02 @ 10:58

OBS! Även jag som INTE är utförsäkrad från a-kassan och som fortfarande jobbar deltid måste gå till socialen. Jag jobbar deltid och har en liten lön och jag har en liten a-kassa. Men jag måste ÄNDÅ gå till socialen!

» Posted By Lena Meigård On 2012/10/02 @ 10:55

Insändare som skickats till flera tidningar:

Sluta förfölja deltidare med låg a-kassa!

Sedan fem år tillbaka har jag arbetat på en arbetsplats med följande villkor:

Jag vet bara en vecka i taget hur mycket jag får jobba. Jag kan därför aldrig planera något.

Jag tjänar 90 kr i timmen.

Jag pendlar långt till mitt jobb. När jag börjar kl 15 går jag hemifrån kl 13.30. Jag slutar kl 21 och är hemma kl 22.30, utom på söndagar då jag är hemma kl 22.45.

Jag jobbar alltid kvällar och nästan alltid på helgerna. Det innebär att jag sällan kan gå på möten eller föredrag.

Mina a-kassa har under tiden jag jobbat sänkts tre gånger, först till ”70%”, sen till ”65%” och sen ytterligare en gång efter det att jag arbetat ihop 300 ny a-kassedagar.
Dessutom innebär det faktum att jag arbetat ihop 300 nya a-kassedagar att jag inte är berättigad till Nystartsjobb eller Särskilt anställningsstöd (SAS) eller Starta eget bidrag.
När jag fick möjlighet att jobba mycket från januari till maj gjorde jag det. Tio av veckorna under denna period arbetade jag 6 dagar i veckan. Sex dagar i veckan innebär för mig pendling på 18 timmar per vecka och under 10 veckor blir det 180 timmars pendling Malmö – Lund. Jag arbetade i 11 söndagar från 13 – 21 och var då hemifrån i mer än 11 timmar. Jag försökte att inte ta rast. Jag jobbade mer än 7 timmar i sträck utan rast, rekordet är söndagen den 13 maj då jag jobbade 7 timmar och 57 minuter utan rast. (Jag äter medan jag arbetar). Alla våra raster är obetalda nämligen.

Vad gör samhället efter det att jag har jobbat så mycket jag har kunnat? Jo, man sänker min a-kassa. Det särskilt elaka är att om jag hade haft den högsta a-kassan på 680 kr om dagen hade jag inte fått sänkt, då hade jag fått behålla 680 kr om dagen, även när a-kassan går över till aktivitetsstöd. Detta visar att Alliansens politik slår extra hårt mot de allra svagaste. Vilket är skrämmande. Varför är det bara dom med låg a-kassa som får en sänkning?

Jag tycker man ska sluta förfölja oss deltidare med låg a-kassa.

Fattig akademiker

Lena Meigård
Von Troils väg 6
213 73 Malmö

Tel: 076 055 16 75

» Posted By Lena Meigård On 2012/09/26 @ 21:44

Arbetande fattiga i Sverige – Den provocerande fattigdomen

Avdelningschefen menar att om man inte är fattig som en svältande afrikan så är man inte fattig. Man är ju alltid en del av det samhälle man lever i. Hade de flesta levt på samma ekonomiska nivå som jag gör i Sverige så hade jag inte känt mig utanför. Men man blir sedd i förhållande till sin ekonomiska status. Det är inte bara en fråga om pengar och prylar utan om hur man blir bemött som fattigare än de flesta andra i det samhälle man lever i. Jag har aldrig rökt och jag köper inte vin, jag äter vegetariskt, bönor, kikärter, tofu och grönsaker. Jag är medlem i Amnesty och i Djurens rätt. Jag köper julkort från Vi-skogen. Det är den lyx jag unnar mig. Jag skulle vilja ha en blogg men har inte råd med dator och internet.

» Posted By Lena Meigard On 2010/11/15 @ 15:49

Det är tråkigt att många barn i Sverige lever i fattigdom. Min familj var ganska fattig på 50- och 60-talet. Men det kanske inte var så farligt då, på den tiden. Då hade man inte så mycket prylar och inga märkeskläder. Men det var lite tråkigt att vi hade inte teve förrän 1966 och inte telefon förrän 1967. Det kanske inte berodde på fattigdom utan att min far inte brydde sig så mycket om sin familj. Jag blev lite utanför när vi inte hade teve, så därför såg jag inte Saltkråkan och inte High Chaparall. Men jag hade väl ungefär kläder som dom andra och jag hade cykel och klocka. Men idag blir barnen utanför om dom inte har dator, helst en ny och fin, och om dom inte har fina kläder, åker på semester till spännande orter och har råd med utflykter och fritidsintressen som idag kostar mer än de gjorde på 60-talet. Sverige är ett mer delat land idag med större skillnader. På 60-talet gick alla ungar i samma skola och det fanns inga friskolor och mycket få privatskolor.

» Posted By Lena Meigård On 2009/09/10 @ 12:15

Jag lever nu på 1.275 kr mindre än existensminimum. Jag har ingen dator, ingen cykel, ingen soffa, inget soffbord. CSN jagar mig trots att jag lever på mindre än existensminimum. Jag har sökt 300 jobb utan att komma på intervju. Jag har 5 års universitetsutbildning och därmed studieskulder. Jag vet inte hur jag ska komma ur denna situation. Ingen gör något för att hjälpa, tvärtom, Soc, AF, CSN bara gör vad dom kan för att stjälpa. Sverige av idag. Den fattige ska hållas nere.

» Posted By Lena Meigård On 2009/09/08 @ 14:53

Fattigdom är relativ Gert Gelotte

Ja, det finns ju gott om låglönejobb idag. Har jobbat på två olika telefoncentraler senaste åren för en lön mellan 82 – 86 kr i timmen. På ett ställe skulle vi skaffa mejladresser från kunder, vi fick 10 kr för vaje mejladress, det blev ca 60 kr i timmen och ingen sem ersättning eller nåt annat. Jag jobbade som personlig assistent en dryg månad och fick ej betalt för 38 av timmarna. Man påstod det var sovande jour men de andra som jobbade med brukaren sa att denne hade godkänt från FK att få hjälp dygnet runt. Arbetsgivaren skickade heller aldrig svar när jag bad dem ange exakt vilka timmar man fick betalt för och vilka men ej fick betalt för. Den fattige blir fattigare och den rike rikare i dagens fina arbetslinje-Sverige där det inte finns jobb för en kvinna med 5 års universitetsutbildning.

» Posted By Lena Meigård On 2009/08/18 @ 12:59

Jag jobbar på en telefoncentral där jag tjänar 86 kr i timmen. Jag jobbar men har även försörjningsstöd. Men det är klart att papperslösa har det mycket sämre än vad jag har. Det är även sorgligt att se hur Sverige kastar ut asylsökande som har torterats och våldtagits i sina hemländer och som är rädda för att återvända dit. Sverige är inte alltid det generösa och människorättsvänliga land som man tror.

» Posted By Lena Meigård On 2009/08/10 @ 14:54

«« Back To Stats Page