Webbplats Statistik

Comments Posted By Magnus

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Alliansens hemliga plan – Gör fler svenskar fattigare

Vill inte verka petig nu, men bestämdes inte svenska löner genom avtalsrörelse och kollektivavtal. Är det verkligen någon här som tror att en ”hemlig plan” på finansdepartementet påverkar avtalsrörelsen? Och är det verkligen någon som tror att en sådan plan skulle påverka… låt oss säga LO.

Skulle vara spännande att se hur Lundby-Wedinskan signerar den i ett mörkt rum innan hon går på nästa AMF-möte.

Alltså, allvarligt… HEMLIG PLAN… herrejesus.

» Posted By Magnus On 2009/09/10 @ 18:51

Vill inte verka petig nu, men bestämdes inte svenska löner genom avtalsrörelse och kollektivavtal. Är det verkligen någon här som tror att en "hemlig plan" på finansdepartementet påverkar avtalsrörelsen? Och är det verkligen någon som tror att en sådan plan skulle påverka… låt oss säga LO.

Skulle vara spännande att se hur Lundby-Wedinskan signerar den i ett mörkt rum innan hon går på nästa AMF-möte.

Alltså, allvarligt… HEMLIG PLAN… herrejesus.

» Posted By Magnus On 2009/09/10 @ 18:51

Vem är förvånade – Sverige deltar i Afghanistankriget

”…med lite bistånd insprängt.”
Afghanistan är Sveriges största biståndspartner och kommer inom kort att erhålla 500 milj/år.

Och det där med regionalt krig… nja… lite magstarkt va? Möjligen ett regionalt krig mot talibanerna, för ingen verkar gilla dem – till och med pakistanierna har ju fått nog även om de inte vågar avdela alltför mycket trupp från gränsen mot Indien. Indien å sin sida lovordar att Pakistan nu på allvar börjar ta itu med de extremister som gång efter gång hemsökt deras land.

Iran är inte heller några större beundrare av talibanerna, flera terroristgrupper i Iran har kopplingar till dem. Vad gäller Ryssland så är det ändå ganska talande att det verkar vara helt okej att transportera in vapen och förnödenheter till Afghanistan via rysk järnväg – så länge en viss robotsköld inte byggs… Säger något om prioriteringarna.

Kinas intressen i Afghanistan verkar begränsa sig till att försöka ha kontroll på den lilla gränsövergången för att undvika ytterligare radikalisering av den egna muslimska befolkningen. Inte heller de verkar gilla talibanerna särskilt mycket.

Så någon regional storkonflikt kan vi nog utesluta, om vi inte redan nu ska åtminstone uppgradera den från nationell till semiregional med anledning av att den är gränsöverskridande och sker i två länder.

» Posted By Magnus On 2009/07/25 @ 00:08

"…med lite bistånd insprängt."

Afghanistan är Sveriges största biståndspartner och kommer inom kort att erhålla 500 milj/år.

Och det där med regionalt krig… nja… lite magstarkt va? Möjligen ett regionalt krig mot talibanerna, för ingen verkar gilla dem – till och med pakistanierna har ju fått nog även om de inte vågar avdela alltför mycket trupp från gränsen mot Indien. Indien å sin sida lovordar att Pakistan nu på allvar börjar ta itu med de extremister som gång efter gång hemsökt deras land.

Iran är inte heller några större beundrare av talibanerna, flera terroristgrupper i Iran har kopplingar till dem. Vad gäller Ryssland så är det ändå ganska talande att det verkar vara helt okej att transportera in vapen och förnödenheter till Afghanistan via rysk järnväg – så länge en viss robotsköld inte byggs… Säger något om prioriteringarna.

Kinas intressen i Afghanistan verkar begränsa sig till att försöka ha kontroll på den lilla gränsövergången för att undvika ytterligare radikalisering av den egna muslimska befolkningen. Inte heller de verkar gilla talibanerna särskilt mycket.

Så någon regional storkonflikt kan vi nog utesluta, om vi inte redan nu ska åtminstone uppgradera den från nationell till semiregional med anledning av att den är gränsöverskridande och sker i två länder.

» Posted By Magnus On 2009/07/25 @ 00:08

Skillnad på militär och civil signalspaning

Problemet är att DU blandar ihop korten. DU hävdar att signalspaningslagen riktas mot alla svenskar, vilket är en direkt felaktighet. ÖB, Chefen för FRA, statsministern, försvarsministern, försvarsberedningens ordförande, ledamöter i utrikesutskottet… ja alla försöker kommunicera vad som FAKTISKT står i lagtexten, och DU avfärdar det med nonsensrappakalja ej förankrad i verkligheten.

Helt otroligt att du med sådan enkelhet avfärdar chefen för den myndighet som har till uppgift att försvara det här landets fred och frihet.

Jag tror inte heller att talibanerna har särskilt mycket trafik att signalspana mot – men var inte dum och tro att de kan leda militära offensiver utan någon form av kommunikation. Jag är övertygad om att talibanerna använder såväl GSM, satellittelefoner som (i begränsad omfattning) internet. Att anta något annat vore att underskatta dem.

