Webbplats Statistik

Comments Posted By Mattias Johansson

Displaying 0 To 0 Of 0 Comments

Ateisterna har morgonandakt?

Instämmer till fullo!

» Posted By Mattias Johansson On 2007/10/25 @ 07:28

Instämmer till fullo!

» Posted By Mattias Johansson On 2007/10/24 @ 22:28

Själv är jag en ganska övertygad agnostiker. 😉

Jag tyckte att många svenska ateister är ignoranta och ganska trångsynta i sin inställning till religion, de avfärdar med lite väl stor lätthet de 95% av världens befolkning och alla människor som levt innan oss som har en tro.

Men nu när det klarnar och Humanisterna tydligt visar att de också predikar och missionerar så sållar de sig bara till skaran av väldigt övertygade och tyvärr trångsynta samfund.

Det jag gärna skulle se från Humanisterna är mer tal om hur vi människor ska fungera tillsammans, snarare än tal om gudslöshet. Det är den delen av det kristna, muslimska och buddistiska budskapet som tilltalar mig mest, för människor behöver andlig ledning för att samhället ska må bra.

Det är inte heller bra att huvudfåran av det svenska samhället är så exkluderande, frireligiösa samfund är viktiga och tar stort medborgaransvar (jag tänker tex på arbete med missbrukare, ungdomar etc). När vi agerar uteslutande mot frireligiösa samfund (eller andra minoriteter med tydlig intern kultur) så förstärks känslan av utanförskap och samfundets intolerans och trångsynthet mot oliktänkande växer.

Vad jag vill se är att vi alla blir mer öppna mot varandra, för Sverige har inget homogent troslandskap idag. Den nya friskolelagstiftningen tycker jag är ett bra exempel på detta. Tron tillåts i skolan under ordnade former, men skiljs från undervisningen. Kristna föräldrar kan känna en säkerhet i att deras barn faktiskt får be en bön vid besöket av krubban i kyrkan, och övriga kan veta att även dessa barn får en skolgång som förbereder dem för ett arbetsliv och ett liv även utanför det egna samfundet.

Vad många glömmer är att religion ofta är en positiv drivkraft, som hjälper människor i vardag eller svåra situationer.

Jag applåderar att det byggs moskéer i sverige, det visar bara att nya muslimska svenskar ser sverige som sitt nya hemland, och jag är övertygad om att deras tro hjälper dem när de genomgår något så svårt som att byta hemland. Jag skulle särskilt gärna se ökat samarbete mellan aktiva kristna och aktiva muslimer, jag tror att just ni kan ha stor respekt och förståelse för varandras tro och livsval. Ökad öppenhet och minskat utanförskap hjälper och stärker människor och minskar dessutom risken för extremistiska avarter.

» Posted By Mattias Johansson On 2007/10/24 @ 09:01

Själv är jag en ganska övertygad agnostiker. 😉
Jag tyckte att många svenska ateister är ignoranta och ganska trångsynta i sin inställning till religion, de avfärdar med lite väl stor lätthet de 95% av världens befolkning och alla människor som levt innan oss som har en tro.

Men nu när det klarnar och Humanisterna tydligt visar att de också predikar och missionerar så sållar de sig bara till skaran av väldigt övertygade och tyvärr trångsynta samfund.

Det jag gärna skulle se från Humanisterna är mer tal om hur vi människor ska fungera tillsammans, snarare än tal om gudslöshet. Det är den delen av det kristna, muslimska och buddistiska budskapet som tilltalar mig mest, för människor behöver andlig ledning för att samhället ska må bra.

Det är inte heller bra att huvudfåran av det svenska samhället är så exkluderande, frireligiösa samfund är viktiga och tar stort medborgaransvar (jag tänker tex på arbete med missbrukare, ungdomar etc). När vi agerar uteslutande mot frireligiösa samfund (eller andra minoriteter med tydlig intern kultur) så förstärks känslan av utanförskap och samfundets intolerans och trångsynthet mot oliktänkande växer.

Vad jag vill se är att vi alla blir mer öppna mot varandra, för Sverige har inget homogent troslandskap idag. Den nya friskolelagstiftningen tycker jag är ett bra exempel på detta. Tron tillåts i skolan under ordnade former, men skiljs från undervisningen. Kristna föräldrar kan känna en säkerhet i att deras barn faktiskt får be en bön vid besöket av krubban i kyrkan, och övriga kan veta att även dessa barn får en skolgång som förbereder dem för ett arbetsliv och ett liv även utanför det egna samfundet.

Vad många glömmer är att religion ofta är en positiv drivkraft, som hjälper människor i vardag eller svåra situationer.
Jag applåderar att det byggs moskéer i sverige, det visar bara att nya muslimska svenskar ser sverige som sitt nya hemland, och jag är övertygad om att deras tro hjälper dem när de genomgår något så svårt som att byta hemland. Jag skulle särskilt gärna se ökat samarbete mellan aktiva kristna och aktiva muslimer, jag tror att just ni kan ha stor respekt och förståelse för varandras tro och livsval. Ökad öppenhet och minskat utanförskap hjälper och stärker människor och minskar dessutom risken för extremistiska avarter.

» Posted By Mattias Johansson On 2007/10/24 @ 00:01

Det vore väl fint om humanisterna fick sin tro stämplad som religion iaf 🙂

Sturmark har ju en tydlig tro och missionerar ihärdigt, så varför inte ge honom stadsbidrag också 😉

» Posted By Mattias Johansson On 2007/10/23 @ 13:36

Det vore väl fint om humanisterna fick sin tro stämplad som religion iaf 🙂
Sturmark har ju en tydlig tro och missionerar ihärdigt, så varför inte ge honom stadsbidrag också 😉

» Posted By Mattias Johansson On 2007/10/23 @ 04:36

«« Back To Stats Page