Dock bör du inte inbilla dig att det är dem som FRA i första hand riktar sin spaning mot. Om man läser lite mellan raderna i det som sagts av såväl politiker som tjänstemän så kan en viss uppföljning av internationell illegal vapenhandel ge ovärderliga tips till vad våra soldater förväntas möta i Afghanistan och på andra platser.

Summa summarum verkar det inte som att du litar på någon myndighet eller politiker, och jag måste då fråga dig: Är du anarkist?

» Posted By Magnus On 2008/07/07 @ 10:15

Problemet är att DU blandar ihop korten. DU hävdar att signalspaningslagen riktas mot alla svenskar, vilket är en direkt felaktighet. ÖB, Chefen för FRA, statsministern, försvarsministern, försvarsberedningens ordförande, ledamöter i utrikesutskottet… ja alla försöker kommunicera vad som FAKTISKT står i lagtexten, och DU avfärdar det med nonsensrappakalja ej förankrad i verkligheten.

Helt otroligt att du med sådan enkelhet avfärdar chefen för den myndighet som har till uppgift att försvara det här landets fred och frihet.

Jag tror inte heller att talibanerna har särskilt mycket trafik att signalspana mot – men var inte dum och tro att de kan leda militära offensiver utan någon form av kommunikation. Jag är övertygad om att talibanerna använder såväl GSM, satellittelefoner som (i begränsad omfattning) internet. Att anta något annat vore att underskatta dem.

Dock bör du inte inbilla dig att det är dem som FRA i första hand riktar sin spaning mot. Om man läser lite mellan raderna i det som sagts av såväl politiker som tjänstemän så kan en viss uppföljning av internationell illegal vapenhandel ge ovärderliga tips till vad våra soldater förväntas möta i Afghanistan och på andra platser.

Summa summarum verkar det inte som att du litar på någon myndighet eller politiker, och jag måste då fråga dig: Är du anarkist?

» Posted By Magnus On 2008/07/07 @ 09:15

Tolgfors maskirovka

Det är helt uppenbart att du inte läst lagtexten eller propositionen med riksdagens tillägg. Jag misstänker även att du inte är intresserad av detta, för vem behöver läsa på för att skaffa sig en åsikt? Inte du i alla fall.

Och nej, det är inte ”avlyssning” det handlar om. FRA försöker söka i passerande information i realtid och kan enligt vad man kan läsa mellan raderna i diverse utspel bara söka igenom en bråkdel.

Dessutom är det viktigt att komma ihåg syftet, nämligen att se stora internationella trender inom exempelvis illegal vapenhandel.

Möjligen litar inte du på något vad stat heter, men varför förordar du då inte en total avrustning? Staten med sina folkvalda politiker i spetsen ”skulle ju kunna” använda militären för att förtrycka folket.

Och återigen, det är inte avlyssning, det är inte en sökning som du föreställer dig (typ google). Det är signalspaning och jag är säker på att FRA är oerhört duktiga på att utforma sökmetoder som hittar rätt med en gång. Men du, släpp google, släpp massavlyssning, släpp den onda staten.

» Posted By Magnus On 2008/07/06 @ 10:03

Det är helt uppenbart att du inte läst lagtexten eller propositionen med riksdagens tillägg. Jag misstänker även att du inte är intresserad av detta, för vem behöver läsa på för att skaffa sig en åsikt? Inte du i alla fall.

Och nej, det är inte "avlyssning" det handlar om. FRA försöker söka i passerande information i realtid och kan enligt vad man kan läsa mellan raderna i diverse utspel bara söka igenom en bråkdel.

Dessutom är det viktigt att komma ihåg syftet, nämligen att se stora internationella trender inom exempelvis illegal vapenhandel.

Möjligen litar inte du på något vad stat heter, men varför förordar du då inte en total avrustning? Staten med sina folkvalda politiker i spetsen "skulle ju kunna" använda militären för att förtrycka folket.

Och återigen, det är inte avlyssning, det är inte en sökning som du föreställer dig (typ google). Det är signalspaning och jag är säker på att FRA är oerhört duktiga på att utforma sökmetoder som hittar rätt med en gång. Men du, släpp google, släpp massavlyssning, släpp den onda staten.

» Posted By Magnus On 2008/07/06 @ 09:03

FRA-lagen – Fångar inte terrorister

Vi kan väl för f-n inte låta bloggmaffian styra Sverige! Riksdagen är folkvald i allmänna val och fattar sina beslut oberoende av vad några kvasiintelektuella marginalbloggare tycker. Jag för min del tycker ni överdriver till max. Detta handlar om Sveriges säkerhet. Det innebär ibland att individens frihet inskränks.

» Posted By Magnus On 2008/06/17 @ 23:06

Vi kan väl för f-n inte låta bloggmaffian styra Sverige! Riksdagen är folkvald i allmänna val och fattar sina beslut oberoende av vad några kvasiintelektuella marginalbloggare tycker. Jag för min del tycker ni överdriver till max. Detta handlar om Sveriges säkerhet. Det innebär ibland att individens frihet inskränks.

» Posted By Magnus On 2008/06/17 @ 22:06

«« Back To Stats Page